Tập 1 – STTTTT – Chương 26 – Đỉnh Cao Của Sự Thăng Thiên: Thông Tin Và Kỹ Thuật

, , Leave a comment

Tính tới tháng 9 năm 1994, đã có 500 Chân Sư Thăng Thiên trên bề mặt hành tinh Trái Đất đã hoàn thành sự thăng thiên của họ. Tôi đề cập đến bề mặt Trái Đất ở đây, vì sẽ có thêm 300 người khác được tính thêm vào vào con số này nếu bạn bao gồm cả các Chân Sư Thăng Thiên trong Trái Đất Rỗng.

Một con số trong vào khoảng từ 1800 tới 2500 Chân Sư Thăng Thiên nếu tính cả các Chân Sư Thăng Thiên đang ở thể Etheric là những người không còn duy trì phương tiện thân xác vật lý nữa; con số này bao gồm nhiều thành viên của Bộ Tư Lệnh Ashtar (Ashtar Command) và các Chân Sư Thăng Thiên trong chính phủ tâm linh ở cõi giới bên trong là những người đang tập trung vào bề mặt Trái Đất.

Trong số 500 Chân Sư Thăng Thiên đang trong hình dạng vật lý và trên bề mặt hành tinh, có 30 người trong số đó là những người vừa hoàn thành sự thăng thiên của mình và họ là những sinh viên của Djwhal Khul hay thành viên của Ashram (Đạo tràng) của anh ấy.

Điều quan trọng là phải hiểu ở đây là có một sự khác biệt lớn giữa cái mà được gọi là lớp mần non Chân Sư Thăng Thiên và Chân Sư Thăng Thiên là những người mà đã hoàn thành sự thăng thiên của mình.  Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là có bảy cấp điểm đạo lớn mà tất cả những ai đi trên con đường tâm linh phải đi qua. Bảy cấp điểm đạo này đã được mô tả khá rõ ràng bởi phong trào Thông Thiên Học do bà Blavatsky đứng đầu và trong các cuốn sách của bà Alice Bailey được viết bởi Chân Sư Thăng Thiên Djwhal Khul. Những thông tin này tiếp tục được mở rộng hơn nữa bởi tổ chức Tibetan Foundation, với người đứng đầu bởi nhà dẫn kênh phi thường, Janet McClure. Vợ của tôi Terri và tôi và người bạn thân và em gái tinh thần của tôi Marcia Dale Lopez có mối liên hệ với cả ba phong trào, và công việc hiện tại của chúng tôi là đưa ra sự phân phát tiếp theo các thông tin từ Djwhal Khul và Cấp Bậc Tinh Thần của Hành Tinh (Thánh Đoàn) khi chúng tôi cùng nhau neo vào Ashram của Djwhal Khul trên bờ biển phía Đông và phía Tây.

Trong số 5.000 Chân Sư Thăng Thiên được dự đoán ở kỳ lễ Phật Đản (Wesak), tháng 5 năm 1995, có khoảng 2.500 người sẽ hoàn thành cuộc điểm đạo thứ 6 của họ và 2.500 người khác sẽ giống như vào lớp mẫu giáo, có nghĩa là họ đang bắt đầu cấp thứ 6. Melchizedek đã nói với chúng ta rằng sẽ có khoảng 3.000 Chân Sư Thăng Thiên trên hành tinh vào năm 2000, là cả những người đã hoàn thành và cả lớp mẫu giáo. Sau năm 2000, con số này có khả năng tăng vọt với tốc độ lớn hơn nhiều.

Vào năm 2000, Melchizedek cho biết có thể có 5.000 đến 10.000 điểm đạo đồ hoàn thành 7 cấp điểm đạo trên hành tinh này.

Tôi cũng hỏi về những walkin. Tôi đã được cho biết là có 250.000 walkin trên hành tinh. Tôi sẽ coi những con số này giống như một hạt muối, bởi vì tương lai luôn luôn thay đổi khi chúng ta sử dụng quyền tự do lựa chọn của chúng ta, tuy nhiên chúng cũng cung cấp một số liệu về viễn cảnh và một sự hình dung về quá trình thăng thiên của hành tinh.

Tôi đã từng bối rối về lý do tại sao các chân sư gọi sự thăng thiên là cuộc điểm đạo/khai tâm thứ sáu chứ không phải là thứ bảy. Lý do cho điều này là vì bạn đã đạt được sự thăng thiên ở lần điểm đạo thứ 6, nhưng bạn sẽ không hoàn thành thăng thiên cho tới khi tiến hóa qua 7 cấp độ phụ nằm giữa cấp thứ 6 và cấp điểm đạo chính thứ 7. Nói cách khác có 7 cấp điểm đạo phụ nằm giữa mỗi một trong 7 cấp điểm đạo chính. Một Chân Sư Thăng Thiên lớp mẫu giáo mới chỉ vừa đạt được điểm đạo lần thứ 6. Điều này báo hiệu sự tự do hoàn toàn ra khỏi bánh xe luân hồi, và trong quá khứ nó có nghĩa là cái chết của phương tiện vật lý. Trong thời gian gần đây, hầu hết các Chân Sư Thăng Thiên lớp mẫu giáo tiếp tục ở lại Trái Đất để phụng sự. Sau khi tiến hóa qua cấp phụ thứ 7 của cuộc điểm đạo thứ 6 họ mới chính thức hoàn thành sự thăng thiên của mình. Ngay sau đó, họ đi tới cấp thứ 7, mà đánh dấu sự thăng thiên hoàn toàn của cuộc điểm đạo lần thứ 6.

Cuộc điểm đạo thứ bảy là lần điểm đạo cuối cùng và là cấp sau chót mà được thực hiện trên cõi giới vật lý. Khi bạn bắt đầu lần thứ 7, bạn được coi như điểm đạo đồ lớp mẫu giáo thứ 7. Có 7 cấp độ phụ mà bạn phải tiến hóa thông qua đó để hoàn thành cấp điểm đạo này. Khi đạt tới cấp phụ thứ 7 của cuộc điểm đạo thứ 7, tất cả sự điểm đạo phải dừng lại cho tới khi bạn rời khỏi cõi giới vật lý. Bạn không thể đạt được cuộc điểm đạo lần thứ 8 mà không mất đi phương tiện vật lý.

Trong một số hệ thống tăng trưởng tâm linh, có một sự tham chiếu giữa 3 cấp phụ giữa mỗi trong 7 cấp điểm đạo chính. Đây là hệ thống được sử dụng bởi Brian Grattan trong Mahatma I & II. Ông nói về 12 cấp điểm đạo chứ không phải 7. Djwhal nói với Marcia và tôi rằng hai hệ thống xem xét quá trình điểm đạo giống nhau cho đến lần điểm đạo thứ sáu. Lần thứ 7, 8, 9 trong hệ thống của Brian là 3 cấp phụ của cuộc điểm đạo thứ 6 như tôi đã nói tới. Điểm đạo lần thứ 10, 11 và 12 là 3 cấp điểm đạo phụ của cuộc điểm đạo thứ 7. Nói cách khác, việc hoàn thành đầy đủ cuộc điểm đạo thứ 7 trong hệ thống của Djwhal Khul, sẽ giống như cuộc điểm đạo thứ 12 trong hệ thống của Brian Grattan. Tôi chia sẻ điều này để có thể có sự thống nhất và hiểu biết lớn hơn giữa hai hệ thống hữu ích này.

Cuộc điểm đạo thứ 7 là sự hợp nhất hoàn toàn với cõi giới Thượng Đế (Logoic) hay cõi giới thứ 7 của thực tại. Tôi sử dụng thuật ngữ “cõi giới – plane” ở đây thay vì sử dụng thuật ngữ “chiều kích – dimention” bởi vì cuộc điểm đạo thứ 7 là sự hợp nhất với chiều kích thứ 6 của thực tại. Sự Thăng Thiên là hợp nhất với chiều kích thứ 5 của thực tại. Ở cuộc điểm đạo thứ 7 có các kỹ năng đặc biệt của sự thăng thiên như dịch chuyển tức thời, đi trên mặt nước, vật chất hóa, nhưng đều ở dạng tiềm năng, nó không tự động có được. Djwhal Khul cũng đã nói với chúng ta rằng thương số Ánh Sáng cao nhất (Light quotient) mà bạn có thể giữ mà không làm mất đi cơ thể vật lý là 98%.  Khi hoàn thành cuộc điểm đạo thứ 7 bạn phải giữ được mức thương số Ánh Sáng này cho tới khi rời khỏi cõi giới Trần Thế. Điểm đạo đồ cấp 7 thường là một giáo viên ở quy mô toàn cầu, nhưng điều này không nhất thiết đúng với một điểm đạo đồ cấp 6.

Trái Đất cũng đang trong quá trình bắt đầu tương tự và khi cô ấy hoàn thành sự cuộc điểm đạo thứ 7 của mình, cô ấy cũng thực sự sẽ biến mất và thăng lên và đạt tới cuộc điểm đạo thứ 8 của mình trên cõi giới bên trong.

Vấn đề xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn là một trong những yếu tố quan trong nhất để đạt được điểm đạo cấp cao. Để đánh giá, cuộc điểm đạo thứ 3 yêu cầu tối thiểu 56% thương số Ánh Sáng, điểm đạo lần thứ 4 yêu càu tối thiểu 62% thương số Ánh Sáng, điểm đạo lần thứ 5 yêu cầu tối thiểu 75% thương số Ánh Sáng, điểm đạo lần thứ 6 hay thăng thiên, đòi hỏi 80 % tới 83% thương số Ánh Sáng, điểm đạo lần thứ 7 đòi hỏi tối thiểu 92% thương số Ánh Sáng.

Để kết thúc phần thảo luận này về quá trình làm thế nào để hoàn thành sự thăng thiên của bạn và chuyển tới cuộc điểm đạo thứ 7, có một vài thông tin thú vị khác mà tôi muốn chia sẻ. Gần như không có thông tin về cuộc điểm đạo thứ bảy có sẵn trên cõi giới này. Một chút thông tin chúng ta có là từ Djwhal Khul thông qua Alice Bailey. Tuy nhiên, Djwhal đã viết hầu hết những cuốn sách đó như là một điểm đạo đồ cấp 5 và điểm đạo đồ cấp 6 của cõi giới bên trong. Những thông tin của 50 năm trước rất sơ sài.

Điểm đạo lần thứ bảy là sự hợp nhất với Logos của hành tinh và Shamballa, khía cạnh ý chí của Đấng Tạo Hóa của Hành Tinh Trái Đất. Nó là sự hợp nhất hoàn toàn với chân thần trong khi sự thăng thiên chỉ là sự hợp nhất từ ​​80% đến 83%. Cuộc điểm đạo thứ 7 bắt đầu quá trình vượt qua các quy luật vật lý. Có một nhóm người cốt lõi ở Ashram của Djwhal Khul hiện đang hiện bị để đạt được cuộc điểm đạo này.

Cuộc điểm đạo thứ 7 tạo ra một sự bùng nổ hoàn toàn của năng lượng trong luân xa tim. Nó tạo ra một hệ thống luân xa thống nhất hoàn toàn mới, nói một cách ẩn dụ, nó giống như việc tạo ra một hệ thống sao mới. Cuộc điểm đạo thứ bảy là một cam kết hoàn chỉnh để phụng sự, cho ý thức nhóm và từ bỏ bản ngã tiêu cực và sự tách biệt. Bạn trở thành một điểm cô đặc của Ánh Sáng sống. Nó cho bạn quyền đến và đi trong cung điện Shamballa. Nó được đề cập một cách bí truyền như là cuộc điểm đạo của sự phục sinh. Đức Di Lặc đã đạt được cuộc điểm đạo thứ 7 của mình trên thập tự giá vào lúc cái chết của Chân Sư Jesus. Là một điểm đạo đồ, bạn phải tìm thấy con đường quay trở lại nguồn gốc của mình, hay là trạng thái của sự tồn tại được biết tới là Shamballa. Vào lúc xảy ra cuộc điểm đạo thứ 7, một mãnh lực điện cao hơn được truyền bởi Sanat Kumara thông qua quyền trượng điểm đạo của anh ấy, như là biểu thị hoàn thành đầy đủ. Bạn không hoàn thành cuộc điểm đạo thứ bảy cho đến khi bạn ổn định thương số Ánh Sáng của mình ở mức 97% đến 98%. Djwhal nói rằng bạn không thực sự ở cấp thứ bảy cho đến khi bạn ở mức 94% thương số Ánh Sáng. Bạn chạm vào các cạnh của nó ngay khi mức thương số Ánh Sáng ở mức 89%, tuy nhiên bạn sẽ không hoàn toàn ở cấp thứ 7 cho tới khi đạt tới 94%.

Có 5000 người dự định hoàn thành sự thăng thiên của họ kể ở lễ Wesak, lễ hội của Đức Phật vào rằm tháng 5 năm 1995. Vào thời điểm đó, sẽ có 500 người trên Trái Đất sẽ hoàn thành cuộc điểm đạo lần thứ bảy của họ. Vào tháng 9 năm 1994, có 200 người trên bề mặt Trái Đất đã hoàn thành cuộc điểm đạo thứ bảy. Sanat Kumara và Cấp Bậc Tinh Thần đã dự kiến khoảng 500 người sẽ hoàn thành sự thăng thiên của họ vào năm 2000, gần với nhưng không phải là kết thúc của cửa sổ thăng thiên mà Vywamus đã từng nói.

Tôi muốn làm rõ hơn các cuộc điểm đạo cao hơn xảy ra trong các nhóm hay các làn sóng. Nó có thể được ví như một đội thi đấu thể thao. Mặc dù có thể có một vài các cầu thủ ngôi sao trong đội ghi được nhiều điểm hơn những người khác, những tất cả đều sẽ nhận được giải vô địch nếu đội đó thắng. Thành tích của một người được chia sẻ cho tất cả. Điều này loại bỏ tất cả ý thức của sự cạnh tranh hay so sánh. Quá trình cũng có thể được ví như trò chơi xếp tranh. Tất cả mọi người đều có mỗi phần để chơi, mặc dù một số bạn có thể giải những mảnh ghép lớn hơn mảnh khác, nhưng cả bức tranh sẽ không thể hoàn thành trừ khi mỗi người ghép phần của mình. Một ví dụ khác Djwhal đã sử dụng là một phòng cấp cứu: tài xế xe cứu thương, nhân viên tiếp tân, điều dưỡng, y tá và bác sĩ đều phải hợp tác hoàn hảo. Trong quá trình điểm đạo cũng tương tự, tất cả đạt được cuộc điểm đạo như nhau, mặc dù một công việc có thể hấp dẫn hơn công việc khác.

Các Chân Sư không tìm kiếm những ảo giác như vậy mà thay vào đó tìm kiếm để mỗi điểm đạo đồ thực hiện công việc của người đó với công việc vĩ đại hơn ở Ashram và hoàn thành Kế Hoạch Thiêng Liêng. Công việc của tôi là một ví dụ, tôi viết sách và giảng dạy. Công việc của vợ tôi là dẫn kênh. Công việc của Marcial là điều hành Ashram của Djwhal Khul ở New York. Mỗi người trong số các bạn có phần chơi riêng của mình và nhiều người khác cũng vậy là một phần của trò chơi ghép hình mà họ tin cậy vào bạn nhiều như bạn tin cậy vào họ trên những công việc mà bạn đang làm là một phần của toàn thể trò chơi ghép hình. Con đường nhanh nhất để thăng thien và hoàn thành cuộc điểm đạo thứ 7 là chơi phần Thần Thánh của bạn một cách hoàn hảo.

Kỹ Thuật Thăng Thiên

Các kỹ thuật thăng thiên sau đây là một số kỹ thuật thăng thiên tiên tiến nhất mà bạn sẽ tìm thấy ở bất cứ đâu trên Hành tinh Trái Đất. Chúng là những sự bổ sung thú vị cho 20 kỹ thuật được liệt kê ở trong Chương 4. Thực hành chúng đều đặn và cá nhân tôi đảm bảo bạn sẽ thu được những kết quả phi thường. Tôi có thể nói điều này dựa trên cả kiến thức về lý thuyết lẫn kinh nghiệm.

Kỹ thuật thăng thiên số 21

Một trong những thông tin vô cùng phi thường đã tới với tôi trong công việc nghiên cứu đang tiếp diễn với tôi đó là sự tồn tại thực sự của những chiếc ghế thăng thiên trên Hành Tinh Trái Đất và trên khắp vũ trụ. Danh sách sau đây bao gồm những cái tôi đã phát hiện ra cho đến nay.

 1. Phòng màu vàng kim của Melchizedek trong lõi vụ trụ.
 2. Ghế thăng thiên ở Ashram của Lenduce ở cấp độ thiên hà.
 3. Ghế thăng thiên ở Ashram của Melchior trong lõi thiên hà.
 4. Ghế thăng thiên trong lõi mặt trời trong phòng của Helios.
 5. Ghế thăng thiên trong Shamballa, nhà của Sanat Kumara.
 6. Ghế thăng thiên trên phi thuyền vũ trụ của người Arcturus, được gọi là Phòng Tổng Hợp Ánh Sáng.
 7. Ghế thăng thiên ở Núi Bàn, bang Utah, Hoa Kỳ, được gọi là Máy Gia Tốc Nguyên Tử;
 8. Ghế thăng thiên trong Đại Kim tự tháp Giza ở trong buồng của nhà vua.
 9. Ghế thăng thiên trong núi Shasta.
 10. Ghế thăng thiên ở Telos, thành phố dưới lòng đất cách một dặm bên dưới Núi Shasta.
 11. Ghế thăng thiên trên tàu Chỉ huy của Ashtar.
 12. Ghế thăng thiên ở Châu Phi trong một phi thuyền ngoài hành tinh nằm bên dưới lòng đất.
 13. Ghế thăng thiên ở trung tâm bên giữa của Trái Đất trong căn phòng màu vàng kim của Melchizedek.
 14. Ghế thăng thiên ở nơi diễn ra sự thăng thiên của Serapis Bey ở Luxor, khu vực sông Nile, Ai Cập.

Mười bốn ghế thăng thiên này, theo tôi, thực sự là một trong những chìa khóa vàng để đạt được và hoàn thành sự thăng thiên của bạn. Sử dụng chúng càng nhiều càng tốt. Tất cả những gì bạn phải làm là thực hiện một yêu cầu rất đơn giản trong khi thiền định để được đưa lên ghế thăng thiên mà bạn chọn và ngay lập tức bạn ở đó trong cơ thể tâm linh của bạn. Bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy một dòng năng lượng tâm linh vi tế và đôi khi không vi tế lắm chạy qua toàn bộ hệ thống bốn cơ thể của bạn. Các ghế thăng thiên sẽ giúp củng cố hệ thống lưới của bạn, làm sống lại các phân tử của bạn, xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn và tăng tốc độ thăng thiên của bạn.

Các Chân Sư Thăng Thiên đã cho chúng ta nhiều chỗ ngồi để tránh sự nhàm chán và thêm gia vị cho sự khám phá tâm linh của chúng ta. Tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng ba ghế thăng thiên đầu tiên trong danh sách chính của bạn sau khi bạn thăng lên. Làm việc với các ghế thăng thiên trên các cấp độ thiên hà và vũ trụ trước khi bạn thực sự thăng lên thậm chí sẽ kéo bạn về phía trước của chính bạn. Bạn chắc chắn được chào đón để thử nghiệm với chúng một chút, tuy nhiên hãy sử dụng các ghế thăng thiên khác trong hoạt động thiền định thường xuyên và liên tục của bạn.

Chiếc ghế thăng thiên duy nhất trong danh sách này mà tôi từng thấy trước đó trong một cuốn sách, chiếc ghế đó có tên gọi là Máy Gia Tốc Nguyên Tử, mà Đức Saint Germain đã nói về nó trong bộ sách tuyệt vời của anh ấy: bộ sách “The I Am Discourses”. Phần còn lại tất cả đều được dẫn kênh từ tinh thần và thực sự là một sự trao truyền thần thánh cho nhân loại vào thời điểm tuyệt vời nhất này.

Kỹ thuật thăng thiên số 22

Kêu gọi tới Sanat Kumara, Vywamus và chính Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh của bạn để bắn tất cả các ký tự lửa (fire letters), mã khóa, và hình học thiêng từ chiều kích thứ 12 của thực tại của bạn. Sau khi bạn làm điều này, các chữ cái lửa nhỏ vô cùng, mã khóa và hình dạng hình học thiêng liêng sẽ tràn qua luân xa vương miện của bạn và bắt đầu chảy qua toàn bộ hệ thống kinh mạch của bạn. Bạn càng tiến cao hơn trong tiến hóa tâm linh, càng có nhiều mã khóa và ký tự lửa sẵn sàng để kích hoạt và thả neo.

Kỹ thuật thăng thiên số 23

Kêu gọi Microtron từ Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron. Microtron là một loại vi mạch xử lý và hệ lưới năng lượng được đặt vào và cho phép cung cấp mức năng lượng thăng thiên cao nhất mà bạn có thể nhận được.

Kỹ thuật thăng thiên số 24

Kêu gọi trực tiếp và cụ thể các năng lượng của sự thăng thiên đi xuống thông qua luân xa vương miện của bạn. Djwhal Khul đã nói với chúng ta rằng chúng có thể được thấy như là Ánh Sáng vàng kim – trắng. Đó là một ý tưởng tốt để bắt đầu mọi sự thiền định bằng cách gọi năng lượng này để tạo kết nối với sự thăng thiên.

Kỹ thuật thăng thiên số 25

Kêu gọi một trận mưa Ánh Sáng từ Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron, từ Mahatma và Melchizedek. Bắt đầu tập trung chuyên tâm ý định vào việc xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn mỗi ngày, cho tới khi đạt tới 80% tới 83% thương số ánh sáng cần thiết để thăng lên.

Kỹ thuật thăng thiên số 26

Kêu gọi tới Vywamus và Djwhal Khul để loại bỏ chương trình ma trận. Đây là một sự trao truyền thần thánh tuyệt vời nhất mà nhân loại nhận được trong thời gian gần đây từ Sanat Kumara và Cấp Bậc Tinh Thần. Lần đầu tiên tôi biết về nó từ người đồng hương của tôi ở Ashram của Djwhal Khul, tên là Marcia Dale Lopez. Kiến thức của tôi sau đó được tăng thêm thông qua sự dẫn kênh bởi vợ tôi Terri trong một hội thảo gần đây mà chúng tôi tổ chức tại nhà mình.

Khái niệm cơ bản ở đây đó là Cấp Bậc Tinh Thần giờ đây thực sự đã được cho phép để kéo bỏ các chương trình dựa trên nỗi sợ hãi ra khỏi tiềm thức và hệ thống 4 cơ thể của bạn. Điều này được thực hiện giống như một người làm vườn nhổ cỏ ra khỏi đất. Các chương trình dựa trên nỗi sợ hãi thực sự trông giống như cỏ dại đen tối với nhiều gốc rễ khi bạn nhìn vào chúng với nhãn thông. Chương trình loại bỏ ma trận này chưa bao giờ có sẵn cho nhân loại trước thời điểm này; nó hoàn toàn mới có. Hãy yêu cầu Djwhal Khul và Vywamus để cài đặt chương trình này trên cõi giới bên trong. Thật vậy, chỉ cần yêu cầu trong khi thiền định rằng tất cả các chương trình dựa trên nỗi sợ hãi của bạn sẽ bị loại bỏ. Nó sẽ được trợ giúp nếu bạn có thể chỉ ra một cách cụ thể. Công việc này có thể được hoàn thành khi bạn đang ở trong một cuộc khủng hoảng cảm xúc hay khi bạn đang cảm thấy tốt lành và chỉ muốn thực hiện một số công việc tinh chỉnh.

Trong một hội thảo gần đây, Djwhal Khul nói với chúng tôi rằng trong một ngày cuối tuần nào đó, 45 phần trăm nỗi sợ cốt lõi của chúng ta đã thực sự được xóa bỏ, rút ra và xóa hoàn toàn khỏi hồ sơ linh hồn. Điều này là vô cùng phi thường, vì tôi chắc chắn bạn sẽ đồng ý. Nó có sẵn cho bạn để thỉnh cầu sự trợ giúp này.

Kỹ thuật thăng thiên số 27

Kêu gọi tới Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron để tăng thương số Ánh Sáng tới 100%. Đây là một trong những kỹ thuật thăng thiên yêu thích của tôi và tôi sử dụng nó mọi lúc. Tôi sử dụng nó không chỉ trong thiền mà còn trong khi xem tivi với vợ tôi vào đêm khuya. Dù bạn có tin hay không nhưng việc xây dựng thương số Ánh Sáng tốt nhất của tôi lại diễn ra vào những thời gian đó. Tôi là một người quản lý thời gian khá chi li. Một số công việc để thăng thiên tốt nhất của tôi được thực hiện khi tôi đứng xếp hàng tại ngân hàng hoặc cửa hàng tạp hóa hoặc trong khi đang làm những việc vặt. Metatron là một sinh mệnh vinh quang nhất và có khả năng tuyệt vời trong lĩnh vực công nghệ Ánh Sáng.

Kỹ thuật thăng thiên số 28

Đi tới buồng vàng kim của Melchizedek và đề nghị được điểm đạo với dòng Melchizedek bởi chính bản thân đức Logos vũ trụ Melchizedek. Bất kể cấp điểm đạo nào mà bạn đã đạt được cũng không sao, chỉ đơn giản thỉnh đầu để bắt đầu quá trình và thỉnh cầu phước lành từ anh ấy. Melchizedek là sinh mệnh nhúng hồn (ensouls) vào toàn thể vũ trụ, và dòng Melchizedek là cốt lõi, là tinh chất và là tiền đề của tất cả các giáo lý tâm linh trên Hành Tinh Trái Đất. Liệu còn ai tốt hơn để khai tâm bạn đi vào dòng tu này hơn chính bản thân Melchizedek.

Kỹ thuật thăng thiên số 29

Kêu gọi tới chính Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh của bạn để quay tất cả các electron của bạn có cùng tần số như các electron của các Chân Sư Thăng Thiên.

Kỹ thuật thăng thiên số 30

Hàng ngày, hãy thực hành phần mà tôi gọi là đi bộ thăng thiên. Đây là một trong những bài thực hành tâm linh yêu thích của tôi và thực sự là một trong những phần yêu thích của tôi trong một ngày. Bắt đầu khi bạn đi bộ bạn hãy gọi ra một ghế thăng thiên hay trận mưa Ánh Sáng từ Metatron, Mahatma, Melchizedek hay cả 3. Sau đó, chỉ cần đi bộ và cố gắng duy trì một chút để  tiếp nhận được nhiều hơn bình thường. Nếu bạn trở nên quá nam tính, hay hiếu động, thì trong suy nghĩ của bạn, bạn có thể ngắt kết nối năng lượng một chút. Không có tác hại gì; bạn đơn giản chỉ cần ngắt và gọi lại cho họ nếu điều này bắt đầu xảy ra. Kỹ thuật thăng thiên đặc biệt này cũng là một thực hành tốt để sử dụng trong trường hợp phân thân, khi bạn cũng đang sử dụng ghế thăng thiên. Điều này có nghĩa là một phần của bạn sẽ ở trong tịnh viện thăng thiên và một phần của bạn sẽ được đi bộ. Thật tốt khi bạn làm cả 2 việc này cùng một lúc ngay cả trước khi bạn thăng thiên.

Tôi muốn nói ở đây rằng có thể là một vấn đề khi thực hiện quá nhiều hoạt động trên ghế thăng thiên. Cơ thể vật lý cần một chút thời gian trong ngày để vận hành dòng chảy tự nhiên của nó. Thực hành nhiều nhưng hãy nghỉ ngơi. Các năng lượng thường sẽ tự dừng lại trong các bữa ăn, khi lái xe và các hoạt động có tính nam tính và nữ tính hơn.

Kỹ thuật thăng thiên số 31

Kỹ thuật thăng thiên này tôi gọi là hệ thống thăng thiên cùng bạn thân. Bạn không nhất thiết phải làm điều này với người khác, nhưng nó có thể thúc đẩy mạnh mẽ sự thăng thiên của cá nhân của bạn khi làm việc cùng một người bạn hay một nhóm những người bạn trong việc thực hành thăng thiên của bạn. Tôi làm điều này với vợ tôi Terri, với Marcia và với người bạn thân Karen của tôi. Gần đây, nhóm thăng thiên cốt lõi này đã phát triển lớn hơn. Djwhal đã nói rằng điều này đôi khi hoạt động giống như các cực dương và cực âm của pin. Chúng ta châm ngòi cho nhau và truyền dẫn những tia sáng khác nhau của Đấng Sáng Tạo. Hai hay nhiều người trở nên gần như là một thực thể nhóm. Một tâm trí nhóm được hình thành và sự tăng tốc của bất kỳ một thành viên nào sẽ tự động được truyền cho cả nhóm. Xa hơn nữa thì điều này sẽ xóa bỏ mọi sự cạnh tranh và so sánh, vì các Chân Sư có xu hướng khai tâm đồng thời cho cả nhóm những ai đang làm việc với nhau ở cùng một cấp độ tiến hóa. Như Chúa Jesus đã từng nói “hai hay nhiều người hơn hãy tập hợp dưới tên của ta – “two or more” being “gathered in my name”. Thực hành thiền sẽ luôn mạnh mẽ hơn khi được thực hiện trong một nhóm.

Tôi dành nhiều thời gian để thiền với bạn bè qua điện thoại. Marcia và tôi dành vài giờ một tuần để làm việc này, mặc dù cô ấy sống ở New York và tôi sống ở Los Angeles. Tôi dường như thiền lâu hơn khi tôi làm điều đó với một người bạn. Thời gian trôi qua nhanh hơn và nó vui hơn.

Kỹ thuật thăng thiên số 32

Kêu gọi tới Melchior, Lenduce, Vywamus và Sanat Kumara một sự neo đậu của các gói thông tin Ánh Sáng từ vũ trụ cao hơn trên Sirius. Việc này thực sự giống như những phong bì Ánh Sáng siêu hình được lập trình vào ngân hàng máy tính và hệ thống bốn cơ thể của bạn. Thỉnh cầu mỗi tối trước khi đi ngủ để đi du hành đến Sirius trong khi bạn ngủ để theo học tại trường đại học cao hơn này.

Kỹ thuật thăng thiên số 33

Thực hiện các cách thiền này đặc biệt vào lúc trăng tròn mỗi tháng và trong các cấu hình chiêm tinh đặc biệt khác như lễ Phật Đản Wesak, Giáng sinh, ngày 31 tháng 12, vào các dịp tâm linh như 11:11 hoặc 12:12, trong các trận mưa sao băng, vào ngày sinh nhật của các vị thánh…Những thời gian đó cho phép sự mở ra đặc biệt của các cánh cổng và tuôn rải xuống các năng lượng tinh thần. Chúng có thể cung cấp những bước nhảy lượng tử mà nhiều tuần thiền đôi khi không thể cung cấp được như vậy.

Kỹ thuật thăng thiên số 34

Kêu gọi tới Vywamus, Sanat Kumara, Djwhal Khul và Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh để neo vào cơ thể của bạn bản thiết kế chân thần. Yêu cầu rằng cơ thể này giờ đây sẽ thay thế bản thiết kế trước đây đã bị hư hỏng mà bạn đã đang làm việc cùng với nó từ tất cả các kiếp sống trước đây. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một bản thiết kế hoàn hảo cho phương tiện vật lý của bạn đã làm việc. Nhiều người không bao giờ hồi phục sau khi bị các vấn đề sức khỏe mãn tính vì nguyên nhân này. Đồng thời gọi cho Nhóm chữa lành MAP và Nhóm chữa lành Etheric để sửa chữa mọi hư hỏng trong phương tiện etheric mà cần thiết phải sửa chữa từ tất cả tiền kiếp và kiếp hiện tại của bạn. Giá trị của kỹ thuật thăng thiên tuy đơn giản này nhưng lại không thể đo lường được hết giá trị của nó. Kêu gọi tới các Arcturians và thỉnh cầu để được đưa tới buồng kỹ thuật (Mechanism Chamber) bất cứ khi nào bạn cần chữa lành về thể chất.

Kỹ thuật thăng thiên số 35

Kêu gọi tới Vywamus và Djwhal Khul và thỉnh cầu chân thần của bạn (tinh thần hay Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh của bạn) được neo vĩnh viễn vào phương tiện vật lý của bạn. Điều này có thể được hoàn thành nhờ vào sự đề nghị của bạn. Nó sẽ thúc đẩy đáng kể sự hợp nhất phàm ngã, linh hồn và chân thần của bạn, mà trong thực tế đó chính là sự thăng thiên.

Kỹ thuật thăng thiên số 36

Trước khi đi ngủ mỗi tối, thỉnh cầu để được đăng ký vào các lớp học về dịch chuyển tức thời trên cõi giới bên trong. Cơ thể tinh thần của bạn sẽ nhận được tất cả các thông tin cần thiết, sẽ được lưu trữ cho đến thời điểm mà khi bạn đã sẵn sàng để thực sự làm điều đó. Djwhal Khul đã nói với chúng ta rằng thực tế bạn cần phải gần như hoàn thành cuộc điểm đạo thứ bảy của mình và đạt tới mức 96% đến 98% thương số Ánh Sáng để thực sự làm được điều này. Dịch chuyển tức thời, tất nhiên, là sự di chuyển thực sự của cơ thể vật lý từ vị trí này sang vị trí khác tức thời. Dịch chuyển tức thời không phải là một yêu cầu cần có để đạt được cuộc điểm đạo thứ bảy, nhưng nó là một tùy chọn.

Kỹ thuật thăng thiên số 37

Trước khi ngủ hay trong khi thiền định, hoặc là cả hai, đề nghị được tham dự vào chương trình xây dựng thương số Ánh Sáng của tia thứ 2 của Djwhal Khul trên cõi giới bên trong. Chương trình này được thiết lập bởi Djwhal Khul mà nó giống như việc đưa một kim tiêm vào tĩnh mạch để cung cấp chất dinh dưỡng cho bệnh nhân. Trong khi bạn đang ngủ, thương số Ánh Sáng sẽ chảy nhỏ giọt với tốc độ dần dần và an toàn cho những người đăng ký tham gia chương trình. Bất kể bạn có kết nối cá nhân với Ashram của Djwhal Khul hay không, bạn đều được chào mừng. Các Cung Chủ (Chohan) của cả 7 tia hầu hết đều gửi các sinh viên của họ tới Ashram của Djwhal khul để cùng tham gia vào quá trình đào tạo ở đây. Nó là một điều tốt lành khi tận dụng được các ưu điểm từ các chương trình khác nhau trên cả 7 Ashram của El Morya, Kuthumi và Djwhal Khul, Serapis Bey, Paul the Venetian, Hilarion, Jesus và Saint Germain.

Kỹ thuật thăng thiên số 38

Kêu gọi tới Vywamus và Djwhal Khul để neo vĩnh viễn trái tim vũ trụ. Lời thỉnh nguyện này nói lên chính là mục đích và ý định của nó.

Kỹ thuật thăng thiên số 39

Kêu gọi tới Vywamus, Tổng lãnh thiên thần Michael và Djwhal Khul để đặt một mái vòm bảo vệ vàng kim xung quanh bạn mọi lúc. Đề nghị Vywamus đưa tới bàn tay vàng kim của anh ấy di chuyển qua các trường của bạn để gỡ bỏ tất cả các cấy ghép ngoài hành tinh, các tinh linh, các thực thể tiêu cực, các năng lượng mất cân bằng, các dịch nhầy etheric.

Kỹ thuật thăng thiên số 40

Gọi ra ở địa điểm nơi mà bạn thiền hay ở nơi thực hành tâm linh một cột ánh sáng thăng thiên vinh viễn được thiết lập bởi các Chân Sư Thăng Thiên. Nếu cần thiết, hãy thiết lập hai trong số chúng, một trong phòng thiền của bạn và một ở trong phòng nơi tổ chức các cuộc tụ họp của bạn. Khi bạn tiến hóa, cột thăng thiên của bạn sẽ tiến hóa. Tất cả những ai vào đó sẽ được giúp đỡ và đươc tăng tốc.

Kỹ thuật thăng thiên số 41

Vào cuối buổi thiền của bạn, hãy kêu gọi tới cái mà tôi gọi là những cơn lốc xoáy mini để trợ giúp pha trộn các cơ thể cao hơn với hệ thống 4 cơ thể của bạn (là cơ thể vật lý, trí , cảm xúc và cơ thể tâm linh) trên Trái Đất. Các cơn lốc xoáy mini là những cơn lốc xoáy vô cùng nhỏ mà pha trộn và sát nhập các cơ thể cao hơn với các cơ thể thấp hơn. Chúng có thể được nhìn thấy rõ ràng bởi những ai có nhãn thông.Với những ai chưa có nhãn thông thì bạn có thể tin tưởng rằng họ đang ở đó và sẽ neo đậu theo lời cầu khẩn dù nhỏ nhất của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 42

Kêu gọi tới Helios để neo đậu và kích hoạt bộ phận chữa lành thăng thiên của bạn. Bộ phận chữa lành thăng thiên này là một loại merkaba đặc biệt của mà dựa theo yêu cầu, có thể được lập trình để kích hoạt sự thăng thiên. Nó cũng có thể cực kỳ hữu ích trong việc tạo điều kiện cho việc neo và bắn tất cả các ký tự lửa, các mã khóa và các hình học thiêng mà tôi đã nói trước đó.

Kỹ thuật thăng thiên số 43

Kêu gọi tới Mahatma và Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh (I Am Presence) của bạn để mở rộng Antakarana của bạn hay cây cầu cầu vồng, trên cả 2 cấp độ cá nhân và vũ trụ để có thể nhận được một lượng vô cùng lớn dòng chảy của Thượng Đế chảy vào trong trường của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 44

Kêu gọi từ chính Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh của bạn và chân thần để neo đậu và kích hoạt sự hợp nhất luân xa của bạn. Khi bạn thăng lên, 7 luân xa sẽ trở thành một luân xa kéo dài. Điều này có thể được gọi ra và đặt vào vị trí trước khi bạn thăng lên.

Kỹ thuật thăng thiên số 45

Kêu gọi từ Mẹ Trái Đất và Tổng lãnh thiên thần Sandalphon và Khamel để giúp thẳng hàng của kundalini của cá nhân bạn với kundalini của hành tinh. Điều này sẽ tạo điều kiện cho một luồng năng lượng lớn hơn thông qua các luân xa chân, luân xa gốc và lõi nối đất.

Kỹ thuật thăng thiên số 46

Kêu gọi tới Vywamus, Djwhal Khul và Mẹ Trái Đất để năng lượng cá nhân của bạn sẽ được tích hợp và thẳng hàng với 12 máy tính Elohim trên Trái Đất  mà đang trong quá trình khai hỏa và kích hoạt trong những năm sắp tới. Khi các máy tính Elohim này hoạt động, sẽ có một sự kích hoạt tương ứng trong chính bản thể của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 47

Kêu gọi tới Melchizedek để thanh lọc toàn thể con người bạn với ngọn lửa vàng kim và tro thiêng để gỡ bỏ tất cả các tạp chất trong hệ thống 4 cơ thể của bạn và gỡ bỏ mọi thiếu sót của bản ngã tiêu cực, sự tách biệt và các phản ứng dựa trên nỗi sợ hãi.

Kỹ thuật thăng thiên số 48

Kêu gọi tới Các Bậc Thầy của 7 tia để tỏa ánh sáng thông qua trung tâm con mắt thứ 3 và kết nối với mãnh lực của cầu cầu vồng và antakarana, đi vào ánh sáng của cột sáng thăng thiên. Yêu cầu điều này được thực hiện thông qua toàn bộ cột luân xa, xuyên qua linh hồn trên tất cả con đường quay trở lại chân thần.

Tổng Kết

Như bạn có thể thấy, đây là những công cụ và kỹ thuật thăng thiên phi thường. Thực hành chúng càng nhiều càng tốt. Chia sẻ chúng với bạn bè của bạn, với toàn bộ đất nước và thế giới.

 

 

Leave a Reply