TẬP 1: SỔ TAY THĂNG THIÊN TOÀN TẬP – Chương 4: Thăng Thiên – Cuộc điểm đạo thứ 6 — Update ngày 4/3/2019

, , Leave a comment

Thăng Thiên – Cuộc điểm đạo thứ 6

“Hãy thác tin cho đến khi chết và ta sẽ trao cho ngươi vương miện của sự sống” Chân sư Jesus

 

Cuộc điểm đạo lần thứ sáu là đạt được sự thăng thiên, trở thành một bậc Chân Sư Thăng Thiên. Về bản chất cuộc điểm đạo này xảy ra khi người môn sinh đạt được sự tinh thông và ánh sáng của Chân Thần hiệp nhất vào cõi giới vật lý. Toàn thể mọi thứ của người môn sinh bao gồm cả cơ thể vật lý và quần áo được điều chỉnh thành ánh sáng.Về bản chất cơ thể vật lý đơn thuần mất đi và thay vào đó là Cơ Thể Ánh Sáng. Trong quá khứ sự thăng thiên có nghĩa là sẽ chuyển sang thế giới tâm linh, tuy nhiên hiện nay Cấp bậc tinh thần của hành tinh đã trao một kế hoạch mới là bậc Chân Sư Thăng Thiên sẽ tiếp tục ở lại Trái Đất và tiếp tục công việc phụng sự của mình. Điều này đã giúp cho quá trình Thăng Thiên trở nên dễ dàng hơn khi mà không cần thiết cơ thể vật lý phải thăng lên thành cơ thể Ánh Sáng, sự Thăng Thiên sẽ diễn ra ở mặt thăng lên về tinh thần. Đây là sự lựa chọn của các bậc Thầy.

Sự Thăng Thiên đã đạt được bởi đấng Christ. Sự Thăng Thiên là sẽ trở nên một vị phật hoàn hảo. Trở trành một Bậc Thầy Tâm Linh một cách trọn vẹn thực sự, “đủ lông đủ cánh”, không chỉ là một linh hồn đơn thuần nữa. Luật nhân quả không còn có bất kỳ một ảnh hưởng nào lên bậc Chân Sư Thăng Thiên nữa. Người môn sinh đã hoàn toàn hiệp nhất với cảnh giới Chân Thần của Ý Thức.

Trong lần điểm đạo thứ sáu này mỗi người sẽ phải lựa chọn một trong bảy con đường tiến hóa cao hơn để tiếp tục tiến bước. Mỗi Chân Sư Thăng Thiên đều phải làm một lựa chọn vào thời điểm này của sự tiến hóa của họ, một con đường phụng sự vũ trụ mà họ sẽ phụng sự trong tương lai. Có bảy con đường đó là:

1.      Con đường phụng sự Trái Đất – The path of earth service

2.      Con đường công tác từ lực  –  The path of magnetic work

3.      Con đường đào tạo các Hành Tinh Thượng Đế – The path of training for Planetary Logoi

4.      Con đường đến Sirius – The path to Sirius

5.      Con đường của các Cung – The ray path

6.      Con đường mà chính đức Thái Dương Thượng Đế đang đi

7.      Con đường địa vị Chúa Con Tuyệt Đối.

(Người dịch: Chi tiết hơn có thể xem thêm trên link  này sẽ nói sâu hơn về 7 con đường được đề cập bên trên)

Ở cuối chương này tôi sẽ làm rõ và chi tiết hơn về 7 con đường bên trên, được đức DK nói qua Alice Bailey trong các bài viết của mình.

Khi một người thăng lên, họ trú ngụ toàn bộ trong cơ thể ánh sáng của mình. Cơ thể ánh sáng là cơ thể mà chúng ta đã tạo ra từ ánh sáng mà chúng ta có được xuyên qua tất cả các lần hóa thân của mình. Đó là cơ thể mà Chân Sư Thăng Thiên sẽ du hành cùng  nó trong thời gian về sau. Để thăng lên, người môn sinh cần cân bằng 51% nghiệp của mình từ tất cả các hóa thân trước đây của họ. Hầu hết mọi người đều có trung bình từ 200 tới 250 kiếp trước trong quá khứ.

Một yêu cầu cho sự thăng thiên là một người phải hoàn thành toàn bộ các kế hoạch hay sứ mệnh của họ trên trái đất. Trạng thái Nhận Thức của Thăng Thiên đó là niềm vui hoàn toàn và tình yêu vô điều kiện hoàn toàn, thừa nhận một cách hoàn toàn và thực hiện hoàn toàn bạn là Thượng Đế và mỗi người khác bạn gặp đều là Thượng Đế đang hiện diện trên Trái Đất.

Thăng thiên cũng là khả năng xáp nhập vào bất kỳ cảnh giới ý thức nào vào bất kỳ lúc nào, không chỉ trên cõi giới vật lý. Thăng thiên cũng là khả năng vật chất hóa và phi vật chất hóa với tự do ý chí của bản thân. Đó là khả năng vật chất hóa những thứ bản thân cần và mong muốn ngay tức khắc.Thăng thiên là một cảm giác về sự nhất thể xuyên suốt mọi thời gian với Thượng Đế và với các anh chị em của bạn. Đó là nhận thức của một sinh mệnh phụng sự thế gian. Đó là sức mạnh để điều chỉnh cuộc sống theo ý muốn của bạn bằng sức mạnh tạo ra từ lời nói của mình. Đó là khả năng hiện hữu đồng thời ở nhiều nơi khác nhau cùng một lúc và cơ thể vật lý bất tử. Chúng ta đã từng nghe nói tới những câu chuyện về các bậc chân sư vĩ đại như Thánh Saint Germain người đã sống đến 350 năm, hay Hermes-Thoth ở Ai Cập đã sống hơn 2000 năm trong một cơ thể vật lý.

Một điều quan trọng trên Trái Đất này cần nhận ra là chúng ta đang thăng lên hoặc đang chìm xuống mỗi ngày. Mỗi tư tưởng chúng ta nghĩ, mỗi lời chúng ta nói, mỗi hành động chúng ta tạo ra, thực phẩm chúng ta ăn, chúng ta dành bao nhiêu thời gian của mình để tăng cường rung động hoặc làm giảm rung động của mình.

Sự thăng thiên là một quá trình xảy ra một cách tự nhiên mà mỗi người chúng ta cho đến cuối cùng đều sẽ đạt được. Vấn đề chỉ là thời gian. Ý tưởng ở đây là rút ngắn thời gian cần thiết và các lần hóa thân trong tương lai bằng cách áp dụng và tập trung năng lượng của bạn ngay lúc này vào tăng trưởng tâm linh như là mục đích duy nhất mà bạn tồn tại ở đây. Bản ngã tiêu cực của bạn sẽ cố gắng đưa bạn đi vào những con đường của ảo giác và si mê mà đó là nơi mà bạn thực sự không muốn đi đến.

Một trong những điều Rất Quan Trọng để hiểu về quá trình thăng thiên là bạn đã thực sự Thăng Thiên rồi, đó là sự thật, vì thực sự không tồn tại điều mà chúng ta vẫn gọi là không gian và thời gian, ở đó bạn đã thực sự Thăng Thiển rồi. Do đó một chìa khóa để tăng tốc quá trình thăng thiên là kêu gọi sinh mệnh là bạn đã thăng thiên ở chiều không gian 5D quay trở lại thời điểm hiện tại và pha trộn với hào quang của bạn. Điều này giúp nâng cao rung động của bạn lên tới cấp độ mà sự thăng thiên đã thực sự diễn ra.

Điều này giống như cơ thể tâm linh của bạn đang thực sự làm việc trên cấp độ của thăng thiên và sẽ cần kiên nhẫn chờ đợi 6 cơ thể thấp hơn bắt kịp với rung động của nó. Cơ thể tâm linh muốn hòa quyện với bạn ở đây trong sự vĩnh cửu ngay bây giờ, nhưng nó phải được yêu cầu để làm như vậy, bạn cần yêu cầu quá trình đó xảy ra cho mình thì điều đó mới diễn ra, vì Luật Vũ Trụ đã quy định như vậy.

Chân Thần, Linh Hồn và Sự cá thể hóa trong mối quan hệ với Thăng Thiên

Khi người đệ tử phát triển trên con đường điểm đạo, linh hồn bắt đầu tập trung ý thức và năng lượng vào phần linh hồn mở rộng để nó có được sự phát triển tâm linh tốt nhất. Như đã được đề cập đến ở chương trước, nó bắt đầu gọi trở về các linh hồn mở rộng mà có ít các hoạt động và tập trung toàn bộ năng lượng và nguồn lực của nó vào một các thể đang có các hoạt động tâm linh. Trong trường hợp của tôi, tôi có 4 phần linh hồn mở rộng vẫn còn đang nhập thế. Đó là điều tôi đã nói rằng linh hồn sẽ lựa chọn một linh hồn mở rộng trong 12 linh hồn mở rộng của nó để đạt được sự thăng thiên. Nói một cách khác duy nhất một linh hồn có thể đạt được sự thăng thiên cho một nhóm linh hồn.

Tất cả 12 linh hồn mở rộng không cần mỗi phần đều phải thăng lên. Khi một phần linh hồn mở rộng thăng lên, anh ấy/cô ấy cũng thực hiện việc đó cho cả 12 phần, do đó không có sự cạnh tranh. Mười một phần linh hồn mở rộng khác cũng thăng lên. Trong trường hợp của tôi, tôi đã được lựa chọn bởi linh hồn của mình và Chân Thần như là phần linh hồn mở rộng để thăng lên cho cả nhóm nếu tôi muốn như vậy. Tôi đã đồng ý với cách sắp xếp này. Khi đó một điều chắc chắn là tôi sẽ thăng lên, Chân Thần của tôi sẽ kéo về các phần linh hồn mở rộng khác và họ sẽ kết nối các nguồn lực và tài nguyên của họ để giúp tôi thăng lên cho cả nhóm. Sự thăng thiên có ảnh hưởng rất lớn đến 144 linh hồn mở rộng ở nhóm của một Chân Thần, tuy nhiên chỉ có phần linh hồn mở rộng trong nhóm của một linh hồn là nhận được đầy đủ lợi ích của sự thăng thiên.

Như tôi đã nói chuyện đó có vẻ như là một con đường ngắn cho sự thăng thiên. Nó không phải là toàn bộ các khía cạnh của Thăng thiên như tôi đã diễn giải ở phía trên. Có trường hợp khác xảy ra trong con đường ngắn của sự Thăng Thiên đó là linh hồn mở rộng thăng lên một mình và không xảy ra cho 11 linh hồn mở rộng còn lại. Nói một cách khác 11 linh hồn mở rộng có thể vẫn còn đang nhập thế, và không thăng lên khi một trong các linh hồn mở rộng thăng lên.

Sự kết thúc của các chu kỳ nhỏ và chu kỳ lớn tại thời điểm năm 2012

Vywamus đã nói có hai khoảng thời gian đặc biệt trong lịch sử Trái Đất đã từng xảy ra sự thăng thiên tập thể lớn. Ông đã đề cập tới những khoảng thời gian này trong lịch sử trái đất như là các lần thu hoạch tâm linh. Vywamus nói rằng chúng ta đang tiếp cận sự kiện thu hoạch tâm linh một lần nữa. Điều này liên quan đến đấng Hành Tinh Thượng Đế, đức Sanat Kumara. Trong sự tiến hóa ở cấp vũ trụ của mình, Ngài đã đạt được một cao độ khác. Mỗi lần đưc Sanat Kumara đạt được một cao độ khác thì đó cũng là thời gian cho sự thu hoạch, hay sự kiện đại thăng thiên. Chúng ta hiện nay đang hoàn thành chu kỳ 6000 năm, chu kỳ 12.000 năm và chu kỳ 36.000 năm. Mỗi lần nhiều hơn một chu kỳ đến với nhau thì thời kỳ đó là vô cùng quan trọng trong lịch sử trái đất. Chúng ta đang trong khoảng thời gian đó ngay bây giờ. Việc “cắt lúa mì” thực sự sẽ xảy ra trong một vài năm. Khoảng thời gian thu hoạch là khoảng 100 năm. Sự kết thúc của chu kỳ lần này từ năm 1995 tới năm 2000. Sau năm 2000 là khoảng thời gian thu hoạch, trong khoảng 100 năm đến năm 2100.

Hình minh họa thời điểm kết thúc chu kỳ cũ và chuyển sang chu kỳ mới vào năm 2012

 

Đức Sanat Kumara là người sẽ trông nom sự kiện thăng thiên này. Một trong những câu hỏi tôi đặt ra là liệu những cặp vợ chồng có thăng lên cùng lúc hay không. Đức DK nói với tôi rằng chuyện này rất hiếm, nhưng đôi khi có xảy ra. Khi một người đã sẵn sàng để thăng lên thì không có việc chờ đợi hay dừng lại với quá trình này.

Hình ảnh mô tả về sự Chuyển Đổi Thiên Hà của Trái Đất và Hệ Mặt Trời

Sau khi thăng thiên bạn không còn thuộc thẩm quyền của Cấp Bậc Tinh Thần, và lúc này bạn đã chuyển sang thẩm quyền của Shamballa. Mỗi lần người môn sinh thăng lên họ càng trở nên tự do hơn và giải phóng khỏi toàn bộ các khía cạnh nghiệp quả của hành tinh.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của bạn về bảy con đường dẫn tới sự tiến hóa cao hơn của mình, bạn sẽ tổ chức một cuộc họp với tất cả những điểm đạo đồ đã có 6 cuộc điểm đạo. Tại cuộc họp đó bạn sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định phương pháp mà Cấp Bậc Tinh Thần sẽ thực hiện mà nó sẽ ảnh hưởng mãnh mẹ và vĩnh viễn lên hành tinh. Các Chân Sư Thăng Thiên là một nhóm các sinh mệnh mà sẽ ra quyết định cuối cùng đến các vấn đề có tác động lên loài người, nên cấp bậc tinh thần của hành tinh cũng được coi là chính phủ tâm linh cho hành tinh này.

Trong chương sau tôi sẽ thảo luận về 22 luân xa mà đã tạo nên toàn thể sinh mệnh của chúng ta. Hai mươi hai luân xa này cũng chính là 7 luân xa mà đã được biết đến phổ biến với chúng ta và ngoài ra còn có thêm các luân xa ở chiều không gian 4D và 5D mà hầu hết mọi người không biết đến. Tại thời điểm thăng thiên luân xa thứ 16 sẽ hạ xuống nhập vào luân xa 7 – luân xa vương miện. Luân xa số 15 sẽ di chuyển vào luân xa 6 – luân xa con mắt thứ 3 và luân xa số 14 sẽ di chuyển vào luân xa số 5 – luân xa cổ họng và tiếp tục tất cả di chuyển xuống. Tại thời điểm thăng thiên các luân xa ở chiều không gian 4D đã được làm chủ một cách toàn bộ.

Thăng thiên là trạng thái ý thức ở chiều không gian 5D. Thăng thiên về bản chất là sự hiệp nhất linh hồn mở rộng hay cái tôi cá thể với tinh thần. Nó là sự hợp nhất cái tôi cá thể với Cái Tôi Hiện Diện – I AM Presence hay Chân Thần.

Một người không cần phải có trạng thái sức khỏe hoàn hảo để có thể thăng lên. Rất nhiều người có sức khỏe ốm đau bệnh tật vẫn thăng lên. Có một dạng được gọi là sự trì hoãn thăng thiên, là kiểu mà một cá thể rời bỏ cơ thể vật lý của họ, tuy nhiên trong 2 giờ đầu tiên sau khi chết các Chân Sư sẽ làm việc với một nỗ lực cực kỳ lớn để trợ giúp người đó đạt được sự thăng thiên. Điều này xảy ra khi người đó gần như đã thăng lên nhưng có thể sẽ chết trước khi nó xảy ra.

Mỗi lần bạn thăng lên, khả năng của bạn để phụng sự sẽ được tăng cường rất mạnh mẽ. Khi bạn thăng lên và vẫn còn ở Trái Đất bạn sẽ không còn ở trong cơ thể vật chất trần tục nữa mà bạn sẽ ở trong cơ thể tâm linh thiêng liêng của mình. Cơ thể vật lý khi đó đã được thay đổi ngay tức thì bằng cách đắm chìm hoàn toàn vào trong Ngọn Lửa Vĩ Đại của Thượng Đế.

Đức chân sư Thăng Thiên Serapis Bey, Người đảm nhận trách nhiệm về buổi lễ Thăng Thiên ở Luxor, đã mô tả một cách chân thực về quá trình thăng thiên trong bộ sách của nhà tiên tri Elizabeth Clare Prophet’s về Thăng Thiên, trong đó ông nói “Máu trong tĩnh mạch thay đổi thành chất lỏng ánh sáng vàng kim, luân xa cổ họng phát ra ánh sáng xanh da trời-trắng sáng” , con mắt tâm linh ở giữa 2 chân mày trước chán trở thành một ngọn lửa của Thượng Đế cháy rực lên phía trên. Y phục của y được đốt cháy hoàn toàn và nhìn y như đang khoác lên mình áo choàng trắng giống như của đấng Christ. Đôi khi mái tóc dài của linh hồn xuất hiện như vàng tinh khiết trên sinh mệnh đang thăng lên đó, và thêm nữa, đôi mắt với bất kỳ màu nào sẽ trở thành một màu xanh điện hoặc màu tím nhạt.

Trong quá trình thăng lên bạn vẫn sẽ giữ đầy đủ ý thức của mình về toàn thể nghi lễ, mỗi lần thăng lên, bạn ngay lập tức trở thành sứ giả của Thánh Đoàn – The Great White Brotherwood. Đức DK đã nói sẽ mất 30 phút cho toàn bộ quá trình thăng thiên và chuyển đổi bạn thành một sinh mệnh hoàn toàn của ánh sáng.

Tôi có hỏi đức DK về sự khác nhau giữa việc hòa vào với ánh sáng xảy ra ở giai đoạn đầu tiên sau cái chết bardo (trải nghiệm sau cái chết, bardo còn được gọi là trạng thái trung gian, khe hở giữa 2 trạng thái) mà khi đó họ hòa vào cùng ánh sáng, so với việc hòa vào với ánh sáng trong quá trình thăng thiên khi họ hợp nhất hoàn toàn với ánh sáng mà họ vẫn còn đang trong cơ thể vật lý trên Trái Đất. Đức DK nói khi bạn hòa vào với ánh sáng trong giai đoạn đầu của cái chết, bạn rời khỏi cơ thể vật lý của mình, và cũng có khả năng đạt được sự thăng thiên bằng việc hòa vào ánh sáng khi cái chết của cơ thể vật lý xảy ra. Tôi sẽ đi sâu hơn vào khoa học của sự chết và việc chết và trải nghiệm bardo ở chương sau.

Chúng tôi đã được nói cho biết rằng có hơn 100.000 linh hồn đã đạt được sự thăng thiên trong lịch sử trái đất, con số đó dường như là rất lớn với tôi. John, một môn đồ đáng mến của đức Jesus, là môn đồ duy nhất đạt được thăng thiên trong kiếp sống đó. Đức DK gọi ngọn lửa thăng thiên là “Lửa vũ trụ – Cosmic Fire”. Ngài nói rằng nó có thể gọi ra để sử dụng ở trạng thái chưa đạt để thăng lên, tuy nhiên chỉ được kêu gọi một lượng nhỏ phù hợp. Ngài nói hãy kêu gọi lửa vũ trụ trong một ngọn lửa phù hợp với bản thân. Quá nhiều lửa vũ trụ có thể thực sự đốt cháy cơ thể vật lý. Khi đó nó như là một trường hợp tự thiêu vậy. Chúng ta có thể yêu cầu vào ban đêm trước khi đi ngủ để đến với khóa tu của đức DK hoặc đức Serapis Bey ở các cảnh giới cao hơn để được chuẩn bị và huấn luyện cho sự thăng thiên của mình.

Thăng thiên là một thành tựu tuyệt vời, tuy nhiên tôi sẽ nhắc lại lần nữa là trong hệ thống hành tinh của chúng ta thực sự có đến 9 cuộc điểm đạo, 7 cuộc điểm đạo có thể đạt được ở cảnh giới Trái Đất. Vượt qua 9 cuộc điểm đạo sẽ cho phép chúng ta rời khỏi cảnh giới vật lý vũ trụ và bắt đầu làm việc với các cuộc điểm đạo ở 7 cảnh giới vũ trụ. Vì vậy tôi muốn nói rằng rất khó khăn để được biết kỳ điều gì nhưng hãy khiêm tốn khi chúng ta nhìn ra xa để thấy rằng đoạn đường còn rất dài mà chúng ta phải đi để trở lại hiệp nhất với Thượng Đế. Như tôi đã đề cập trước đây, với việc thăng thiên tương ứng với khoảng độ dài là ¾ inch trên cây thước dài 10 inch của thang đo cho sự tiến hóa của chúng ta.

Ở một mặt khác của đồng xu, thành tựu thăng thiên so với phần còn lại của nhân loại thực sự là một thành tựu rất lớn. Do đó hãy giữ quan điểm cân bằng như một đồng xu luôn có hai mặt.

Tôi muốn kết thúc phần chia sẻ của tôi về Thăng Thiên bằng cách chia sẻ một câu chuyện về một người phụ nữ có tên Analee Skaron. Analee là một người Mormon. Cô ấy là một quý bà lớn tuổi của ánh sáng vĩ đại. Cô ấy đã viết một cuốn sách rất đẹp đẽ với tên gọi “Bạn là Thượng Đế – You are Gods”, cuốn sách được viết ra bởi việc dẫn kênh của cô ấy với chính cái tôi Thượng Đế của mình. Nhà thờ Mormon không thích cuốn sách quý già này và họ đã xua đuổi cô khỏi nhà thờ khi cô đã nhiều tuổi. Cô đã rất bối rối vì chuyện đó bởi vì cô đã dành cả cuộc đời để phục vụ nhà thờ. Một ngày cô nói với bạn cùng phòng rằng cô nghĩ các thiên thần sẽ đến với cô sớm vì vậy cô ấy muốn sắp xếp mọi thứ của mình thật ngăn nắp. Rất sớm sau đó vào một đêm, lúc rất khuya, người bạn cùng phòng của cô tỉnh giấc bởi âm thanh nào đó khi ngủ và có một thôi thúc nào đó với cô đi xem Analee ra sao. Khi cô đi đến cửa phòng của Analee cô đã thấy bên dưới cánh cửa có ánh sáng trắng rực rỡ mà cô chưa bao giờ từng thấy trước đây. Trực giác của cô nói rằng cô đừng làm phiền Analee lúc này vì vậy cô quay trở lại giường để ngủ tiếp. Vào buổi sáng cô đến gặp Analee và khi cô gõ cửa và mở cửa ra cô đã không thấy cố ấy trong phòng nữa. Răng giả của Analee nằm trên bàn là một điều bất thường vì Analee không bao giờ đi bất cứ đâu mà không có răng giả. Cả ngày trôi qua và Analee đã không bao giờ trở lại. Người bạn cùng phòng gọi điện cho gia đình của cô ấy và họ đến chỗ cô ngay đêm hôm đó. Cả gia đình đang ngồi trong phòng khách đột nhiên cánh cửa mở ra và Analee đứng trước họ với bộ quần áo rách rưới. Cô liền nói với bọn họ : “Bạn có tin rằng tôi đã chuyển đổi” ? (Ý cô muốn nói là cô đã thăng thiên). Tất mọi người khi đó đều thuật lại như vậy. Analee chúc phúc cho họ vì đức tin của mình và ngay lập tức cô ấy chuyển đổi bản thân mình vào trong một chiếc áo choàng đẹp đẽ với ánh sáng trắng. Gia đình cô đứng đó với vẻ kinh ngạc tột độ và cô ấy đã biến mất ngay trước mặt họ!!!

Trong nghiên cứu tiếp theo của tôi về chủ đề thăng thiên, tôi đã tìm ra một số thông tin mới rất thú vị. Đầu tiên, Vywamus nói với tôi rằng có 800 Chân Sư Thăng Thiên đang sống trong cơ thể vật lý trên Trái Đất. Trong 800 Chân Sư Thăng Thiên này, khoảng 20% đến 30% trong số họ có cơ thể phụ nữ và 70 phần trăm có cơ thể nam giới. Vywamus cũng nói với tôi rằng có từ 180 tới 250 Chân Sư Thăng Thiên nữa nếu bạn tính cả các vị đang ở trong thể Etheric trên Trái Đất. Nhiều trong số những Chân Sư Thăng Thiên này là thành viên của Bộ chỉ huy Ashtar (Ashtar Command).

Làn sóng thăng thiên đầu tiên của hành tinh bắt đầu vào tháng 5 năm 1995 tại lễ Wesak – Phật Đản. Tôi được nói cho biết rằng ở khắp nơi sẽ có từ 4.000 tới 7.000 người sẽ thăng thiên vào thời điểm đó. Phần lớn những người này sẽ thăng lên trong khoảng thời gian 4 ngày quanh lễ Wesak thực sự của kỳ trăng tròn vào tháng 5. Sẽ có khoảng 100 người (40%  nữ, 60% nam) trong nhóm sẽ thăng lên trong vòng 2 tháng trước khi nhóm lớn thăng lên này. Trong số những người thăng dần trong đợt sóng đầu tiên, 90% sẽ thăng lên và ở lại Trái Đất để phụng sự.

Thời kỳ chính của sự thăng thiên sẽ là giữa những năm 1995 và 2000; nó sẽ tiếp tục xảy ra sau đó, nhưng với tần suất ít hơn.

Vywamus cũng nói với tôi rằng thương số Ánh Sáng cần thiết cho sự thăng thiên thực sự và cuộc điểm đạo thứ sáu là 80%. Cuộc điểm đạo thứ 7 đòi hỏi một thương số ánh sáng tối thiểu là 92% để thăng lên. Cuộc điểm đạo thứ 3 và hợp nhất linh hồn cần 56%; cuộc điểm đạo thứ 4 cần 62%; cuộc điểm đạo thứ 5 cần 75%.

Về cơ bản có 3 làn sóng hay 3 giai đoạn tồn tại giữa cuộc điểm đạo thứ 5 và thứ 6. Các giai đoạn này sẽ được điêm đạo bởi Sanat Kumara, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta. Giai đoạn đầu tiên cần làm đó là kích hoạt sự thăng thiên; giai đoạn thứ hai cần làm đó là tích hợp sự thăng thiên; giai đoạn thứ ba cần phải làm đó là tuyên bố sự thăng thiên.

Có 2 loại cơ thể bạn có thể sử dụng cho sự thăng thiên của mình. Bạn có thể nâng cơ thể hiện tại của mình lên trạng thái thăng thiên hoặc bạn có thể thăng thiên trong cơ thể Mayavarupa của mình. Trong hai lựa chọn này, lựa chọn này không tốt hơn lựa chọn kia; nó chỉ là vấn đề ưu tiên và cộng hưởng với lựa chọn của cá nhân. Tôi, chính tôi, đã chọn để thăng thiên trong cơ thể Mayavarupa của mình. Djwhal đã nói với tôi rằng nó khỏe mạnh, bền vừng hơn một chút, trong thực tế tôi đã có một số bài học nghiêm trọng về sức khỏe trước khi tôi tái sinh, và con đường này tôi cảm thấy tốt hơn cho cá nhân tôi. Chân Sư Kuthumi và Đức Di Lặc đã lựa chọn con đường này. Djwhal Khul thì đã lựa chọn con đường thăng lên cả cơ thể vật lý.

Một trong những khả năng đi kèm với sự thăng thiên hay sẵn có với một chút đào tạo về việc dịch chuyển tức thời. Trước khi bạn lên, bạn có thể tham gia các lớp học về dịch chuyển tức thời trên cõi giới bên trong để chuẩn bị cho bạn loại khả năng này, cùng với việc phân thân và biến hình. (Biến hình là khả năng thực sự thay đổi thành người khác để thực hiện công việc phụng sự khi bạn không muốn bị nhận ra.)

Sau khi bạn thăng lên, bạn sẽ không cần thiết phải ăn thức ăn hoặc cắt tóc hay cạo râu. Tuy nhiên, nhiều Chân Sư đã thăng lên sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động như vậy vì tính chất công việc phụng sự của họ. Terri, vợ tôi và tôi đã quyết định tiếp tục các hoạt động như vậy để tránh làm cho bản thân trông đẹp hơn hoặc tách biệt với những người khác trong khi thực hiện công việc phụng sự của chúng tôi.

Trong lịch sử của Trái Đất, khoảng 100.000 người đã thăng lên, theo như lời Djwhal Khul nói với chúng ta. Sẽ có nhiều làn sóng thăng thiên tập thể. Làn sóng thăng thiên thứ hai sẽ xảy ra vào tháng 10 năm 1995 và điều này cũng sẽ kéo theo sự thăng lên của 5.000 tới 7.000 người. Làn sóng thăng thiên thứ ba sẽ xảy ra vào mùa hè năm 1996 vào khoảng tháng 7 và một lần nữa sẽ có khoảng 5.000 tới 7.000 thăng lên.

Có 4 cách để xây dựng thương số Ánh Sáng được cung cấp ở đây. Cách đầu tiên là để xây dựng hệ thống thần kinh vật lý và Etheric. Cách thứ hai là tái hấp thu các khía cạnh sức mạnh và năng lượng của linh hồn đã được cho đi trong kiếp trước hoặc trong kiếp này. Cách thứ ba là đánh bóng các cạnh thô nhám của của tính cách của bạn trong hệ thống 4 cơ thể. Cách thứ tư là kêu gọi các Chân Sư Thăng Thiên giúp đỡ trong việc xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn trong thời gian thiền định và ngủ. Sau này tôi sẽ chia sẻ một số kỹ thuật phi thường khác để đạt được mục tiêu này.

Tôi đã hỏi Vywamus về các khả năng tâm linh được mở ra sau khi thăng thiên và anh ấy nói có khả năng như thấu thị-nhãn thông, thấu thính-nhĩ thông, thấu cảm (clairsentience)…Một trong những khía cạnh rất quan trọng trong việc thanh lọc bản thân để chuẩn bị cho sự thăng thiên đó là đảm bảo bạn đã làm sạch tất cả các tinh linh. Chúng là một loại hình tư tưởng bám vào hào quang, các tuyến hay các cơ quan và hút năng lượng từ chúng, giống như những cấy ghép của người ngoài hành tinh. Trong thiền định, bạn có thể gọi cho Vywamus và các Chân Sư Thăng Thiên khác và yêu cầu họ dọn sạch bất kỳ các tinh linh không mong muốn nào ra khỏi các cơ thể của bạn.

Tại một thời điểm nhất định trong quá trình thăng thiên của bạn, bạn sẽ đạt đến một điểm gọi là thăng thiên tinh thần, là tiền thân của sự thăng thiên thực sự. Sự thăng thiên về tinh thần là giai đoạn sau của cuộc điểm đạo thứ năm. Đó là khi bạn đã thực sự thăng lên cấp độ tinh thần, nhưng bây giờ đang chờ đợi nó biểu lộ ở cấp độ vật lý.

Tôi muốn làm rõ hơn ở đây rằng những người khác sẽ thăng lên một cách đơn lẻ ở giữa các làn sóng thăng thiên tập thể mà tôi đã nói trước đây. Tháng 5 năm 1994 cũng là thời điểm rất mạnh mẽ, vì lễ Wesak mang trong mình năng lượng tiền thăng thiên rất mạnh mẽ mà Vywamus nói với tôi là đủ mạnh để khiến mọi người bất tỉnh vì cường độ của nó.

Một bài tập quan trọng bạn có thể làm để đẩy nhanh quá trình thăng thiên của bạn là yêu cầu khi thiền định để kết nối chính xác với 11 phần linh hồn mở rộng khác của bạn, theo cả nghĩa điện và năng lượng. Đây là một cái gì đó bạn sẽ cần phải yêu cầu các bậc thầy giúp đỡ bạn. Vywamus là đặc biệt giỏi trong loại công việc này.

Tôi luôn tò mò về việc Paramahansa Yogananda có thăng lên hay không, bởi vì khi anh ta chết, cơ thể anh ta đã già và anh ta rời đi trong trạng thái Mahasamadi, là trạng thái “chết đi có ý thức – conscious exiting”. Vywamus đã  nói với tôi rằng Paramahansa Yogananda đã thực sự thăng thiên trước khi anh ấy rời đi.

Bạn sẽ trông như ở độ tuổi bao nhiêu sau khi thăng lên, tôi đã được nói là thông thường sẽ là độ tuổi và hình dạng mà bạn đã có khi bạn thăng lên. Nếu bạn muốn làm trẻ hóa cơ thể của bạn sau đó thì bạn có thể thay đổi ngoại hình của mình. Thông thường thì điều này sẽ được thực hiện từ từ.

Thật ngạc nhiên với tôi khi tôi phát hiện ra rằng sẽ có những đứa trẻ thực sự là một phần của làn sóng thăng thiên tập thể; tuy nhiên, phần lớn sẽ là người trưởng thành trong độ tuổi từ 30 đến 60. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số người thăng lên khi đã cao tuổi.

Sau khi bạn thăng thiên, các luân xa không còn tách rời nhau riêng lẻ nữa mà thay vào đó là một cột luân xa dài với một ngọn lửa màu trắng vàng ở con mắt thứ 3. Cánh cổng thực sự cho sự thăng thiên tập thể sẽ mở ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1994. Nó được gọi một cách bí truyền là 12:12. Đây là sự kiện tâm linh lớn tiếp theo trên hành tinh sau 11:11 mà Solara đã cho mọi người biết tới rộng rãi vào năm 1992.

Cũng phải hiểu rằng bạn sẽ không đạt được sự thăng thiên của mình mà không vượt qua cuộc điểm đạo thứ 5. Bạn không thể bỏ qua các bước trong quy trình điểm đạo. Vì những thời điểm này được tăng tốc rất nhanh, những cuộc điểm đạo này có thể được vượt qua rất nhanh chóng.

Sẽ có rất nhiều làn sóng thăng thiên tập thể vượt xa con số 3 lần mà tôi đã đề cập. Các sự kiện thăng thiên sẽ vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong năm 2012, là thời điểm kết thúc cuốn lịch của người Maya và các lời tiên tri về kim tự tháp. Sự thăng thiên xảy ra sau này nhưng với tốc độ chậm hơn.

Sau khi bạn thăng lên, bạn vẫn tiếp tục phát triển và tinh luyện các khả năng và kỹ năng của mình. Nó không giống như thể bạn thăng lên và không có nhiều thứ để học. Một sự hiểu biết thú vị khác mà tôi đã nói về sự thăng thiên là sẽ có nhiều kiểu Chân Sư khác nhau. Một số sẽ dựa trên cảm xúc, một số dựa trên tinh thần, một số có khả năng thể chất hoặc khả năng chữa bệnh nhiều hơn. Sẽ có sự thay đổi lớn về khả năng và tiềm năng của các Chân Sư đã Thăng Lên. Các khuynh hướng bạn có trước khi thăng thiên sẽ tiếp tục sau khi thăng thiên. Kỹ năng cá nhân sẽ thay đổi tùy theo linh hồn và bản thiết kế chân thần của bạn.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị tất cả các bạn quan tâm đến việc trở thành ứng cử viên thăng thiên đầy đủ hãy đứng trước Sanat Kumara trong khi thiền định và đưa ra yêu cầu này.

Tôi đã hỏi Vywamus có trường hợp người nào đã từng thăng lên vào ban đêm trong khi họ ngủ không. Anh ấy nói với tôi rằng đây là trường hợp khá thường xuyên nhưng thường mọi người luôn thức dậy khi sự thăng thiên của họ thực sự bắt đầu xảy ra. Anh ấy nói với tôi rằng chỉ có một trường hợp anh ấy biết trong đó người ấy thăng lên thực sự trong khi đang ngủ. Khi người đàn ông này tỉnh dậy, anh ta nghĩ rằng anh ta vẫn đang mơ khi thực tế anh ta đã thăng thiên và không biết điều đó.

Tôi hỏi Djwhal Khul, một người thăng thiên thực sự sẽ trông như thế nào đối với một người đang ở chiều kích thứ 3 và có thể theo dõi họ thăng thiên. Djwhal nói rằng người đó sẽ bắt đầu biến mất thành một dạng ngoại bào (ectoplasmic) và sau đó vật chất hóa lại. Một người ở chiều kích thứ ba sẽ nghĩ rằng tầm nhìn của anh ta trở nên mờ nhạt hoặc mơ hồ vì một số lý do. Nếu bạn chọn thăng lên trong cơ thể Mayavarupa của mình, ngọn lửa vũ trụ thực sự bắt đầu tràn vào khi bạn thăng lên và nó thực sự đốt cháy phương tiện vật lý. Cơ thể Mayavarupa, giống như một bản thiết kế cơ thể chân thần, sau đó được vật chất hóa lại thành một cơ thể hoàn hảo. Còn khi thăng lên cả cơ thể vật lý, một chuyển động xoắn ốc được thiết lập và phương tiện vật lý được nâng lên Ánh Sáng thay vì bị đốt cháy.

Những người trải qua quá trình thăng thiên trước khi làn sóng thăng thiên tập thể xảy ra có thể được gọi như là các nguyên mẫu. Mỗi làn sóng thăng thiên tập thể sẽ khiến cho nó trở nên dễ dàng hơn với những ai thăng lên sau này. Nhiều người sẽ đạt được sự thăng thiên của họ trong những làn sóng sớm hơn này sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian từ năm 1995 tới năm 2012.

Cuộc điểm đạo thứ bảy

Cuộc điểm đạo thứ bảy là cuộc điểm đạo cao nhất có thể đạt được trên hành tinh này. Cuộc điểm đạo thứ bảy đánh dấu sự tự do khỏi đời sống thế thường ở bảy cảnh giới của sự sống trên hành tinh của chúng ta. Nó là một thực tại nhẹ hơn hay ở phía trên của cảnh giới vật lý vũ trụ. Đó là sự sát nhập vào cảnh giới thiêng liêng – cảnh giới của Thượng Đế của ý thức. Ý chí của bậc Chân Sư trở nên hợp nhất hoàn toàn với đấng Hành Tinh Thượng Đế. Người con trai / con gái của Thượng Đế đã tìm thấy con đường trở lại với chúa Cha và với nguồn gốc của mình, trạng thái đó của hiện hữu được gọi là Shamballa. Bậc chân sư đã trở thành tiêu điểm Ánh Sáng của Sự Sống. Anh ấy/Cô ấy có quyền đến và đi vào cung điện của Shamballa. Nhãn quan của chân sư lúc này xuyên vượt ra xa khỏi vành đai mặt trời. Anh ấy kiểm soát được tất cả 7 tia sáng. (Khoa học về 12 tia sáng sẽ được thảo luận ở một chương trong tương lai). Anh ấy vận dụng được các quy luật trong hệ mặt trời. Anh ấy bắt đầu nhìn thấy được các kế hoạch và mục đích của đấng Thái Dương Thượng Đế. Chân sư được ban cho một bí mật về phẩm chất của Tình Yêu / Trí Tuệ mà chính bản thân nó được biểu hiện xuyên suốt toàn bộ các dạng được sáng tạo nên. Chân Sư đã trở nên tách biệt hoàn toàn khỏi tất cả mọi sự quan tâm nào đó. Luân xa vương miện là luân xa được kích thích trong cuộc điểm đạo này. Cuộc điểm đạo này được đề cập đến trong thuật ngữ của Cơ Đốc giáo như là sự Phục Sinh.

Tăng Tốc Con Đường Và Xây Dựng Thương Số Ánh Sáng Của Bạn

Kỹ thuật thăng thiên số 1

Đối với kiến ​​thức của riêng tôi cũng như với việc viết cuốn sách này, tôi đã nghiên cứu con đường thăng thiên của cá nhân tôi và tôi đã cố gắng học mọi thứ có thể về quá trình và cơ chế của sự thăng thiên. Một trong những điều thú vị mà tôi đã gặp trong hành trình khám phá trên cõi giới bên trong của hiện hữu đó là ghế thăng thiên hay buồng thăng thiên. Có rất nhiều ghế thăng thiên như vậy. Tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 ghế thăng thiên mà tôi thấy rằng chúng vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Chúng thực sự là những chiếc ghế hay bàn hay cột mà bạn sẽ ngồi hay nằm hay đứng trên đó. Các Bậc Thầy, thông qua một số loại công nghệ cao hơn, sử dụng xung Ánh Sáng thông qua một cơ chế để tăng rung động của bạn. Có một chiếc trên tàu vũ trụ của Chỉ huy Astar, có một cái ở tịnh thất ở Luxor nơi mà Chân Sư Serapis Bey đã thăng thiên. Có một cái ở Telos, thành phố ngầm bên dưới Núi Shasta. Có một trong Đại Kim tự tháp Giza, ở trong phòng của nhà vua. Sở thích của cá nhân tôi là chiếc ghế ở bên trong Núi Shasta, trong một buồng thăng thiên bên trong một kim tự tháp khổng lồ. Hãy thỉnh cầu trong khi thiền định hay vào ban đêm trong khi bạn đi ngủ để được đưa tới những chiếc ghế thăng thiên này. Bạn có thể dịch chuyển xung quanh nếu bạn thích và tìm thấy vị trí yêu thích của bạn. Đó là một trong những cách tốt nhất mà tôi đã tìm thấy để xây dựng thương số Ánh Sáng và tăng rung động của bạn. Bạn có thể cảm thấy Ánh sáng và năng lượng đang rất nhẹ nhàng đập vào cơ thể bạn khi bạn ngồi thiền. Tôi cũng khuyên bạn nên kêu gọi Tổng lãnh thiên thần Metatron để giúp đỡ trong việc xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn. Anh ấy là Đấng Sáng Tạo của tất cả Ánh Sáng bên ngoài trong vũ trụ và dường như có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực này.

Kỹ thuật thăng thiên số 2

Gọi tới Mahatma để tích hợp tất cả 352 cấp độ của Mahatma vào bản thể của bạn trong mỗi lần thiền. Cũng thỉnh cầu để nhận được thông tin Ánh Sáng của tất cả 352 cấp độ của Mahatma. Nó sẽ xuất hiện trông giống như các gói Ánh Sáng nếu bạn nhìn vào nó bằng nhãn thông. Thỉnh cầu để nhận được các gói thông tin Ánh Sáng từ chiều kích thứ 5, thứ 6, thứ 7 của thực tại. Đây là những thông tin tâm linh thực sự mà đã được lập trình đi vào ngân hàng máy tinh của bạn và cuối cùng bạn sẽ sử dụng nó trong nhiệm vụ tương lai của mình. Nó cũng giúp xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn. Bạn cũng có thể đề nghị để trở thành walk-in cho Mahatma trên Trái Đất. Khi làm điều này, bạn đang yêu cầu được Mahatma phủ bóng để giúp đỡ hàn gắn sự tách biệt giữa phàm ngã, chân thần và linh hồn của bạn, và cả giữ bạn với sự hiện diện của Thượng Đế.

Kỹ thuật thăng thiên số 3

Gọi nhiều lần trong suốt cả ngày để được căn chỉnh đường kinh mạch, căn chỉnh và tích hợp tâm linh. Điều này sẽ điều chỉnh chính xác bản thân bạn với năng lượng vũ trụ.

Kỹ thuật thăng thiên số 4

Kêu gọi tới chân thần của bạn và các Chân Sư để để xây dựng merkabah cá nhân của bạn nếu bạn chưa có sẵn. Thỉnh cầu trong khi thiền định để merkabah của bạn sẽ được quay để tăng rung động của bạn tới chiều kích thứ 5, tần số của Chân Sư Thăng Thiên. Sử dụng merkabah của bạn bất cứ lúc nào bạn muốn thực hiện du hành linh hồn trong khi thiền định hoặc vào ban đêm trong khi bạn ngủ. Chuyển động quay vòng của mekarbah là một phần của quá trình học tập để phi vật chất hóa và vật chất hóa.

Kỹ thuật thăng thiên số 5

Khi bạn thiền định kể từ lúc này, hãy thực hiện một lời đề nghị tới 11 phần linh hồn mở rộng khác của bạn để tham gia cùng bạn trong công việc thăng thiên của bạn. Đừng ra lệnh cho họ mà thay vào đó hãy gửi tới họ một lời mời có mặt và thỉnh cầu chân thần của bạn và có thể cả Vywamus để trợ giúp trong việc tập hợp họ. Trong những lần thiền sau này, bạn cũng có thể muốn mời tất cả 144 phần linh hồn mở rộng của bạn. . Bằng cách này, bạn đang làm công việc thăng thiên của mình cho cả 12 người thay vì chỉ một mình bạn. Hãy nhớ rằng, toàn thể nhóm linh hồn mở rộng của bạn cũng thực sự sẽ thăng lên chỉ cần thông qua một linh hồn mở rộng trong nhóm thăng lên. Tôi không thể đề nghị nhiều hơn được nữa vì sự hữu ích của kỹ thuật này.

Kỹ thuật thăng thiên số 6

Kêu gọi tới Isis, Osiris, Serapis Bey và Chân Sư Thoth với “Hòm Giao Ước – Ark of the Covenant” sẽ được sử dụng để tăng tốc con đường thăng thiên của bạn trong lúc thiền định. Hòm Giao Ước đã được sử dụng bởi các Ptahs và bậc thầy Ai Cập vĩ đại trong quá khứ trong các cuộc điểm đạo và thăng thiên của họ. Bạn sẽ trải nghiệm sự gia tăng rõ rệt sức mạnh của việc thiền định của bạn mỗi khi bạn gọi nó.

Kỹ thuật thăng thiên số 7

Kêu gọi ra, bên dưới sự hướng dẫn của chân thần của bạn, để neo đậu và kích hoạt 12 luân xa của bạn. Các luân xa của bạn thực sự sẽ hạ xuống đi vào cơ thể như cơ thể Ánh Sáng. Chúng sẽ ở lại trong hệ thống bốn cơ thể của bạn trong một khoảng thời gian và sau đó rời đi. Sự cầu khẩn không ngừng nghỉ các luân ca cao hơn của bạn giáng xuống, theo thời gian nó sẽ xây dựng pin tâm linh của bạn. Nó sẽ tăng công suất của bóng đèn tâm linh mà bạn đang có. Điều cần thiết là bạn làm điều này dưới sự giám sát của chân thần của bạn, để cơ thể của bạn không bị đốt cháy. Đây không phải là việc nên làm ngay lập tức mà cần từ từ và dần dần, để hệ thống thần kinh của bạn có sự chuẩn bị. Yêu cầu linh hồn và chân thần của bạn giám sát quá trình này và bạn không có gì phải lo lắng. Tôi cũng đề nghị bạn sử dụng liệu pháp thiền định thăng thiên ở phần sau cuốn sách nà trong một khoảng thời gian. Để nó vào băng ghi âm mà bạn đã ghi âm cho chính mình. Theo thời gian, bạn sẽ tích hợp 16 luân xa đầu tiên. Sau đó, bạn có thể bắt đầu gọi các luân xa của chiều kích thứ 5 từ luân xa thứ 16 đến 22.

Kỹ thuật thăng thiên số 8

Nếu bạn đã từng cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào trong khi thiền, hãy thường xuyên gọi ngay cho nhóm chữa lành MAP (Chương trình hỗ trợ y tế – Medical Assistance Program). Đây là một nhóm các sinh mệnh đã thăng thiên được thành lập bởi Pan, thiên thần ánh sáng chữa lành, Đơn vị y tế của Những Anh Em Trắng Cao Cả (Great White Brotherhood Medical Unit) và linh hồn và chân thần của bạn. Chỉ cần gọi họ bằng tên. Họ được đào tạo đặc biệt để trợ giúp cho bất kỳ vấn đề y tế hay tắc nghẽn năng lượng nào. Cá nhân tôi kêu gọi họ mỗi lần trong khi tôi thiền để được trợ giúp làm cân bằng cơ thể vật lý của tôi. Để hiểu tổng thể về nhóm MAP, hãy đọc chương về họ trong cuốn sách thứ hai của tôi, về Tâm lý học tâm hồn (Soul Psychology).

Kỹ thuật thăng thiên số 9

Trong mỗi khi thiền, hãy kêu gọi sự hạ xuống và thả neo của chân thần của bạn, cơ thể Mayavarupa của bạn, cơ thể thiên thần mặt trời vàng kim của bạn (your golden solar angelic body), cơ thể mặt trời Ánh Sáng của bạn (your solar body of Light), Thượng Đế và Mahatma. Đây là tất cả các khía cạnh cao hơn của bản thân bạn (danh tính đa chiều kích của bạn) mà sẽ hợp nhất với hệ thống 4 cơ thể của bạn và xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn, làm tăng cường rung động toàn thể của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 10

Trong mỗi lần thiền định, hãy thỉnh cầu để xây dựng 12 chuỗi DNA trong cơ thể Etheric vật lý của bạn. Trái với những gì hầu hết mọi người hiểu về điều này, 12 chuỗi DNA được tích hợp vào cơ thể etheric và không thực sự biểu lộ đi vào thể vật lý cho tới sau khi thăng lên. Tiếp tục yêu cầu này và theo thời gian công việc này sẽ được hoàn thành. Nó là một phần của công việc chuẩn bị cơ thể cho sự thăng thiên của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 11

Kêu gọi để có được một trải nghiệm mê ly, cực lạc trong khi thiền. Đây là một trải nghiệm của việc được đưa lên cột Ánh Sáng hay cột Ánh Sáng của sự thăng thiên trong khi thiền.

Kỹ thuật thăng thiên số 12

Trong mỗi lần thiền, hãy thỉnh cầu một phước lành thăng thiên đặc biệt và sự gia tốc thăng thiên từ một trong những Chân Sư Thăng Thiên.

Kỹ thuật thăng thiên số 13

Trong mỗi lần thiền hãy đề nghị được mở ra hoàn toàn luân xa thăng thiên của bạn và kích hoạt toàn bộ các trung tâm não của bạn. Luân xa thăng thiên của bạn là một luân xa ở phía sau đầu, nơi phần tóc buộc kiểu đuôi ngựa sẽ bắt đầu lộ ra. Đó là một điểm mềm trên đỉnh đầu của bạn, một chút về phía sau. Khi thăng thiên, luân xa này hoàn toàn mở. Một chìa khóa khác để thăng thiên là kích hoạt đầy đủ các trung tâm não của bạn và đạt được sự khai sáng não bộ đầy đủ. Thỉnh cầu các chân sư thăng thiên để bạn nhận được sự trao truyền thần thánh các chìa khóa và công cụ ankh của sự thăng thiên đi vào trong bộ não và trái tim của bạn. Những chức năng này giống như phiên bản thu nhỏ của hòm giao ước hay phiên bản thu nhỏ của merkabah để làm quay và tăng thương số Ánh Sáng của bạn và chứa đựng thông tin thăng thiên. Hãy thỉnh cầu những thứ này được đặt bên trong bạn trong khi bạn thiền và trước khi đi ngủ để tăng tốc quá trình thăng thiên của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 14

Kêu gọi tới Vywamus và các Chân Sư Thăng Thiên khác để chuẩn bị hệ thống thần kinh vật lý và Etheric cho sự thăng thiên. Đây là một trong những chìa khóa để xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn và bắt đầu để giữ được tần số Ánh Sáng cao hơn.

Kỹ thuật thăng thiên số 15

Một cách thường xuyên, thực hiện liệu pháp và thiền định thăng thiên ở cuối cuốn sách này. Khi không sử dụng phần thiền dài đó, hãy lấy các hướng dẫn từ phần các kỹ thuật thăng thiên trong đó và thử những phương thức khác nhau trong các bài thiền khác nhau.

Kỹ thuật thăng thiên số 16

Trong khi thiền, đi tới trước Sanat Kumara và thực hiện lời cầu nguyện thỉnh cầu về con đường thăng thiên của bạn. Và cũng đề cập tới những gì bạn mong muốn tới Cấp Bậc Tinh Thần và nhân loại về công việc phụng sự mà bạn muốn làm. Sử dụng kỹ thuật này đặc biệt là mỗi lễ hội Wesak, đó là trăng tròn vào tháng Năm. Thật ra, đây là ngày linh thiêng nhất trong năm theo quan điểm của Cấp Bậc Tinh Thần.

Kỹ thuật thăng thiên số 17

Kêu gọi tới ngọn lửa lớn hơn để sát nhập và hòa trộn với ngọn lửa nhỏ hơn trên Trái Đất. Kêu gọi sự hợp nhất hoàn toàn của chân thần, linh hồn và phàm ngã trên Trái Đất. Kêu gọi để có cuộc hôn nhân thần thánh của linh hồn và tinh thần trên Trái Đất.

Kỹ thuật thăng thiên số 18

Kêu gọi tới Helios, Metatron và Enoch để nhận được những ký tự lửa (the fire letters) và tất cả thông tin có liên quan từ “Các Chìa Khóa của Enoch – The Keys of Enoch” trong tất cả năm ngôn ngữ thiêng liêng. Thỉnh cầu để tất cả các thông tin này sẽ được truyền tới bạn trong khi thiền hoặc trong giấc ngủ của bạn. Khái niệm này giống như một cuốn băng ngoại ngữ được mở vào ban đêm khi bạn ngủ, nhưng khác biệt ở đây là nó ở cấp độ mở rộng tới vô hạn. Toàn bộ các chìa khóa của Enoch và nhiều hơn nữa theo nghĩa đen được lập trình đi vào ngân hàng máy tính của bạn mà không cần bạn đọc những cuốn sách này. Điều này tương tự như kỹ thuật thăng thiên số hai, gọi các gói thông tin Ánh sáng của tất cả 352 cấp độ của Mahatma. Toàn bộ quá trình không mất nhiều thời gian và tất cả tài liệu này sẽ có sẵn cho bạn trong tương lai. Nó cũng giúp xây dựng thương số Ánh Sáng.

Kỹ thuật thăng thiên số 19

Cần thiết phải gỡ bỏ tất cả các cấy ghép của người ngoài hành tinh và các dạng tinh linh bám trên các cơ thể của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với vợ tôi Terri và tôi, hoặc bằng cách liên hệ với bất kỳ người nào đủ khả năng trong cộng đồng của bạn. Nó có thể được thực hiện qua điện thoại và mất khoảng một giờ. Mọi người trên hành tinh đều có chúng và họ không có gì phải lo lắng. Nó chỉ đơn giản là sự thanh lọc và làm sạch các thể vi tế khác mà sẽ giúp ích để tăng tốc sự thăng thiên của bạn. (Để biết thêm thông tin về điều này, hãy đọc cuốn sách của tôi có tên: Các bí mật bị che dấu (The hidden mysteries), nửa sau của cuốn sách là cái nhìn toàn thể về các hoạt động bên ngoài hành tinh và nó đưa ra lời giải thích chi tiết về toàn bộ quá trình này.)

Kỹ thuật thăng thiên số 20

Kêu gọi riêng tới Đức Helios để giúp xây dựng Cơ Thể Ánh Sáng (Lightbody) của bạn. Và bạn cũng hãy thỉnh cầu một sự neo đậu hoàn toàn Cơ Thể Ánh Sáng của linh hồn và chân thần đi vào hệ thống 4 cơ thể của bạn để sát nhập hoàn toàn vào phương tiện vật lý của bạn. Helios đặc biệt thành thạo công việc này vì anh ấy là Logos của Thái Dương Hệ (Thái Dương Thượng Đế) và anh ấy là hiện thân của năng lượng mặt trời mà nó có sự liên quan trực tiếp với Cơ Thể Ánh Sáng.

Bảy con đường tiến hóa cao hơn

 Bảy con đường của sự tiến hóa cao hơn là các con đường mà chúng ta phải lựa chọn vào thời điểm cuộc điểm đạo thứ sáu và lúc thăng thiên. Chúng ta chỉ được phép chọn một con đường để đào tạo và phụng sự trong chuyến hành trình của chúng ta trở lại Thượng Đế. Tôi sẽ liệt kê ra đây các thông tin hữu ích được lấy ra từ cuốn sách của tác giả Alice Bailey mang tên “Điểm Đạo trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ – Initiation, Human and Solar”, nó được viết ra bởi dẫn kênh với đức DK đã tiết lộ vắn tắt điều huyền bí về các con đường này. Nó là một ý tưởng tốt để bạn làm quen với chúng ngay lúc này trước khi sự thăng thiên xảy ra với bạn. Tôi muốn nhắc nhở trước với bạn là những thông tin đó có thể rất khó hiểu vì vậy tôi khuyên bạn nên đọc tài liệu này từ não phải thay vì từ não trái. Tôi đưa thông tin này vào chương này chỉ để cung cấp một trực giác nhỏ và phác thảo bộ khung thông tin để giúp ích khi chúng ta bắt đầu sự tiến hóa vũ trụ của mình. Rất cảm ơn Alice Bailey cho công việc tuyệt vời mà cô ấy đã làm để mang đến cho chúng ta tài liệu này.

(Phần dịch thuật về 7 con đường này được tham khảo từ link sau đã có sẵn, nên người dịch sẽ lấy sẵn mà không dịch lại nữa)

1. Con Đường Phụng Sự trên Địa Cầu. The Path of Earth Service

Đây là Con Đường khiến hành giả liên kết với Thánh Đoàn, các Ngài thệ nguyện phụng sự và trợ giúp cuộc tiến hóa của hành tinh chúng ta. Đoàn gồm những vị làm việc dưới quyền Đức Chúa Tể Hoàn Cầu, với các Chân sư Minh triết được phân thành bảy nhóm. Không có nhiều Chân sư đi theo Con Đường này như các vị trên những Con Đường khác, và chỉ đủ số vị được phép chọn Con Đường này để xúc tiến thỏa đáng cuộc tiến hóa hành tinh. Chúng ta biết nhiều về Con Đường này hơn các Con Đường khác, và sẽ biết được nhiều hơn khi các thành viên của nhân loại hội đủ điều kiện tiếp xúc với Đại Đoàn Huynh Trưởng. Phạm vi các Ngài thu dụng nhân viên, phương pháp các Ngài làm việc, cuối cùng sẽ trở thành kiến thức ngoại môn, và khi bảy nhóm này được công nhận và biết đến, thì trình tự hợp lý sẽ là các trường phái phát triển để điền khuyết các chức vụ trong những nhóm này.

2. Con Đường Công Tác Từ Lực. The Path of Magnetic Work

Những vị nào làm công việc vận dụng các mãnh lực, hay lực điện từ để các Đấng Cao Cả sử dụng trên các cảnh giới, thì đi theo Con Đường này. Họ điều động năng lượng tạo hình tinh hoa chất; vận dụng vật chất thuộc mọi tỉ trọng và mức độ rung động. Họ vận dụng các đợt sóng tư tưởng lớn, các trào lưu công luận trên các cấp cảm dục, cũng như trên các cấp cao hơn, nơi các Đấng Cao Cả hoạt động. Một số đông những người thuộc cung năm, những người có cung Chân thần là Cung Kiến thức Cụ thể, đi theo đường lối cố gắng này. Phẩm tính cố hữu của loại Chân thần thường quyết định đường lối hoạt động, và nghiệp quả của cung năm là một trong những yếu tố tạo nên điều này. Các Chân thần này làm việc với Fohat, và phải làm việc cho đến cuối đại chu kỳ. Bấy giờ họ sẽ ở trên cõi trí vũ trụ, nhưng cho đến nay khả năng suy tư trừu tượng phát triển còn quá ít nên chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa lời phát biểu này.

3. Con Đường Đào Tạo các Hành Tinh Thượng Đế. The Path of Training for Planetary Logoi

Đây là Con Đường dành cho các vị sẽ nhận công tác của bảy vị Hành Tinh Thượng Đế của hệ thống tiếp sau, và những Phụ tá của các Ngài là bốn mươi chín vị Phó Hành Tinh Thượng Đế, cũng như các Đấng khác làm việc trong ngành đặc biệt này. Sẽ có bảy hệ thống, dù chúng ta chỉ liên quan đến ba hệ thống chính yếu, trong đó thái dương hệ của chúng ta hiện nay là hệ chính yếu thứ nhì. Mỗi vị Đế quân của một cung nhận một số điểm đạo đồ sáu lần điểm đạo và huấn luyện các vị đó đặc biệt cho công tác này; năng khiếu đặc biệt về màu sắc và âm thanh đưa đến sự chọn lựa này, và khả năng làm việc với “tâm hồn” hay các linh hồn đang tiến hóa là đặc điểm của ứng viên vào chức vụ cao cả này. Có thể nói các Hành Tinh Thượng Đế là các nhà tâm lý học thiêng liêng, nên trong việc đào tạo cho chức vụ này thì tâm lý học là môn căn bản, dù rằng đó là một môn tâm lý học mà cho đến nay chúng ta chưa thể quan niệm được. Trong hành tinh đặc biệt của chính Ngài, mỗi vị Hành Tinh Thượng Đế đều có những trường để phát triển các vị phụ tá Thượng Đế, ở đó huấn luyện các Vị cho chức vụ cao cả này, cho các Vị có cơ hội đạt kinh nghiệm rộng lớn. Ngay cả các vị Thượng Đế cũng tiếp tục tiến tới, và địa vị của các Ngài cần được thay thế.

4. Con Đường đến Sirius. The Path to Sirius

Rất ít điều gì có thể truyền đạt về Con Đường này, và chỉ có thể nêu lên mối quan hệ mật thiết lạ lùng giữa con đường này và Pleiades (Chòm sao Thất tinh), chứ không thể suy đoán thêm. Đa số những người trong nhân loại đã giải thoát đều đi theo đường này, và triển vọng mang lại những khả năng vinh diệu. Bảy ngôi sao của Pleiades là mục tiêu cho bảy mẫu người, và điều này được ngụ ý bằng câu nói trong Cổ Thư của Job, “Người có thể nào giữ được ảnh hưởng dịu dàng của chòm sao Thất tinh?” Trong bí nhiệm của ảnh hưởng này và trong bí mật của mặt trời Sirius, có ẩn các sự kiện thực về cuộc tiến hóa của vũ trụ chúng ta, và do đó, của thái dương hệ chúng ta.

5. Con Đường của Các Cung. The Ray Path

Thật khó biết tên nào khác để gọi Con Đường này, vì chúng ta biết về nó quá ít. Đi theo đường này, hành giả tiếp tục ở trên cung của mình, và làm việc theo đó trong các vương quốc khác nhau, trên tất cả các cảnh giới, thi hành các mệnh lệnh của Đức Chúa Tể Hoàn Cầu, và làm việc theo sự điều hành của Ngài. Nó đưa hành giả đến khắp nơi trong thái dương hệ, nhưng vẫn dứt khoát liên kết y với cung tổng hợp. Đây là một con đường rất khó khăn, phức tạp, vì nó cần một năng lực toán học tinh vi, cao cấp, và khả năng làm việc bằng phương pháp hình học, theo cách mà bộ óc thuộc ba bề đo của chúng ta không thể thấu hiểu. Vị nào chọn con đường này thì thấy luật rung động có tầm quan trọng sâu xa. Trước hết, Ngài làm việc trong phòng hội đồng của Đức Chúa Tể Hoàn Cầu ở Shamballa, vận dụng luật rung động trên cung của chính Ngài. Về sau, Ngài sẽ ở trên một hành tinh tương ứng với  cung của chính Ngài, và không ở địa cầu, trừ khi Ngài có cùng cung với vị Hành Tinh Thượng Đế cai quản địa cầu. Về sau, khi tiến bộ hơn, Ngài lại chuyển đến mặt trời; bấy giờ, khi đã thấu đáo được tất cả những gì liên quan đến sự rung động trong thái dương hệ này, Ngài sẽ chuyển đến một hệ vũ trụ, rời cung của chính Ngài (vốn là một cung phụ của một cung vũ trụ), để tiếp tục chuyển đến cung vũ trụ tương ứng.

Giống như cuộc tiến hóa của con người trong thái dương hệ này có năm giai đoạn, trên đây chúng ta cũng đã kể năm Con Đường chính mà một vị Chân sư phải chọn. Chúng ta chỉ có thể đề cập đến hai con đường còn lại một cách vắn tắt hơn nữa, vì chỉ rất ít những người thật tiến hóa mới bước vào đó, do phải cần mức thành đạt cao khi nhập vào, và vị nào đi vào những con đường đó đều hoàn toàn ra khỏi thái dương hệ. Chúng không đưa đến Sirius như một số con đường khác.

Xin nhớ là bốn nhóm còn lại trong thái dương hệ, cuối cùng sau những khoảng thời gian lâu dài, xa xăm, sẽ chuyển đến các cảnh giới vũ trụ. Một nhóm chuyển trực tiếp đến Sirius, và hai nhóm còn lại, sau khi được điểm đạo, chuyển trực tiếp đến cảnh giới vũ trụ, không có thời kỳ công tác trung gian trên địa cầu, trong thái dương hệ, hay trên Sirius. Hai Con Đường này là:

6. Con Đường chính Đức Thái Dương Thượng Đế đang đi. The Path the Logos Himself Is On

Tất cả các môn sinh huyền bí đã nghiên cứu cẩn thận các tiến trình của thế giới sẽ thấy rõ trong ánh sáng của luật tương ứng, rằng Đức Thái Dương Thượng Đế trên các cảnh giới vũ trụ đang phát triển nội nhãn thông vũ trụ, giống như con người ở cấp độ thấp hơn đang nhằm phát triển nhãn quan tương tự trong thái dương hệ. Có thể gọi điều này là sự phát triển con mắt thứ ba cấp vũ trụ. Trong cấu trúc của con mắt ở cõi trần có ẩn sự bí mật này, và khi nghiên cứu nó, chúng ta có thể được khải thị phần nào bí nhiệm. Một bộ phận nhất định của mắt là trung tâm của thị giác, và chính là dụng cụ để nhìn; phần còn lại của mắt giữ vai trò lớp vỏ bảo vệ, cả hai phần đều cần thiết, và không phần nào có thể tồn tại mà thiếu phần kia. Trong trường hợp vĩ đại hơn cũng vậy, nhưng sự tương đồng trên các cấp cao siêu đến đỗi nếu dùng ngôn từ diễn tả thì chỉ làm lu mờ chân lý. Một số người con của nhân loại, một nhóm trung tâm đã đạt một cấp điểm đạo rất cao trong thái dương hệ trước, đã hình thành một nhóm nội môn chung quanh Đức Thái Dương Thượng Đế khi Ngài quyết định tiến bước xa hơn. Kết quả là Ngài tạo thành thái dương hệ này, vì ý muốn lâm phàm cấp vũ trụ thúc đẩy Ngài đi tới. Nhóm nội môn này ở lại với Đức Thượng Đế trên cõi nguyên tử, hay cõi thứ nhất của thái dương hệ, trên phương diện chủ quan nội tại, và trong một ý nghĩa huyền bí, nhóm này tương ứng với đồng tử của mắt. Quê hương thật của các Đấng Cao Cả này ở trên cõi bồ-đề vũ trụ.

Dần dần, nhờ nỗ lực lớn lao, một số Chân sư đã hội đủ điều kiện, hoặc đang tự chuẩn bị cho đủ điều kiện để nhận địa vị các thành viên nguyên thủy của nhóm này, cho phép các Ngài trở về một trung tâm vũ trụ mà thái dương hệ chúng ta và hệ vĩ đại hơn là Sirius đang quay chung quanh. Thỉnh thoảng mới có một vị Chân sư hội đủ các điều kiện cần thiết, vì điều này bao gồm sự phát triển một lối ứng đáp nhất định với các rung động vũ trụ, tức là chuyên về nội nhãn thông và phát triển nhãn thông vũ trụ đến mức nào đó. Nhiều vị trong trường tiến hóa thiên thần đi vào con đường này hơn là nhân loại. Nhân loại đi theo con đường này qua trường tiến hóa thiên thần, mà có thể nhập vào nhờ chuyển đến Con Đường thứ năm, Con Đường của các cung. Hai trường tiến hóa trên có thể hợp nhất trên Con Đường thứ năm, và từ Con Đường thứ năm có thể nhập vào Con Đường thứ sáu.

7. Con Đường Địa Vị Chúa Con Tuyệt Đối. The Path of Absolute Sonship

Địa vị Chúa Con này là tương ứng trên cảnh giới Cao nhất với cấp bậc trên Đường Đệ Tử mà chúng ta gọi là “Con của Chân sư.” Đó là địa vị Chúa Con của một Đấng cao siêu hơn Đức Thái Dương Thượng Đế chúng ta, mà chúng ta không đề cập đến ở đây. Đây là con đường vĩ đại điều hành nghiệp quả. Các vị Nghiệp Quả Tinh Quân ở trên Con Đường này, tất cả những vị nào thích hợp với đường lối làm việc này, và thân cận với Đức Thái Dương Thượng Đế theo nghĩa mật thiết cá nhân, đều chuyển vào Con Đường Địa Vị Chúa Con Tuyệt Đối. Đây là Con Đường của những vị thân thiết đặc biệt với Đức Thượng Đế, và Ngài trao vào tay Họ việc thanh toán nghiệp quả trong thái dương hệ. Họ biết các mong muốn, ý chí và mục đích của Ngài và được giao cho thi hành các mệnh lệnh của Ngài. Nhóm này cộng sự với Đức Hành Tinh Thượng Đế, tạo thành một nhóm đặc biệt, được liên kết với một vị Thượng Đế còn cao siêu hơn nữa.

Hầu hết nhân loại chọn con đường đến Sirius vì đây là trường đại học mà Shamballa là một phần. Nó phục vụ như một sân tập mà từ đó một người có thể chuyển sang một số con đường tiên tiến hơn vào thời gian sau trong sự tiến hóa vũ trụ của người đó.

Djwhal Khul đã chọn con đường đến Sirius, cũng như Đức Phật. Là con đường đầu tiên dành cho những người muốn tiếp tục làm việc với Trái Đất sau khi họ thăng lên. Vợ tôi đã chọn con đường đó và đã đồng ý với Djwhal Khul để tiếp tục làm việc với Trái Đất trong 4.000 năm, mặc dù không nhất thiết cô ấy sẽ ở lại Trái Đất suốt thời gian đó.

Bản thân tôi đã chọn Con đường đến Sirius và đang cân nhắc chuyển sang Con Đường Chúa Con Tuyệt Đối thời gian sau này. Tôi cũng đã được thông báo rằng tôi sẽ ở lại Trái Đất trong khoảng hơn 20 năm nữa và trong thời gian đó tôi sẽ tiếp tục làm việc trong Ashram của Djwhal Khul trước khi di chuyển tới Sirius. Hầu hết các đêm khi tôi đang ngủ tôi đi du hành đến Sirius trong cơ thể linh hồn của tôi.

Để biết thêm thông tin về bảy con đường dẫn đến sự tiến hóa cao hơn, tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách Alice Bailey có tên là “Điểm Đạo Trong Nhân Loại Và Thái Dương Hệ – Initiation, Human and Solar”. Tuy nhiên tôi sẽ khuyến cáo bạn trước, thông tin sẽ cần được tham chiếu nhiều hơn từ não phải của bạn hơn là não trái của bạn. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu thiền về bảy con đường tiến hóa cao hơn ngay cả trước khi bạn thăng thiên. Ngoài ra còn có một số thông tin về bảy con đường này ở phần cuối của cuốn sách của bà Alice Bailey có tên “Các Cung Và Điểm Đạo – The Rays and Initiations”.

Bởi vì thông tin về bảy con đường tiến hóa cao hơn rất sơ sài và khó hiểu, tôi đã dành cả một chương để đưa kiến thức và thông tin này lên hàng đầu một cách dễ hiểu và rõ ràng trong cuốn sách mới mà tôi hiện đang viết có tên gọi là : “A Spiritual Autobiography of My Actual Ascension”. Cuốn sách này sẽ chưa sẵn sàng cho tới cuối năm 1995 hoặc đầu 1996. Cho tới khi đó tôi khuyên bạn nên đọc bộ 4 cuốn sách này của tôi. (Người dịch: cho tới hiện nay 2019 bộ sách này bao gồm 15 cuốn, The Easy-To-Read Encyclopedia of the Spiritual Path).

Hết chương 4. Còn tiếp…

 

Leave a Reply