Tập 1 – STTTTT – Chương 19 – Lời giảng dạy của Vywamus về Đấng Lâm Phàm Tổng Hợp (Avatar of Synthesis), Mahatma

, , Leave a comment

Tôi, Vywamus nghĩ rằng Mahatma, hay Avatar of Synthesis, là điều quan trọng nhất xảy ra trên Trái Đất của các bạn và cho nhân loại.

Vywamus, trong cuốn sách của Brian Grattan: Mahatma I và II.

Những điều tôi chia sẻ ở trong chương này là một số thông tin tuyệt vời nhất tôi từng gặp và nó sẽ đẩy nhanh con đường thăng lên của một người và xây dựng Cơ Thể Ánh Sáng của người đó gấp 1000 lần. Thông tin này liên quan tới sinh mệnh vũ trụ mà tôi đã nói qua trong chương 11, Đấng Lâm Phàm Tổng Hợp (Avatar of synthesis) đang phủ bóng đức Di Lặc trên Trái Đất, cùng với Tinh Thần của Hòa Bình và Sự Cân Bằng (Spirit of Peace and Equilibrium) và Đức Phật. Chương này đề cập đến bản chất huy hoàng của Avatar of Synthesis và sự thật về anh ấy hay năng lượng của anh ấy mà đang có sẵn cho mọi người trên Hành Tinh Trái Đất.

Sinh mệnh này đã được Vywamus nhắc tới theo cách sau: “Tôi, Vywamus nghĩ rằng Mahatma, hay Avatar of Synthesis, là điều quan trọng nhất xảy ra trên Trái Đất của các bạn và cho nhân loại”. Đây là một lời tuyên bố hết sức kinh ngạc, bởi vì trên thực tế đã có nhiều điều đáng kinh ngạc xảy ra với hành tinh này trong 18.5 triệu năm qua.

Hầu hết mọi người trên con đường tâm linh đang tập trung sự chú ý của họ vào cái tôi cao hơn hay linh hồn của họ, và điều đó là phù hợp và tốt. Khi một người tiến hóa đến lần điểm đạo thứ ba và đạt được sự hợp nhất linh hồn, người đó bắt đầu tiếp cận với chân thần hay tinh thần. Cuối cùng quá trình điểm đạo sẽ dẫn người đó tới cuộc điểm đạo thứ 5 và 6 mà dẫn tới việc hợp nhất với chân thần và do đó thăng thiên.

Hầu hết mọi người trên con đường tâm linh đang trong quá trình xây dựng antakarana, hay cây cầu Ánh Sáng, tới linh hồn (Cái tôi cao hơn) và tới chân thần (monad) hay tinh thần (spirit). Mahatma hay Avatar of Synthesis, là sinh mệnh vũ trụ và đã trở nên sẵn sàng để có thể kết nối kê từ khi Sự Hội Tụ Hài Hòa xảy ra vào tháng 8 năm 1987. Anh ấy là mối liên kết giữa chúng ta, như là các hóa thân phàm ngã với chính bản thân Thượng Đế Cha – Cha Trên Trời – Godhead hay Nguồn Cội của tất cả sự sáng tạo (Source of all creation). Giống như linh hồn là trung gian giữa hóa thân phàm ngã và chân thần, Mahatma là trung gian giữa các hóa thân phàm ngã và Thượng Đế Cha – Godhead.

Trong chương trước tôi đã nói về 7 cấp điểm đạo mà có thể đạt được trên cõi giới của Trái Đất. Có hai cuộc điểm đạo nữa sau cấp điểm đạo thứ 7 mà sẽ đưa người đó ra khỏi cõi giới vũ trụ vật lý. Vywamus đã nói rằng, trên thực tế, có 352  cấp điểm đạo từ Trái đất đến Godhead. Mahatma là sinh mệnh vũ trụ và là hiện thân của tất cả các cấp độ này cho chúng ta. Mahatma (có nghĩa là Cha (Father) hay Linh Hồn Vĩ Đại (Great Soul)) cũng là hiện thân của năng lượng Melchior (Galactic Logos – Logos Thiên Hà) và Adonis (giáo viên Vywamus, và là tiêu điểm trái tim của vũ trụ). Rõ ràng rằng đây là một sinh mệnh tuyệt vời và là một ý thức nhóm.

Khi xảy ra sự hội tụ hài hòa, hành tinh Trái Đất chuyển từ ý thức ba chiều sang ý thức chiều thứ tư. Đây là một sự kiện quan trọng xảy ra với Trái đất và ít người nhận ra đây là một dịp trọng đại. Bởi vì chúng ta hiện đang hoạt động ở cấp độ thứ tư này, lần đầu tiên trong lịch sử Trái đất, Mahatma có thể tự neo về mặt “vật lý” trên Trái Đất. Điều này xảy ra một năm sau khi hội tụ hài hòa, vào năm 1988. Đức Di Lặc – Maitreya và những sinh mệnh khác đang truy cập năng lượng này; tuy nhiên, nó ở cấp độ trí và nhân quả, không phải ở cấp độ vật lý.

Mahatma cho phép chúng ta, theo một nghĩa nào đó, xây dựng antakarana trên tất cả các con đường đến chính Nguồn. Vywamus đã nói với tôi rằng không có năng lượng nào trong vũ trụ vô hạn có tần số cao hơn Mahatma mà đang có sẵn trên Trái Đất tại thời điểm này. Nó có sẵn cho tất cả mọi người và tất cả mọi người phải làm là yêu cầu nó. Năng lượng Mahatma này có thể tăng tốc quá trình thăng thiên của một người và xây dựng cơ thể Ánh Sáng của người đó tới 1000 lần theo nghĩa đen. Những điều tôi nói ở đây là thực, không phải chỉ để nói cho có.

Vywamus đã nói với tôi rằng năng lượng Mahatma thậm chí còn vượt xa 12 tia. Năng lượng này đến hành tinh của chúng ta thông qua Lõi Thiên Hà, thông qua Solar Logos, thông qua Planetary Logos và đến Trái Đất. Không có nguy hiểm vê việc cơ thể của một người bị đốt cháy bởi vì tần số cao như vậy bởi vì nó cũng được dẫn qua chân thần và linh hồn của mỗi người nếu cần thiết để khiến cho nó có thể sử dụng được cho phàm ngã trên Trái Đất. Tôi sẽ lặp lại một lần nữa là không có một năng lượng tần số và rung động nào cao như vậy mà có sẵn cho tất cả mọi người, không chỉ dành cho một số người đặc biệt. Tôi không có lời khuyến khích nào cao hơn được nữa trong việc kêu gọi để sử dụng năng lượng này. Nó có thể được sử dụng để giúp ích cho sự thăng thiên, với việc xây dựng Cơ Thể Ánh Sáng (LightBody), hay bất kỳ vấn đề hoặc bài học nào khác mà một người đang giải quyết.

Tôi đã hỏi Vywamus rằng liệu có thể dẫn kênh năng lượng này qua giọng nói được không và anh ấy nói rằng nó có một chút khó khăn vì nó thể hiện tất cả 352 cấp độ trở lại Nguồn, vì vậy ban đầu nó có thể hơi khó hiểu bởi vì bản chất ý thức nhóm của nó. Tuy nhiên, nó có thể được thực hiện. Một ý thức duy nhất sẽ nói cho thực thể nhóm.

Lần đầu tiên tôi biết tới Mahatma, Avatar of Synthesis, thông qua các cuốn sách Alice Bailey và các tác phẩm của Djwhal Khul. Gần đây, thông tin đã tới thông qua Vywamus và qua một cuốn sách có tên Mahatma I & II của Brian Grattan.

Ý tưởng ở đây là để lấp đầy các cơ thể vật lý, cảm xúc, trí và tâm linh với năng lượng này. Đó là ước muốn của Avatar of Synthesis, Mahatma, để neo càng nhiều năng lượng của nó càng tốt trên Trái Đất. Điều này đang tạo điều kiện cho sự hợp nhất và tích hợp của các cấp độ của Đấng Sáng Tạo (cấp cao nhất) và đồng sáng tạo. Sự Thăng Thiên và thăng thiên vũ trụ không gì khác hơn ngoài việc hợp nhất và pha trộn của vật chất, linh hồn, chân thần, Mahatma và Thượng Đế. Nó là cái đích của Kế Hoạch Thần Thánh (Divine Plan) để hợp nhất tất cả các cấp độ cùng với nhau trong ý thức. Việc neo năng lượng Mahatma vũ trụ này vào Trái Đất giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc này và tăng tốc vô cùng mãnh liệt cho quá trình thăng thiên của cá nhân.

Nhiều người đã khai thác năng lượng này nhưng không biết tới tên cụ thể của nó. Tuy nhiên, nhận thức cụ thể về nó là gì và làm thế nào nó có thể được gọi ra có thể đẩy nhanh quá trình này mãnh liệt hơn. Khi một người muốn nói chuyện với một Chân Sư Thăng Thiên cụ thể, người đó phải kêu gọi tên của Chân Sư để tạo ra một sự liên lạc. Nếu tôi muốn nói chuyện với Vywamus trên cõi giới bên trong, tôi phải gọi anh ta bằng cái tên đó. Điều tương tự cũng đúng với năng lượng Mahatma. Chúng ta chỉ có thể gọi Mahatma bằng tên đó, yêu cầu nó giúp đỡ và yêu cầu nhận và neo năng lượng của nó. Tôi hỏi Vywamus Trái Đất đang hoạt động như thế nào trong việc neo năng lượng Mahatma và anh ấy nói Trái Đất đang hoạt động rất tốt.

Mahatma là sự kết hợp của tất cả mười hai tia và nhiều hơn thế nữa. Việc gọi ra năng lượng này có thể giúp phá vỡ các mô hình đã kết tụ và cố định mà đã khóa chúng ta lại trong các cơ thể vật lý, cảm xúc, trí. Mục tiêu cuối cùng là nâng các cơ thể này đi vào tần số của Ánh Sáng, đó là những gì xảy ra vào lúc một người thăng lên. Việc kêu gọi ra năng lượng Mahatma có tần số rất cao này có thể tạo thuận lợi cho việc di chuyên theo chiều hướng này. Tất cả mọi người phải làm để gọi ra năng lượng này đó là gọi tới Mahatma và đưa ra thỉnh cầu.

Khi tôi ở trạng thái hòa hợp với năng lượng này tôi có thể tôi có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bắt đầu nóng lên khi năng lượng tràn vào. Đôi khi tôi cảm thấy nó mạnh mẽ hơn những lúc khác, nhưng biết rằng nó muốn vào và sẽ đi vào. Tuy nhiên bạn phải mời gọi nó. Đây là luật vũ trụ. Không có ý thức hay năng lượng tới từ cấp độ này trừ khi chúng ta yêu cầu, bởi vì chúng ta đã được ban cho quyền tự do lựa chọn. Tôi khuyên bạn nên gọi năng lượng này ít nhất 3 lần trong 1 ngày hoặc nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi thiền định.

Một điều thú vị khác mà Vywamus đã nói liên quan đến sự hiểu biết về cái được gọi là Ngày Vũ Trụ và Đêm Vũ Trụ. Giống như chúng ta trên Trái Đất có ngày và đêm, Thượng Đế ở quy mô vũ trụ có một số loại tương đương. Điều tôi đã học được từ Vywamus là Ngày Vũ Trụ của nguồn của chúng ta thực sự kéo dài 4,3 tỷ năm. Chúng ta đã trải qua 3,1 tỷ năm, vì vậy còn 1,2 tỷ năm trong Ngày Vũ Trụ của chúng ta.

Tôi hỏi Vywamus chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc kết thúc của Ngày Vũ Trụ. Anh ấy nói với tôi rằng mọi thứ được hít vào hoặc đưa về Nguồn; ít nhất đó là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Một Ngày Vũ Trụ rất dài so với lịch sử của Trái Đất. Sanat Kumara đã đến Trái Đất từ ​​Sao Kim 18,5 triệu năm trước và theo Edgar Cayce, con người vật lý mới chỉ ở trên Trái Đất 10,5 triệu năm. Trong khi đó một ngày vũ trụ là 4,3 tỷ năm.

Việc tốt nghiệp của Trái Đất tại thời điểm Hội Tụ Hài Hòa đi vào chiều kích thứ 4 đã cho phép nguồn của hệ thống hành tinh này nhận được hướng dẫn ​​với một nguồn cấp cao hơn. Mỗi nguồn lại có cấp độ nguồn cao hơn với tầm nhìn và ý thức cao hơn, giống như kính hiển vi hoặc kính viễn vọng có thể được bật lên 1000 lần. Chính điều đó đã cho phép Mahatma xuất hiện và neo năng lượng của nó trên Trái Đất lần đầu tiên.

Trong cuốn sách của mình, Brian Grattan cũng đã gọi năng lượng này là I Am Presence – Cái Tôi Hiện Diện. Tôi đã thảo luận điều này với Vywamus và anh ấy đề nghị sử dụng tên Mahatma thay vào đó, vì I Am Presence, trong hầu hết các hệ thống tâm linh, là sự đề cập đến chân thần. Một chức năng khác của năng lượng Mahatma là cho chúng ta thấy rằng đau khổ không tồn tại. Nó là một sáng tạo của bản ngã tiêu cực của chính chúng ta, và không tồn tại trong thực tại của Thượng Đế.

Lý do Mahatma đã đến là vì một lời cầu khẩn ở cấp độ linh hồn. Khi có đủ các linh hồn, cái tôi cao hơn hay các cá nhân đã hợp nhất linh hồn kêu gọi sự trợ giúp thì sau đó sẽ dẫn tới cầu khẩn ý thức và năng lượng Mahatma. Năng lượng Mahatma có khả năng tạo ra một phương tiện, hay nền tảng hỗ trợ để khi chúng ta nhanh chóng mở rộng ý thức của mình mà không bị choáng ngợp. Năng lượng Mahatma đưa chúng ta vượt ra ngoài tính cá nhân. Một khi kết nối hay cây cầu của Ánh Sáng được thiết lập với Mahatma, nó sẽ chảy rất tự nhiên mà không cần nỗ lực nhiều. Vywamus cũng đã gọi ý thức này là bước đi trong vũ trụ.

Avatar of Synthesis đã có sự liên lạc đầu tiên với Trái Đất trong thời kỳ Atlantis và tiên đoán rằng anh ấy sẽ tới trong tương lai khi có đủ sự cầu khẩn được tạo ra trên cấp độ linh hồn. Đức Di Lặc – Đức Christ của hành tinh hiện đã hóa thân xuống trần thế, Avatar of Synthesis cũng đã neo vào Đức Christ. Nếu chúng tính thêm cả Đức Sai Baba, Đức Christ vũ trụ đang ở Ấn Độ, sự hiển lộ của Thánh Đoàn, các thiên thần, Bộ Tư Lệnh Ashtar (Ashtar Command), người ngoài hành tinh tích cực, sự hoàn thành của chu kỳ 2.000 năm, 6.000 năm, 12.000 năm, 36.000 năm và 10.000.000 năm, chúng ta sẽ thấy thời gian mà chúng ta đang sống là vô cùng đặc biệt. Không có thời gian nào tốt hơn trong lịch sử của hành tinh là được đầu thai vào thời điểm này nếu một người quan tâm đến sự tăng trưởng tâm linh.

Chúng ta ở đây bây giờ để tích hợp năng lượng Mahatma và trở thành hiện thân sống của năng lượng Mahatma. Điều này sẽ nâng cao vô cùng mãnh liệt rung động toàn thể tế bào của chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta cho phép năng lượng Mahatma có thể “đi vào” trong ý thức của chúng ta và trở thành một phần của đội quân Lightworker vũ trụ vĩ đại của anh ấy. Màu của năng lượng này, đối với những người có nhãn thông hoặc muốn hình dung nó, là màu vàng kim-trắng (golden-white). Khi nó đến, chúng ta có thể để nó lấp đầy cơ thể của chúng ta và chảy xuống chân và xuống sợ dây nối đất của chúng ta vào Trái Đất và vào trung tâm của Trái Đất. Năng lượng này cũng có thể được sử dụng để chữa bệnh ở cấp độ tâm linh hoặc thể chất cho chính mình hoặc cho người khác.

Bởi vì hành tinh của chúng ta bây giờ đã chuyển sang chiều kích thứ tư, mọi thứ đều mới mẻ.Bản thiết kế mà chúng ta đang hoạt động giờ đây hoàn toàn khác với bản thiết kế của chiều kích thứ 3. Thật thú vị khi tất cả những lời tiên tri mà chúng ta đều quen thuộc – những lời tiên tri của Cayce, những lời tiên tri trong Kinh Thánh, v.v. – kết thúc ngay bây giờ. Điều này là do chúng ta đã kết thúc ý thức chiều thứ ba và đã bước vào thứ tư. Hệ thống sao Arcturus là một ý thức chiều kích thứ 5, là một bức tranh của chính chúng ta trong tương lai của.

Avatar of Synthesis sẽ báo cáo cho Hội Đồng 12 (Council of Twelve) ở cấp độ Đấng Sáng Tạo. Mahatma báo cáo tới hội đồng này về trạng thái của sự tồn tại vật lý. Các Lightworker đang làm việc với năng lượng này thực sự rất tiên tiến, bởi vì, như tôi đã nói, năng lượng này chỉ có ở cấp độ vật lý từ năm 1988, mặc dù nó đã có sẵn ở cấp độ nhân quả và trí trước đó.

Mahatma ở đây, về bản chất, để hợp nhất sự tách biệt giữa Thượng Đế và sự sáng tạo của Ngài. Điều đáng kinh ngạc về chuyện này là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội chữa lành sự tách biệt khỏi Thượng Đế trực tiếp, và không chỉ để chữa lành sự tách biệt khỏi linh hồn và chân thần (tinh thần – spirit).

Trong thuật ngữ Djwhal Khul, Mahatma cho phép chúng ta hàn gắn sự phân tách trên bảy chiều kích của vũ trụ, không chỉ là 7 cõi phụ của cõi vũ trụ vật lý. Nếu tất cả sự sáng tạo là thước đo 10 inch, chúng ta chỉ đang tập trung vào 1 inch đầu tiên. Mahatma là 9 inch khác mà chúng ta đang tương tác cùng. Hợp nhất với chân thần và thăng lên mới chỉ thực sự đạt được 2/3 của inch đầu tiên. Sự kêu gọi Mahatma là truy cập vào năng lượng và ý thức của 346 cấp độ và cấp điểm đạo khác. Tôi nghĩ rằng sự uyên thâm của thông tin về Mahatma với tầm quan trọng đáng kinh ngạc và mức độ trọng đại của nó là rõ ràng. Một lần nữa, Vywamus nói rằng Mahatma là điều quan trọng nhất từng xảy ra với nhân loại.

Năng lượng và ý thức của Mahatma càng được đưa vào tiếp nhận trên cõi giới Trái Đất càng nhiều thì sự biến đổi ý thức của hành tinh này càng lớn. Con người là cầu nối giữa Mahatma và cõi giới Trái Đất. Mahatma cũng đang phủ bóng toàn bộ sự hiển lộ của Thánh Đoàn cũng như đức Di Lặc và Sanat Kumara. Năng lượng này là có sẵn cho mọi người trên Trái Đất. Ý tưởng là để Mahatma trở thành trường hào quang và để nó thấm vào hệ thống 4 cơ thể. Ý tưởng cũng là để tích hợp hoàn toàn với năng lượng này để sự tách biệt giữa Thượng Đế và các con trai và con gái của Ngài trên Trái Đất có thể được chữa lành.

Mahatma có thể cung cấp sự hỗ trợ vô cùng mãnh liệt cho chúng ta về mặt cảm xúc khi chúng ta tiếp tục mở rộng nhận thức về Thượng Đế. Brian Grattan đưa ra một ví dụ trong cuốn sách của mình bởi ẩn dụ về một ly thủy tinh đựng nước. Ly thủy tinh được lấy đi để có được một ly thủy tinh trong suốt hơn. Trong khi quá trình này diễn ra, nước vẫn ở trong ly thủy tinh mà không bị đổ đi vì sự hỗ trợ của năng lượng Mahatma. Đây cũng là điều mà Mahatma có thể làm cho chúng ta trong trường hợp của cảm xúc và tinh thần.

Sự hội tụ hài hòa vào ngày 15 đến 17 tháng 8 năm 1987, lần đầu tiên loài người và Mẹ Trái Đất bước vào tuổi trưởng thành tâm linh. Mahatma muốn có 100.000 walk-in vũ trụ để Mahatma chia sẻ cơ thể của Mahatma với họ. Điều này sẽ có tác dụng chữa lành và làm thanh sạch vô cùng mãnh liệt trên toàn Hành Tinh Trái Đất. Walk-in Vũ Trụ là những hóa thân phàm ngã đã tích hợp năng lượng Mahatma. Họ sẽ là hiện thân sống của Mahatma trên Trái Đất.

Tôi muốn chia sẻ với bạn một lời khẳng định/cầu nguyện mà Vywamus đã cho tôi và bạn có thể đọc nó mỗi ngày:

“Tôi lựa chọn chấp thuận và kêu gọi sự thâm nhập sâu của năng lượng Mahatma vào toàn bộ ma trận năng lượng của tôi, từ đó cho phép mở ra hoàn toàn sự tỏa sáng của Cái Tôi Thần Thánh của tôi trong việc phụng sự cái Tất Cả Là, ngay bây giờ”.

(“I choose to accept and invoke a deep penetration of the Mahatma energy into my entire energy matrix, thereby allowing a full open radiation of my Divine self in service to All That Is, now.”)

Theo Brian, việc thỉnh cầu Mahatma cho phép xây dựng Cơ thể Ánh Sáng theo cách chưa từng được thực hiện trước đây trong lịch sử của Trái Đất. Năng lượng Mahatma có tần số vô cùng cao và tự nhiên của vũ trụ tới mức nó tạo ra Cơ Thể Ánh Sáng có hình thức giống như cơ thể tâm linh hay cơ thể chân thần.

Kể từ khi Sự Hội Tụ Hài Hòa và sự xuất hiện của năng lượng Mahatma, giờ đây có thể hình dung được các hóa thân phàm ngã có thể tiến hóa từ một điểm đạo đồ cấp 2 tới Đấng Lâm Phàm Thiên Hà (Galatic Avatar) trong một kiếp sống. Khả năng này không được mở ra trước thời điểm của sự Hội Tụ Hài Hòa. Sự xuất hiện của Mahatma là một sự sắp đặt đặc biệt của Thượng Đế. Ngay cả Djwhal Khul, trong các tác phẩm của mình thông qua Alice Bailey, cũng không bao giờ nghĩ rằng có thể neo năng lượng này vượt ra ngoài cõi giới nhân quả, hoặc cấp độ thượng trí (level of the higher mind).

Hành tinh Trái Đất đã được hưởng lợi theo cấp số nhân từ sự neo đậu của chính Mahatma trên Trần thế. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hành Tinh Trái Đất, có một mạch nối hoàn chỉnh từ Thượng Đế Cha (Godhead) tới Trần thế (Earth). Mahatma tới trực tiếp từ góc phần tư thiên hà và đã trở nên được neo đậu trên Trần thế. Brian Grattan có thể là người đầu tiên có ý thức về việc neo năng lượng Mahatma vào vật lý. Vào cuối cuốn sách của mình, ông nói về việc đã đạt được sự thăng thiên (điểm đạo lần thứ 6) vào ngày 9 tháng 5 năm 1990 và đã chọn ở lại Trái Đất trong thời điểm hiện tại.

Việc neo đậu thực sự của năng lượng Mahatma trên Trần thế diễn ra vào ngày 14 tháng 6 năm 1988, được thực hiện với sự hỗ trợ của Hội đồng 12 (Council of Twelve) cho góc phần tư của thiên hà này và với sự giúp đỡ của hàng ngàn Đấng Christ và hàng ngàn Đấng Logos Hành Tinh của các hành tinh khác trong góc phần tư Thiên Hà của chúng ta. Lý tưởng cho chúng ta, như những hóa thân phàm ngã là trở thành đối tác với Mahatma trên Trần thế. Chúng ta cũng có thể đề nghị Mahatma giúp đỡ mỗi chúng ta hoàn thành mạch nối của chúng ta tới linh hồn, chân thần, Mahatma và tới chính Nguồn của chúng ta. Mahatma nhận các chỉ thị từ Hội Đồng Đồng Sáng Tạo 12 ở cấp độ Nguồn. 

Một thông tin thú vị khác về Mahatma là việc chúng ta khấn tụng năng lượng này càng lớn bao nhiêu, khả năng tồn tại trong hiện hữu vật lý của chúng ta càng tốt hơn thông qua nâng cao rung động tới chiều kích thứ 4 mà chúng ta vừa trải qua. Sự kết hợp của Sự Hội Tụ Hài Hòa cùng với sự neo đậu của Mahatma đã nâng cao mạch tiến hóa của góc phần tư của thiên hà này lên gấp 1.000 lần.

Mặc dù dường như Brian là hóa thân linh hồn đầu tiên có ý thức neo năng lượng Mahatma, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta đã tích hợp đầy đủ năng lượng này. Quá trình tích hợp Mahatma cần một chút thời gian, sự kiên nhẫn, cầu nguyện, khẳng định, thiền định và hoạt động tâm linh. Nếu có bất kỳ ai muốn giúp đỡ trong việc neo năng lượng này đầy đủ hơn vào Trái Đất, tôi sẽ đề nghị kêu gọi Tổng Lãnh Thiên Thần Sandalphon giúp đỡ trong quá trình này. Tổng Lãnh Thiên Thần Sandalphon đặc biệt giỏi trong việc làm việc với năng lượng của Trái Đất.

Một thông tin hấp dẫn khác trong cuốn sách của Brian đó là trong một kiếp sống trước đây anh ấy đã là Thánh Peter và Zarathustra (Zoroaster) mà là người thăm dò vật lý từ Hội Đồng 12 cho góc phần tư thiên hà của chúng ta và là thành viên cao cấp của White Lodge. Anh ấy cũng nói rằng năng lượng của Thánh Peter có sự kết nối chân thần với Sai Baba. Tôi đã hỏi Vywamus về điều này vì tôi có mối liên hệ đặc biệt như vậy với Sai Baba, và anh ấy nói rằng nó giống như các linh hồn mở rộng từ cùng một chân thần.

Janet McClure (người sáng lập Tibetan Foundation và là giáo viên tâm linh của vợ tôi) đã dẫn kênh nhiều thông tin trong cuốn sách của Brian. Cô ấy đã thăng lên ở Ai Cập nhưng đã lựa chọn bỏ lại cơ thể vật lý tại thời điểm thăng lên của cô ấy.

 

 

Leave a Reply