Tập 1 – STTTTT – Chương 16 – Sanat Kumara và Cấp Bậc Tinh Thần Của Hành Tinh – Phần 2

, , Leave a comment

Giảng Sư Thế Gian, Đức Christ

Minh họa Đức Di Lặc – Maitreya

Tia thứ hai liên quan đến khía cạnh tình yêu-trí tuệ của Thượng Đế. Phòng ban này của chính phủ tâm linh được lãnh đạo bởi một vị trí gọi là Christ, Giảng Sư Thế Gian – the World Teacher, Bồ tát – Bodhisattva. Chân Sư vĩ đại đứng đầu bộ phận này, dĩ nhiên là Đức Di Lặc – Maitreya. Tôi đã nói về Ngài rất nhiều trong chương về Sự tái lâm Đức Christ và Sự hiển lộ của Thánh Đoàn. Hiện nay Ngài đã hiện thân vật lý trên hành tinh này. Vì lý do này, tôi sẽ không lặp lại quá nhiều những gì tôi đã nói. Điều tôi sẽ nói là Ngài là vị Chúa tể vĩ đại của tình yêu và lòng từ bi. Ngài đã chủ trì số phận của nhân loại kể từ năm 600 trước Công Nguyên. Người tiền nhiệm của Ngài là đức phật Gautama.

Dòng chảy năng lượng của tia thứ hai từ đức Hành Tinh Thượng Đế Sanat Kumara chảy thông qua đức Di Lặc. Đức Di Lặc cam kết hướng dẫn vận mệnh tâm linh của nhân loại. Nhiệm vụ của Ngài là giúp tất cả các phần mở rộng linh hồn trên trái đất nhận ra Thượng Đế và đạt được sự giải thoát. Ông làm việc chặt chẽ với Manu và Đức Văn Minh Đại Đế – Mahachohan (Phòng ban thứ ba). Bộ phận thứ hai có liên quan đến khía cạnh giảng dạy và giáo dục của nhân loại.

Trợ giúp Đức Di Lặc và trợ lý chính của ngài là Chân Sư Kuthumi. Anh ấy, một lần nữa đang tiếp quản dần vị trí của Đức Di Lặc khi Ngài chuyển sang cấp độ tiến hóa vũ trụ của mình. Djwhal Khul là trợ lý cấp cao của Chân sư Kuthumi. Chân sư Kuthumi rất nổi tiếng và có một đạo tràng lớn với nhiều môn sinh học tập dưới Ngài. Djwhal Khul đã tiếp quản và đảm nhận trách nhiệm với nhiều môn sinh của mình khi Chân Sư Kuthumi ngày càng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Chân sư Kuthumi là một trong những Chân Sư vĩ đại tham gia vào quá trình hiển lộ với nhiều Chân sư khác trên Trái Đất ngay bây giờ.

Nhiều thay đổi lớn trên Trái Đất là kết quả trực tiếp từ sự kết hợp năng lượng của Sanat Kumara, Đức Phật, Đức Di Lặc và Chân sư Kuthumi. Chân sư El Morya cũng thường xuyên liên lạc với Đức Di Lặc và Chân Sư Kuthumi. Chân Sư Djwhal Khul cũng đã nhận một trách nhiệm lớn hơn nhiều so với trước đây. Ông có hai Chân Sư trẻ giúp đỡ Ngài trong công việc của mình. Chân Sư Kuthumi cũng được gọi là Cung Chủ hay Chúa Tể cung/tia thứ hai. Đây là một vị trí bên dưới đức Di Lặc, mặc dù tại thời điểm này Anh ấy hoạt động gần như ngang nhau. Tia thứ hai là tia của những vị thầy vĩ đại của thế giới.

Mahachohan, Đức Văn Minh Đại Đế – Lord of Civilisation

Tia thứ ba liên quan tới đặc tính thông tuệ linh hoạt. Phòng ban này trong chính phủ tâm linh đứng đầu bởi một vị trí được gọi là Văn Minh Đại Đế – Mahachohan. Tên của Chân sư giữ vị trí này hiện chưa được công bố. Những gì chúng ta biết là Mahachohan hiện tại không phải là người đầu tiên đứng đầu văn phòng khi Cấp Bậc tinh thần của hành tinh được hình thành vào 18,5 triệu năm trước. Vào thời điểm đó, nó được giữ bởi một trong sáu vị Kumara, là người mà đã đi vào hóa thân ở thể Etheric cùng với Sanat Kumara. Ông đã nắm giữ vị trí của mình trong thời gian giống dân phụ thứ hai của chủng tộc gốc Atlantis (xem phần câu chuyện về sự sáng tạo).

Công việc của Đức Văn Minh Đại Đế liên quan tới chính ngài với sự nở ra bông hoa của nguyên lý thông tuệ trên hành tinh Trái Đất. Mahachohan là hiện thân của khía cạnh thông minh của Thiên Tính. Ngài cũng được gọi là Chúa Tể của Nền Văn Minh. Mahachohan mang lại cho thế giới lực đẩy về phía trước trong con đường tiến hóa của nó.

Mahachohan làm việc với năng lượng theo một cách thức rất cụ thể. Công việc của Anh ấy liên quan tới việc làm cho mọi thứ xảy ra dựa trên một cơ sở có nghĩa. Ngài biểu lộ trên cõi trần gian với ý chí của Đấng Sáng Tạo. Hai phòng ban đầu tiên làm điều này nhưng không theo một cách cụ thể. Mahachohan vận hành các mãnh lực của tự nhiên và phần lớn là nguồn năng lượng điện như chúng ta biết. Năng lượng chảy đến Ngài từ trung tâm họng của Hành Tinh Thượng Đế.

Ba phòng ban đại diện cho các khía cạnh Ý Chí, Tình Yêu và Thông Tuệ của Hành Tinh Thượng Đế. Điều này cũng có thể được gọi là chính phủ, tôn giáo và nền văn minh trong ba phòng ban. Cách thứ ba để nhìn vào điều này là có thể nói, chúng ta có biểu hiện vật lý của các giống dân gốc, khía cạnh tình yêu và tâm trí của Hành Tinh Thượng Đế đang làm việc để đi vào thành sự biểu lộ vật lý.

Công việc và trách nhiệm của Mahachohan và phòng ban thứ ba đã tăng lên rất nhiều đến mức Sanat Kumara và đồng nghiệp của ông đã tổ chức lại phòng ban này gần đây. Mahachohan đã được nâng lên gần gũi hơn với Sanat Kumara, và mọi người khác trong phòng ban này đã được nâng lên để lấp đầy các vị trí còn trống.

Do đó, Chân Sư Serapis Bey đã tiến lên để nhận thêm trách nhiệm. Serapis Bey vẫn thực hiện một số công việc trước đây của ông là người đứng đầu phòng ban của tia thứ tư. Trong các Chân Sư đang tham gia vào công việc tia thứ ba này có một đặc tính rất mạnh về khả năng thích ứng. Phẩm chất này giúp họ làm việc tốt với mọi người và là “tất cả mọi thứ cho mọi người” như Thánh St. Paul nói.

Những Chân Sư này có tài xử lý tuyệt vời và tài năng hiếm có để làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm. Chiêm tinh rất kết nối với tia này. Chân Sư Serapis Bey vẫn hoạt động cao độ với sự tiến hóa của deva hay thiên thần. Ông là một bậc thầy rất có khả năng thực hiện công việc của Mahachohan rất tốt.

Mahachohan nhận được các chỉ thị trực tiếp từ đức Christ, Phật Hoạt Động (Kumara), và tất nhiên, từ đức Sanat Kumara. Mahachohan cũng nhận được một nguồn năng lượng trực tiếp từ Thái Dương Thượng Đế và tia thứ ba của Mahachohan của Ngài ở cấp bậc tinh thần của Thái Dương Hệ. Từ Mahachohan, năng lượng này sau đó chảy sang Serapis Bey. Nó cũng chảy đến Đức Christ và Manu và tỏa ra theo mọi hướng.

Văn phòng của đức Mahachohan được chia thành năm bộ phận. Bên cạnh phòng ban của tia thứ 3, các tia 4, 5, 6 và 7 và các phòng ban tương ứng của chúng đều nằm dưới sự lãnh đạo của Mahachohan và phòng ban thứ 3. Chân sư Serapis Bey trước đây là Cung Chủ tia thứ 4 và văn phòng của tia thứ tư, và công việc này hiện đang được Chân sư Paul tiếp quản, vì Serapis Bey đã chuyển sang văn phòng của tia thứ 3. Tia thứ 5 và văn phòng được lãnh đạo bởi Chân sư Hilarion. Tia thứ 6 và văn phòng được lãnh đạo bởi Chân sư Jesus. Tia thứ 7 và văn phòng được lãnh đạo bởi Saint Germain.

Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng các tia và phòng ban này là các tia phụ và các phòng ban đều hoạt động dưới quyền của Mahachohan. Người ta có thể thấy rằng Mahachohan là một Chân sư rất bận rộn, là người mà nắm giữ một công việc cực kỳ quan trọng. Vị Chân sư vĩ đại đang chuẩn bị để đảm nhận vị trí này khi Mahachohan hiện tại rời đi để tiếp tục sự tiến hóa vũ trụ của Ngài là Saint Germain.

Saint Germain sẽ rời khỏi vị trí đứng đầu là Cung Chủ – Chohan của tia thứ 7 để đảm nhận vị trí vô cùng quan trọng này. Saint Germain đã được tiến cử nhiều vị trí trong chính phủ tâm linh khác của các hệ thống hành tinh khác. Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên vì điều này có thể xảy ra. Các hệ mặt trời khác có thể đưa ra những đề nghị tinh thần về các nhiệm vụ chính cho các Chân Sư mà họ biết tới và làm việc cùng. Điều này giống như các doanh nghiệp trên Trái Đất cung cấp các vị trí việc làm cho các giám đốc điều hành trong các công ty khác.

Saint Germain là vị Thầy có năng lực phi thường và Ngài đã quyết định không nhận nhiều nhiệm vụ tâm linh quan trọng mà Ngài đã được đề nghị, và thay vào đó Ngài đã quyết định tiếp tục làm việc với sự tiến hóa của Trái Đất. Chúng ta, một lần nữa, rất may mắn khi có Ngài.

Kiếp sống trước đầy phi thường của Saint Germain (như đã đề cập trong các chương về kiếp trước của các Master nổi tiếng) đã có tác động đáng kinh ngạc đến sự tiến hóa của hành tinh này. Bây giờ Ngài rất bận rộn với năng lượng của tia thứ 7 đang đổ vào hành tinh này.

Bốn văn phòng của các tia thứ yếu của văn phòng tia thứ ba, nhận năng lượng từ Mahachohan. Tuy nhiên, họ cũng nhận được năng lượng từ các văn phòng thứ hai và thứ nhất. Công việc của Mahachohan tăng cường bất cứ khi nào một nền văn minh đạt đến điểm quan trọng như của chúng ta bây giờ. Các tia được tăng cường nhất trên hành tinh của chúng ta bây giờ là tia thứ 1, thứ 2 và thứ 7. Tia thứ bảy là tia được chịu trách nhiệm của văn phòng tia thứ ba. Các tia sẽ được thảo luận chi tiết hơn nhiều trong phần sau.

Mahachohan có trách nhiệm vô cùng lớn và không sẵn sàng để cá nhân hay phàm ngã liên hệ trên Trái Đất. Serapis Bey giống như một quản trị viên của năng lượng mà anh ta nhận được từ Mahachohan. Sau khi nhận được, Anh ấy phân phát nó bất cứ nơi nào cần thiết. Tia thứ ba là rất thực tế trong hình thức và phương phương thức của nó.

Nhiều hơn so với các văn phòng khác. Serapis Bey rất quan tâm đến việc giúp Mahachohan giám sát các tia thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 và các Chân Sư đứng đầu chúng.

Tia thứ 4 và Văn Phòng Tia Thứ 4

Minh họa Chân Sư Paul the Venetian

Tia thứ 4 và văn phòng tia thứ tư, một lần nữa, dưới sự bảo trợ của Mahachohan và văn phòng tia thứ ba. Tia này liên quan đến sự hài hòa thông qua xung đột. Cung Chủ – Chohan của tia này là Chân sư Paul the Venetian, người từng là người đứng đầu văn phòng tia thứ ba và đã chuyển sang văn phòng tia thứ tư. Khu vực quan trọng nhất mà tia này đang ảnh hưởng tại thời điểm này là trong lĩnh vực nghệ thuật.

Một cách tiếp cận hoàn toàn mới đang được tập trung trên trái đất. Ví dụ, trong lĩnh vực âm nhạc, bạn sẽ sớm có thể trải nghiệm chính xác ý nghĩa mà nhà soạn nhạc đã miêu tả. Điều này rất khác với việc chỉ nghe nhạc. Bạn sẽ có thể thực sự trở thành một phần của âm nhạc. Mọi người, phần lớn trong quá khứ, đã tách biệt với nó. Trong tương lai bạn sẽ có thể trải nghiệm nó hoàn toàn.

Điều tương tự vậy trong lĩnh vực mỹ thuật. Bạn sẽ có thể trải nghiệm đầy đủ những gì các họa sĩ đã có ý mô tả. Các nghệ sĩ chưa được biết tới trong quá khứ đã thất vọng vì không có ai hiểu được thông điệp đầy đủ và ya nghĩa của các tác phẩm của họ.

Tia thứ tư ở khía cạnh thấp hơn của nó tạo ra xung đột và ở khía cạnh cao hơn của nó tạo ra sự hài hòa. Có một Chân sư khác dường như đang làm việc dưới Paul the Venetian, người gần đây đã thăng lên. Anh ấy tên là Paul. Anh ấy rất kết nối để làm việc với vương quốc thiên thần. Tổng lãnh thiên thần Gabriel nhìn giống như một người anh em với Chân sư Paul. Tổng lãnh thiên thần Gabriel cũng được kết nối với nghệ thuật, nhưng từ quan điểm của vương quốc thiên thần.

Paul the Venetian báo cáo với Đức Di Lặc theo nghĩa rất trực tiếp và cả với Master Serapis Bey. Ở cấp độ của các Chân Sư thăng thiên, tia này luôn hài hòa. Chỉ đến khi đến trái đất và các phàm ngã có liên quan với nó thì nó mới có thể trở nên xung đột. Văn phòng tia thứ tư cũng liên quan đến việc đưa ra một số loại thông tin nhất định về Cấp Bậc Tinh Thần thông qua các giác quan. Những người rất kết nối với tia thứ tư này sẽ không vui trừ khi họ có thể mang vẻ đẹp vào môi trường của họ.

Tia thứ 5 và văn phòng tia thứ 5

Minh họa Chân Sư Hilarion

Tia thứ 5 và văn phòng tia thứ 5 liên quan đến kiến ​​thức và khoa học cụ thể. Chohan – Cung Chủ của tia này là Chân sư Hilarion. Nhiều người trong số các bạn có thể biết về Ngài từ những cuốn sách huyền bí mà ngài đã gọi là “Ánh Sáng trên đường đạo”. Văn phòng này, một lần nữa, cũng dưới sự bảo trợ của Mahachohan và văn phòng tia thứ ba. Văn phòng này có liên quan đến việc mang tới Thời đại mới. Điều này được thực hiện bằng cách học cách sử dụng khả năng của thể trí theo cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn bao giờ hết. Hilarion chia sẻ trọng tâm này với một bậc thầy mà nhiều người trong số bạn có thể chưa nghe thấy trước đây với tên là Chân sư Marko. Năng lực thể trí trong văn phòng này rất được nhấn mạnh. Các Chân sư trong văn phòng này có thể phân chia ý thức của họ theo nhiều hướng đồng thời, thậm chí nhiều hơn so với các bộ phận khác vì sự tập trung thể trí này.

Chân sư Hilarion không có nhiều sinh viên vì công việc bận rộn của ngài để mang đến Thời Đại Mới – New Age. Ngài làm điều này bằng cách giữ các mô hình năng lượng tập trung thể trí cao hơn. Có một mô hình tam giác đặc biệt chạy từ ba vị Phật đến Manu, đến văn phòng tia thứ năm và sau đó đến Chân sư Hilarion, và trở lại. Chân sư Marko đã tiếp quản nhiều nhiệm vụ của Chân sư Hilarion được giao trước đây. Các Chân sư trong khu vực này rất sáng tạo trong các lĩnh vực trí thể cao hơn – thượng trí.

Một trong số các trách nhiệm của Chân sư Marko là tất cả các hoạt động khoa học đang diễn ra trên thế giới vào thời điểm này. Nhiều phát minh khoa học trên trái đất được tạo ra đầu tiên trên cõi giới bên trong và sau đó được truyền qua các nhà khoa học theo một cách nào đó, đôi khi ngay cả khi các nhà khoa học cũng nhận thức được quá trình này đang diễn ra.

Chân sư Marko đã đồng ý giúp bạn tăng cường khả năng trí thể và trí thể cao hơn – thượng trí bên trong bạn nếu bạn kêu gọi tên của Ngài. Hãy kêu cầu Ngài trong thiền định và sử dụng màu cam để hỗ trợ cho việc hòa hợp với văn phòng này. Một phần của công việc này cũng liên quan đến việc giúp nhân loại hòa hợp với trực giác cũng như đầu óc khoa học cụ thể. Chân sư Hilarion cũng là Chân sư kích thích tất cả các nghiên cứu tâm linh và chính nhờ Ngài và công việc của Ngài mà phong trào tâm linh bắt đầu. Ngài đã dõi theo tất cả những ai là nhà ngoại cảm của trật tự cao hơn, và hỗ trợ họ trong việc phát triển sức mạnh của mình để phục vụ nhân loại.

Tia Thứ 6 và Văn Phòng Tia Thứ 6

Minh họa Chân Sư Jesus

Tia thứ 6 và văn phòng tia thứ 6 liên quan tới chủ nghĩa lý tưởng và hiến dân. Cung chủ – Chohan của tia này là Chân Sư Jesus. Học trò của Ngài thường được phân biệt bởi sự cuồng tín và hiến dâng với lý tưởng của họ như trong các vị tử đạo Kitô giáo trong quá khứ.

Djwhal Khul đã mô tả Jesus là một Chân Sư có nhiều sức mạnh, ý chí và mục đích. Một kỷ luật nghiêm khắc, nhưng phục vụ tình yêu. Bộ phận này đã chỉ đạo tôn giáo Kitô giáo kể từ khi thành lập. Rất nhiều trọng tâm của Ngài bây giờ là tích hợp và pha trộn các trường phái tư tưởng và tôn giáo phương Đông và phương Tây.

Hầu hết mọi người không nhận ra rằng Jesus trong cuộc đời của mình ở Palestine, trong suốt 18 năm Ngài biến mất mà Kinh Thánh không giải thích được, Ngài đã học tập, nghiên cứu sâu rộng ở phương Đông. Văn phòng tia thứ 6 đang trong giai đoạn chuyển tiếp vì tia thứ 6 đang trên đường rút ra khỏi hành tinh và đang được thay thế bằng tia thứ 7 mới tới. Văn phòng tia thứ sáu đang hoàn thiện công việc của tia này và một cách rất tập trung khi chúng ta bước vào Thời đại Bảo Bình.

Họ có một công việc khó khăn trong bộ phận này vì họ phải hoàn thành những gì họ đang làm trên tia thứ 6, nhưng vẫn cho phép các công việc mới được đưa vào. Bên cạnh việc tích hợp các tôn giáo trên thế giới, văn phòng tia thứ sáu cũng rất quan tâm đến deva và vương quốc thiên thần.

Chân sư Jesus hiện không làm việc với quá nhiều sinh viên vì Đức Di Lặc phụ thuộc vào Ngài trong rất nhiều dự án khác trên Trái Đất. Một số vẫn nhận được hướng dẫn, tuy nhiên hầu hết đã được chuyển vào văn phòng tia thứ bảy to lớn vì bây giờ nó đang chịu trách nhiệm nhiều hơn nữa.

Đức Jesus làm việc đặc biệt với quần chúng, và đang làm rất nhiều công việc trong việc chuẩn bị quần chúng cho lời tuyên bố sắp tới của Đức Di Lặc. Ông cũng đã làm việc siêng năng trong việc vô hiệu hóa càng nhiều càng tốt, những thiếu sót và sai lầm của các nhà thần học trong nhà thờ về việc giải thích những lời dạy của Ngài.

Tia thứ sáu là tia của các vị thánh sùng đạo và thần bí của tất cả các tôn giáo. Jesus và văn phòng tia thứ sáu làm việc dưới Mahachohan và văn phòng tia thứ ba. Một trong những mục tiêu của bộ phận này là tạo ra một tôn giáo thế giới, kết hợp tất cả các con đường là đúng đắn, và dẫn đến vương quốc của Thượng Đế. Ông cũng đang làm việc để nâng nhân loại ra khỏi sự sợ hãi và nghi ngờ bản thân để đánh thức ý thức Christ trong tất cả chúng sinh. Ông cũng đang phấn đấu để đạt được một liên minh giữa khoa học và tôn giáo, điều mà ông hy vọng sẽ chống lại thái độ cực kỳ vật chất của rất nhiều người trên thế giới này.

Chân sư Jesus là một nhân vật quan trọng trong sự phát triển ý thức ở thế giới phương Tây, tôi đã dành cả một chương cho câu chuyện chưa được kể về cuộc đời của Ngài, và một chương khác liên quan đến ý thức Christ và bộ sách có tên là “The Course in Miracles – Một khóa học kỳ diệu”, Ông đã viết và dẫn kênh khoảng 20 năm trước. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy câu chuyện chưa được kể về cuộc đời của Ngài và cuộc đời và những lời dạy của Ngài như đã được giới thiệu trong cuốn sách “The Course in Miracles” một cách rất rõ ràng.

Tia thứ 7 và Văn Phòng Tia Thứ 7

Minh họa Chân Sư Saint Germain

Tia thứ 7 và văn phòng của tia thứ 7 nằm dưới sự bảo trợ của Mahachohan và văn phòng tia thứ 3, liên quan tới huyền thuật, trật tự và nghi lễ. Chân sư đứng đầu tia này là Saint Germain. Ông cũng được biết đến với tên gọi Chân sư Rakoszi. Văn phòng này đã trở nên cực kỳ quan trọng vì thời đại Bảo Bình đang đến gần. Khi thời đại mới xuất hiện đầy đủ, trách nhiệm của Saint Germain sẽ tăng gấp mười lần.

Tia thứ bảy cũng liên quan đến việc mang tới 5 tia cao hơn vừa xuất hiện vào những năm 1970. Đây là các tia thứ 8, 9, 10, 11 và 12. Những tia này được thảo luận trong một chương sau về “Mười hai tia”. Những năng lượng này đến Trái Đất từ ​​Sanat Kumara đến Shamballa, từ đó nó được chuyển đến văn phòng tia thứ bảy. Saint Germain hoạt động ở một mức độ lớn với huyền thuật, nghi lễ, và sử dụng vận dụng sự phụng sự từ các thiên thần vĩ đại. Ngài là người điều hành văn phòng thường trực của các Chân Sư, liên quan đến công việc ở Châu Âu và Châu Mỹ, nơi Ngài thực thi các kế hoạch từ hội đồng nội bộ của Đức Christ.

Ngài đặc biệt quan tâm đến các vấn đề chủng tộc của châu Âu và sự bộc lộ thể trí của người dân Mỹ và Úc. Nhiệm vụ của Ngài là giúp cụ thể hóa nền văn minh mới của Thời đại mới. Saint Germain, trong thực tế, là một sinh mệnh vĩ đại hơn nhiều so với những gì mọi người biết về các giai đoạn phát triển của Ngài. Năng lực của Ngài mang lại cho Ngài quyền đi bất cứ nơi nào Ngài muốn, và thậm chí rời khỏi Cấp Bậc Tinh Thần của Trái Đất nếu Ngài chọn như vậy. Như đã đề cập, Ngài đã được mời làm việc trong các mạng lưới chính phủ rộng lớn hơn nhiều.

Hiện tại hai Chân sư chưa được biết tới đang được đào tạo để tiếp quản nhiều trách nhiệm của Saint Germain. Nhiều môn sinh của Saint Germain hiện đang được đào tạo bởi hai Chân sư chưa được biết tới này. Họ chưa được biết tới bởi vì Cấp Bậc Tinh Thần – Thánh Đoàn cho rằng chưa phù hợp vào thời điểm này để công bố tên của họ.

 

Leave a Reply