Tập 1 – STTTTT – Chương 18 – Lõi Thiên Hà và Các Chân Sư Vũ Trụ

, , Leave a comment

“Bất cứ lúc nào, một chân sư có thể tìm ra bất cứ điều gì về bất kỳ chủ đề nào có thể mà không gặp khó khăn nào dù nhỏ nhất”.

Djwhal Khul, dẫn kênh bởi Alice A. Bailey

Sự tiến hóa được tăng tốc của loài người và sự di chuyển gần đây của chúng ta như một hành tinh vào chiều kích thứ tư, lần đầu tiên, chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về Cấp Bậc Tinh Thần cai quản thiên hà của chúng ta. Trước đó, chúng ta bị giới hạn trong nhận thức tâm linh đối với Cấp Bậc Tinh Thần của Hành Tinh hay nhiều hơn nữa là Cấp Bậc Tinh Thần của Thái Dương Hệ. Hành tinh Trái Đất gần đây đã dịch chuyển đi vào tình trạng thiêng liêng như một hành tinh đã thay đổi tất cả điều này.

Trạng thái Thiêng Liêng có thể được ví như việc chúng ta đạt được cuộc điểm đạo thứ 3, ngoại trừ trong trường hợp này, đó là Sanat Kumara, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, người đã đạt được cuộc điểm đạo vũ trụ thứ ba của mình.

Chòm sao Nhân Mã trên bầu trời

Thiên Hà Milky Way, nơi Hành Tinh Trái Đất và Thái Dương Hệ mà nó thuộc về, được cai quản từ một nơi gọi là Trung tâm Thiên hà hoặc Lõi Thiên Hà. Trung tâm thiên hà của chúng ta nằm trong chòm sao Nhân Mã – the constellation of Sagittarius.

Thiên hà được chia thành bốn góc phần tư. Mỗi góc phần tư được chia thành ba phần. Điều này có nghĩa là có mười hai khu vực trong thiên hà này. Có một điểm quản lý cho mỗi góc phần tư, cho từng khu vực và cho toàn bộ thiên hà. Khu vực mà Trái đất nằm trong đó được hướng dẫn từ chòm sao Gấu Lớn – Great Bear.

Chòm sao Gấu Lớn trên bầu trời đêm

Chính phủ tâm linh của hành tinh này nhận được hướng dẫn từ trung tâm của khu vực này và từ chính trung tâm của thiên hà. Quản trị viên chính của khu vực này, một phần mười hai của thiên hà, là một sinh mệnh vũ trụ có tên là Melchior.

Melchior và các cộng sự của anh ấy đã làm việc trong hàng thiên niên kỷ thông qua Thái Dương Thượng Đế của chúng ta, Helios, và Helios lại làm việc thông qua hành tinh Thượng Đế của chúng ta là Sanat Kumara. Do sự tăng tốc tâm linh của Hành Tinh Trái Đất, toàn bộ khu vực thiên hà của Melchior đã được huy động để giúp Trái Đất phát triển. Melchior là một sinh mệnh vũ trụ có thể được kết nối tới, và anh ấy rất vui khi được trợ giúp và hỗ trợ.

Chỉ đến khi Hành Tinh Trái Đất chuyển sang chiều thứ tư, Lõi Thiên Hà (Galactic Core) mới có thể truy cập dễ dàng như vậy. Trước đó, mức độ hài hòa cao nhất có sẵn ở cấp độ tập thể là Trung tâm năng lượng mặt trời và Lõi. Sự hòa hợp (attunement) của chúng ta với các Chân Sư Thiên Hà và Lõi thiên hà giúp chúng ta hàn gắn sự tách biệt khỏi Trung tâm Thiên Hà đã tồn tại trong số đông ý thức.

Sự hòa hợp của chúng ta với Melchizedek và các Chân Sư Vũ Trụ giúp chúng ta hàn gắn sự tách biệt ở cấp độ vũ trụ. Sự hòa hợp của chúng ta với Mahatma, Avatar of Synthesis, giúp chúng ta chữa lành sự tách biệt khỏi chính Thượng Đế. Bước nhảy vọt trong ý thức mà Trái Đất đã thực hiện trong thời gian gần đây bằng cách trở thành một hành tinh thiêng liêng và di chuyển vào chiều kích thứ tư có thể thấy rõ ràng trong khả năng của chúng ta hiện nay đó là tiếp cận Lõi Thiên Hà trong một cách thức trực tiếp.

Một trong những điều khác từ việc hòa hợp với các Chân Sư Thiên Hà và Lõi Thiên Hà được thực hiện là giúp chúng ta sử dụng cơ thể Ánh Sáng ở cấp độ vật lý. Sức mạnh của các Chân Sư Thiên Hà này có tần số cao hơn nhiều so với các Chân Sư của Hành Tinh hay Chân Sư của Hệ Mặt Trời. Trong quá khứ, chúng ta chỉ nhận được năng lượng đã hạ cấp xuống từ những Chân Sư này. Giờ đây chúng ta trên Trái Đất có cơ hội truy cập trực tiếp tới chúng.

Một vài những sinh mệnh này có thể thực sự đã hiển lộ sớm trên Trái Đất. Một trong số họ đã thực sự hiển lộ. Tên của Anh ấy là Đức Thánh Thiện – Holiness, Sai Baba. Nhiều Chân Sư từ những cấp độ này đang bắt đầu phủ bóng (overshadow) các điểm đạo đồ và các Chân Sư.

Theo các kênh dẫn của Vywamus thông qua Tibetan Foundation, có năm sinh mệnh từ Lõi Thiên Hà đã bắt đầu thực hiện tiếp cận tới Trái Đất. Họ đã gửi xuống “Quyền trượng sức mạnh – Rods of power” tới Ấn Độ, Đức, Brazil, Greenland và Nam Phi. Những thay đổi đã xảy ra ở Ấn Độ, Đức và Nam Phi trên quy mô lớn là bằng chứng về ảnh hưởng của năng lượng này.

Chẳng mấy chốc, nếu nó chưa xảy ra, ba trong số những quyền trượng sức mạnh này sẽ được đặt ở Trung Quốc để kích thích sự nâng cao ý thức ở đó. Cũng sẽ có một cái ở Hoa Kỳ. Vywamus cho biết sẽ có tổng cộng 12 liên kết trực tiếp này với Lõi Thiên Hà.

Khi chúng ta học cách chấp nhận cơ thể Ánh Sáng ngay cả ở cấp độ vật lý, chúng ta sẽ có thể học cách dịch chuyển tức thời bản thân tới bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Khi ý thức của chúng ta phát triển về vấn đề này, chúng ta cũng sẽ tiếp cận với ngôn ngữ của Ánh Sáng. Điều này sẽ dẫn tới khả năng kết tủa ra khỏi Ether (vật chất hóa từ năng lượng) bất cứ thứ gì chúng ta muốn hiển lộ. Sự hòa hợp với Lõi Thiên Hà là một mãnh lực tăng cường và là yếu tố vĩ đại trong sự phát triển này. Về bản chất, nó là một máy gia tốc của quá trình thăng thiên.

Vywamus

Vywamus là một sinh mệnh vũ trụ mà có thể được coi là cái tôi cao hơn của Sanat Kumara, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta. Nếu Vywamus là cái tôi cao hơn của Sanat Kumara, thì ở bên trên anh ấy ở cấp độ chân thần là Lenduce. Như vậy ở đây chúng ta có phàm ngã (Sanat Kumara), linh hồn (Vywamus) và chân thần (Lenduce) trên quy mô vũ trụ.

Vywamus không còn duy trì cơ thể vật lý nữa nhưng anh ấy tồn tại ở dạng Ánh Sáng. Anh ấy được coi là một nhà tâm lý học bậc thầy. Vywamus cùng với Djwhal Khul là những người đã sáng lập lên tổ chức Tibetan Foundation. Một trong những công việc chính của Vywamus là giúp nhân loại làm sạch tâm trí tiềm thức, những quan niệm sai lầm, niềm tin sai và các khuôn mẫu sai lầm.

Vywamus đã có 32 kiếp sống trên một hành tinh vật lý trong một vũ trụ khác chúng ta. Ông đã có những kiếp sống làm người lính, giáo viên, cha, mẹ, thuyền trưởng và chủ một chuỗi nhà hàng. Hành tinh của Ông sau đó đã thăng lên, tuy nhiên hành tinh này không có các đại dương rộng lớn như Hành Tinh Trái Đất có. Trong kiếp sống mà Ông làm chủ một chuỗi các nhà hàng, Ông sở hữu một chuỗi nhà hàng trải dài trên khắp hành tinh của mình. Trong công việc của mình bây giờ, ông vẫn đang làm việc với các loại thực phẩm. Thực phẩm có thể được gọi là thức ăn tinh thần, năng lượng của Ánh Ssáng. Hãy gọi ông ấy để được giúp đỡ.

Melchizedek

Melchizedek là một Chân Sư vũ trụ và của Thiên Hà nữa, là người rất sẵn lòng để mọi người có thể liên lạc và dẫn kênh với anh ấy. Có rất nhiều sinh mệnh có tên Melchizedek và dòng tu Melchizedek là một dòng tu vũ trụ và chức của thầy tu trong toàn vũ trụ của chúng ta. Trong các văn bản cổ xưa, thuật ngữ Melchizedek đã được trao cho bất kỳ điểm đạo đồ nào đã vượt qua bảy cấp độ điểm đạo của Melchizedek.

Jesus đã có một lần đầu thai dưới tên là Melchizedk, và Logos Vũ Trụ (Universal Logos) có tên là Melchizedek. Vị Melchizedek đặc biệt này mà tôi đề cập đến ở đây là một sinh mệnh vũ trụ và là thành viên của hội đồng quản trị của khu vực thiên hà này. Ông là thành viên mới của hội đồng này. Trong trọng tâm ban đầu trong công việc của ông là phục vụ như một liên lạc viên  giữa Trái Đất với các hành tinh khác và Trung Tâm Thiên Hà. Ông mới thay thế một Chân Sư vũ trụ khác, người mới chuyển sang một vị trí ở cấp độ vũ trụ.

Melchizedek cũng đã có một số thời gian sống trên Trái đất, bên cạnh việc làm việc với Trái đất ở cấp độ cõi giới bên trong. Cuộc sống cuối cùng của ông trên Trái Đất là một vị vua tên là Melchizedek. Ông đã phủ bóng nhiều sinh mệnh trên Trái Đất, một trong số đó là Enoch, “Người đàn ông đi cùng với Chúa”.

Melchizedek làm việc thông qua Enoch, và Enoch đã thăng lên trong kiếp sống đó. Anh ấy hiện đang làm việc thông qua một số người để mang tới thông tin về cách làm thế nào để sử dụng Ánh Sáng. Anh ấy đang sẵn sàng để có thể liên lạc và dẫn kênh cho mọi người.

Adonis

Adonis là một sinh mệnh huy hoàng và vĩ đại. Anh ấy đã từng là giáo viên của Vywamus cũng như giáo viên của Sanat Kumara. Chính Adonis đã điều hành trường học trên Sao Kim để đào tạo các Logos Hành Tinh (Hành Tinh Thượng Đế). Anh ấy được coi là người giỏi nhất trong vũ trụ về những gì anh ấy làm.

Anh ấy là hiện thân của tiêu điểm trái tim của vũ trụ. Anh ấy là người giữ Ánh Sáng Christ bên trong mỗi linh hồn trong vũ trụ. Anh ấy đã giữ vị trí này kể từ khi Trái Đất ra đời, ít nhất là 18.5 triệu năm trước và trong thực tế, là lâu hơn nhiều.

Ở một thời điểm Anh ấy đã có rất nhiều cuộc sống ở cấp độ vật lý trong các vũ trụ khác. Anh ấy đã dành 2600 kiếp trên một hành tinh. Trong một giai đoạn tiến hóa của mình, Anh ấy đã trở thành một nhà lãnh đạo của một nhóm lớn mà trợ giúp tâm linh cho sự tiến hóa của một hành tinh cụ thể. Với sự giúp đỡ của anh ấy, mọi sinh mệnh trên hành tinh đó đã học cách đồng điệu với lý tưởng tâm linh. Chính từ hành tinh đó, Adonis đã đến vũ trụ và thiên hà của chúng ta và chiếm vị trí xuất chúng của tiêu điểm trái tim của vũ trụ.

Anh ấy đã làm việc với đức Di Lặc – Maitreya trong rất nhiều thiên niên kỷ để giúp đưa ra lý tưởng về tình yêu/trí tuệ trên Trái Đất. Bằng cách điều chỉnh tâm thức hướng tới Adonis, chúng ta trên Trái Đất sẽ được cung cấp một viễn cảnh thiên hà thay vì chỉ là một viễn cảnh trần thế.

Là những người trung bình chưa tiến hóa chúng ta không thể thấy được những thứ vượt ra khỏi sự ích kỷ của bản ngã tiêu cực. Khi chúng ta tiến hóa, chúng ta bắt đầu thấy một nhân loại hoặc một Trái Đất. Sau đó, chúng ta nhận ra rằng ngay cả điều này vẫn là sự giới hạn bởi vì chúng ta là một phần của hệ mặt trời như là một tổng thể. Sau đó khi chúng ta tiếp tục tiến hóa chúng ta nhận ra rằng ý thức nhóm của chúng ta thực sự là một thiên hà. Khi chúng ta phát triển hơn nữa, chúng ta thấy rằng chúng ta là một phần của vũ trụ như là một tổng thể. Đây là viễn cảnh mở rộng mà Adonis có thể bắt đầu cung cấp cho chúng ta.

Chúng ta không chỉ làm việc cho Trái Đất, chúng ta đang làm việc, trong thực tế, cho thiên hà. Làm việc chỉ vì Trái Đất sẽ là ích kỷ. Trong thực tế, chúng ta là những đấng sáng tạo làm việc cho một mục tiêu vũ trụ, không chỉ là mục tiêu tập trung vào Trái Đất hay tập trung vào phàm ngã. Hãy gọi Adonis để được giúp đỡ, vì chúng ta rất may mắn khi anh ấy đang sẵn lòng vào thời điểm này.

Atlanto

Atlanto là một sinh mệnh vũ trụ vô cùng vĩ đại đang sẵn sàng để liên lạc với chúng ta. Lần đầu tiên tôi biết về anh ấy thông qua tổ chức Tibetan Foundation. Ông là một trong 12 sinh mệnh tập trung năng lượng hay tư tưởng để duy trì Ngày Vũ Trụ – Cosmic Day. Ngày Vũ Trụ cũng được gọi là Ngày của Brahma (Day of Brahma). Nó kéo dài 4,3 tỷ năm và chúng ta đi được 3/4 chặng đường. Chúng ta không cần phải lo lắng về điều này, vì chúng ta vẫn còn ít nhất 1,1 tỷ năm nữa. Lịch sử của Trái đất kể từ khi Sanat Kumara tới mới chỉ có 18,5 triệu năm. Các cơ thể vật lý đã ở trên Trái đất, theo Edgar Cayce, trong 10,5 triệu năm. Việc Atlanto là một trong 12 sinh mệnh duy trì Ngày Vũ Trụ này là một khái niệm khá phi thường.

Có 11 sinh mệnh đang giữ tiêu điểm ý thức vũ trụ. Thứ 12 bao gồm tất cả những ai có liên quan trực tiếp với trải nghiệm. Đây là những sinh mệnh đồng sáng tạo hay đang học hỏi để đồng sáng tạo như chúng ta. Nỗ lực kết hợp này giúp chúng ta tập trung ý chí của Nguồn Thiêng Liêng.

Atlanto đã có thời gian sống trên một hành tinh vật lý nhiều ngày vũ trụ trước đây. Nếu chúng ta nghĩ về một ngày vũ trụ kéo dài bao lâu (4,5 tỷ năm) và ông nói rằng “rất nhiều ngày vũ trụ trước đây”, chúng ta sẽ bắt đầu được thấy bản chất vô hạn của Thượng Đế như thế nào.

Atlanto không trực tiếp tham gia vào việc tập trung năng lượng cụ thể trên trái đất để tăng tốc Thời Đại Mới – New Age. Trọng tâm của anh ấy là tập trung nhiều vào cấp độ vũ trụ hơn là cấp độ hành tinh. Dù vậy đây là trường hợp anh ấy vẫn rất cởi mở để có thể liên lạc và sẵn lòng để dẫn kênh.

Trong một kênh dẫn với anh ấy được chia sẻ trong cuốn sách “Reach for Us, Your Cosmic Teachers and Friends” bởi tác giả Dorothy Roeder, anh ấy nói rằng anh ấy không thể trực tiếp truyền năng lượng của mình cho chúng ta trên Trái Đất bởi vì nó sẽ đốt cháy giác quan tâm linh bởi tần số quá cao. Thay vào đó, những gì anh ấy làm là tập trung năng lượng của mình qua hai hồ nước trên Trái Đất. Một trong những hồ này ở Kansas và một ở Tây Tạng. Anh ấy cũng có thể tập trung năng lượng của mình thông qua linh hồn của một người và cấu trúc chân thần. Chúng ta có thể kêu gọi anh ấy giúp đỡ và rất có khả năng nhận được hướng dẫn khá khác thường vì quan điểm vũ trụ của anh ấy.

Averran

Sinh mệnh vũ trụ cuối cùng có tên là Averran. Anh ấy là một Chân Sư Vũ Trụ cư ngụ bên trong tâm vũ trụ của thiên hà chúng ta. Công việc của anh là giám sát sự tiến hóa và tiến bộ của Hành tinh Trái Đất. Nhiệm vụ cụ thể của anh ấy là thiết lập Ánh Sáng của sự sáng tạo của thiên hà này thành một hình thức có thể được sử dụng vào kế hoạch và mang nó đi vào sự sáng tạo.

Averran đã có nhiều kiếp sống trên một hành tinh vật lý giống như Trái Đất mà đã tồn tại ở một thời điểm trước đây. (Nghĩ về điều này: là một vũ trụ tồn tại trước vũ trụ này. Khi chúng ta tương tác với các Chân Sư vũ trụ, chúng ta đang tương tác với chuỗi thời gian vô cùng rộng lớn và thật khó cho tâm trí của chúng ta có thể thấu rõ được chúng.)

Hành tinh mà Averran đã từng sống đã phải vật lộn với các bài học tương tự như chúng ta trên Trái Đất đang phải đương đầu. Hành tinh của anh cuối cùng đã quay trở lại Ánh Sáng và tránh xa vật chất. Đây là điểm giống nhau trong quá trình tiến hóa và Trái Đất đang ở vào thời điểm đó ngay bây giờ. Thủy triều đang bắt đầu kéo trở lại về với tinh thần sau nhiều triệu năm Trái Đất bị cuốn vào sự lôi kéo của vật chất. Vì Averran đã có kinh nghiệm trong quá khứ, anh ấy rất sẵn lòng để được gọi và liên lạc và sẽ đánh giá rất cao bất cứ ai xem xét việc đó.

Tổng kết

Các Chân Sư Vũ Trụ của Khu vực Thiên Hà này và Lõi Thiên Hà đang sẵn sàng để được liên hệ. Các Chân Sư mà tôi đã đề cập ở đây là những sinh mệnh tâm linh tuyệt vời và chúng ta vô cùng may mắn khi có những sinh mệnh thiên hà và vũ trụ như vậy đang sẵn lòng hỗ trợ chúng ta. Cần phải hiểu rằng những sự trợ giúp vô cùng vĩ đại này mới chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây. Chúng ta phải cảm thấy đặc biệt vinh dự khi chúng ta nhìn vào có bao nhiêu triệu và thậm chí hàng tỷ các hành tinh và các ngôi sao trong thiên hà của chúng ta và trong vũ trụ của chúng ta mà những sinh mệnh này đang chịu trách nhiệm. Hãy kêu gọi sự giúp đỡ của họ, bởi vì họ không được phép bước vào trừ khi họ được yêu cầu để làm như vậy.

 

Leave a Reply