Tập 2 – Tâm Lý Học Linh Hồn – Chìa Khóa Để Thăng Thiên – Chương 3 – Tích Hợp Ba Tâm Trí và Bốn Cơ Thể

, , Leave a comment

Hãy ôn hòa trong mọi việc

Đức Phật

Một trong những chìa khóa quan trọng nhất trong việc trở thành một sinh mệnh đạt được tự ý thức hay biểu lộ Thượng Đế tính là học cách để cân bằng và tích hợp ba tâm trí và bốn cơ thể. Bây giờ, trong thực tế, bạn có nhiều hơn ba tâm trí và có hơn bốn cơ thể, bởi vì ở lần điểm đạo thứ tư, linh hồn, hoặc cái tôi cao hơn, hòa nhập trở lại với tinh thần, hoặc chân thần, và tinh thần và chân thần trở thành ý thức và là người hướng dẫn của bạn. Điều này xảy ra trong các giai đoạn, tuy nhiên, vì mục đích của cuộc thảo luận này, tôi đang đưa linh hồn và chân thần vào cùng một nhóm vì chúng phục vụ các chức năng tương tự.

Đối với cuộc thảo luận về bốn cơ thể, tôi cũng đang làm một điều tương tự, bốn cơ thể được gọi là cơ thể vật chất, cảm xúc, tinh thần và tâm linh. Trong thực tế, cơ thể tâm linh có thể được chia thành cơ thể nhân quả – causal, cơ thể Bồ Đề – Buddhic, cơ thể Niết Bàn Atmic, Cơ thể Chân Thần – monadic, cơ thể Logoic, cơ thể Ánh Sáng…và các cơ thể trên nữa ở cấp độ vũ trụ của ý thức.

Bạn làm việc với các cơ thể tâm linh cao hơn này trong các giai đoạn khi bạn đi qua quá trình khai tâm – điểm đạo trong một cách thức tương tự như cách bạn làm việc với ba tâm trí, vì vậy với mục đích của cuộc thảo luận này, tôi cũng đưa tất cả những cơ thể tâm linh cao hơn này vào điều mà bây giờ tôi đang gọi là cơ thể tâm linh.

Đầu tiên, tôi muốn tập trung vào ba tâm trí. Mỗi tâm trí là một cấp độ của thể trí, mỗi một phần có một cấp độ tâm trí cao hơn so với phần phía trước. Lý tưởng là để tiềm thức trở nên phụ thuộc vào tâm trí có ý thức cũng như tâm trí có ý thức trở nên phụ thuộc vào tâm trí siêu tâm thức, hay linh hồn.

Một cách khác để nói về điều này đó là chính tâm trí ý thức của bạn sẽ trở thành chủ nhân của tâm trí tiềm thức của bạn, và linh hồn của bạn hay cái tôi cao hơn của bạn, là giáo viên hay người hướng dẫn chính của bạn. Các kahunas ở Hawaii đã có một cách rất hùng hồn để giải thích điều này. Họ gọi cái tôi cao hơn, hay linh hồn, aumakua, được định nghĩa là “cái tôi cha mẹ hoàn toàn đáng tin cậy”. Khi cái tôi cao hơn là cái tôi cha mẹ hoàn toàn đáng tin cậy thì tâm trí ý thức cũng sẽ là cái tôi cha mẹ hoàn toàn đáng tin cậy của tiềm thức và đứa trẻ bên trong. Bạn học cách nâng cao bản thân đúng cách bằng cách làm theo hình mẫu được thiết lập bởi cái tôi cao hơn.

Kinh thánh nói rằng bạn được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nó nói rằng Thiên Chúa là một bộ ba: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong Ấn Độ giáo, họ gọi bộ ba này là Brahma, Vishnu và Shiva. Trong giáo lý Huna của Hawaii, bộ ba này được gọi là Ku, Kane và Kanaloa.

Vì bạn được tạo ra trong hình ảnh Thượng Đế, nên bạn cũng phải là một bộ ba như bạn là. Bộ ba của bạn là của tâm trí siêu ý thức, ý thức và tiềm thức.

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba cấp độ khác nhau của Thiên Tính, tuy nhiên chúng cũng hoạt động như một ý thức. Điều này cũng đúng với bạn. Lý tưởng là ba tâm trí của bạn hoạt động như một tâm trí. Vấn đề là đối với nhiều bạn, ba tâm trí bị mất cân bằng. Bạn thậm chí có thể không biết mình có một linh hồn hoặc trí tuệ cao hơn hướng dẫn bạn, và nhiều lần, bạn để cho tiềm thức của bạn, hoặc tâm trí cấp thấp hơn điều hành tâm trí có ý thức của bạn.

Khi tiềm thức của bạn điều hành cuộc sống của bạn, bản ngã tiêu cực trở thành giám đốc của bạn và cơ thể cảm xúc của bạn thường sẽ kết thúc cuộc sống của bạn. Bước đầu tiên để trở nên cân bằng và tích hợp là nhận ra rằng bạn có ba tâm trí.

Bước thứ hai là bắt đầu các quá trình học cách sở hữu sức mạnh cá nhân của bạn và kiểm soát tiềm thức của bạn và ba phương tiện thấp hơn. Bước thứ ba là bắt đầu hòa hợp với bản ngã cao hơn của bạn và yêu cầu nó giúp đỡ.

Ba tâm trí có thể được xem như những vòng kim loại lớn. Trong giai đoạn đầu của sự tiến hóa của bạn, các vòng rất riêng biệt. Khi bạn tiến hóa và bắt đầu phát triển khả năng tự làm chủ và đồng điệu với linh hồn, những chiếc vòng bắt đầu liên kết với nhau.

Vào thời điểm cuộc điểm đạo thứ ba, linh hồn hợp nhất, những chiếc vòng này bắt đầu hợp nhất và bắt đầu hoạt động như một tâm trí. Điều này là do sự tự làm chủ đã đạt được sự mở rộng to lớn so với bộ ba phàm ngã (phương tiện vật lý, cảm xúc và trí) và bởi vì phàm ngã đã trở thành ít nhất 51% hợp nhất với ý thức linh hồn.

Khi sự ổn định của việc hợp nhất linh hồn tiếp tục, ba tâm trí hoạt động trong sự hài hòa và cân bằng ngày càng lớn hơn. Khi bạn tiếp tục phát triển, chân thần hay tinh thần (để phân biệt với linh hồn) bắt đầu hướng dẫn. Ở cuộc điểm đạo thứ tư, linh hồn hòa nhập trở lại vào chân thần và chân thần trở thành người giám đốc hoàn toàn từ đó trở đi trong quá trình tiến hóa của bạn.

Ở cuộc điểm đạo thứ năm, một sự tích hợp và cân bằng hơn nữa của ba tâm trí diễn ra trong sự tiến hóa của bạn, bạn hợp nhất hoàn toàn với chân thần. (Ở lần cuộc điểm đạo thứ ba, bạn có sự hợp nhất linh hồn và ở lần điểm đạo thứ năm, bạn có sự hợp nhất với chân thần.)

Ba chiếc vòng trong sự ẩn dụ của tôi đã kết hợp cùng với nhau trong một sự hợp nhất thậm chí còn cao hơn. Khi thăng thiên chân thần hạ xuống hoàn toàn đi vào bạn khi bạn tiến hóa trên Trái Đất và đi vào bốn cơ thể và chuyển hóa nó thành Ánh Sáng. Ngay cả cơ thể vật lý cũng hợp nhất hoàn toàn với Ánh sáng. Sau đó, bạn đã đạt được sự tích hợp hoàn hảo và cân bằng của ba tâm trí và bốn cơ thể.

Cân Bằng Bốn Cơ Thể

Để đạt được sự hợp nhất, tích hợp và cân bằng của một bậc thầy thăng thiên, bạn phải học cách cân bằng bốn cơ thể. Bạn có bốn cơ thể riêng rẽ và tách biệt, mỗi cơ thể có một đặc tính riêng: cơ thể vật lý, cơ thể cảm xúc, cơ thể trí và cơ thể tâm linh. Lý tưởng là đồng thời tôn trọng và lắng nghe cả bốn cơ thể. Điều không nên xảy ra thường xuyên là xu hướng đồng hóa quá mức với một hoặc hai cơ thể  mà gây bất lợi cho những cơ thể khác. Hơn một nửa số người trên thế giới phản ứng với cuộc sống thông qua việc tập trung vào cơ thể cảm xúc.

Một số bạn thì đi theo cảm xúc về cuộc sống. Những người bạn khác thì nghĩ về cuộc sống và ít quan tâm tới cảm xúc của mình. Và có những người khác thì tập trung vào cơ thể tâm linh đến nỗi họ không thể chăm sóc cơ thể vật lý của mình, và họ cũng không quan tâm đến các suy nghĩ hay cảm xúc của họ.

Một số bạn thì lại chú trọng tới sự tồn tại vật lý của mình tới mức họ hoàn toàn bị cắt đứt khỏi cơ thể tâm linh và thậm chí khỏi sự theo đuổi về trí tuệ hay tư tưởng. Nhiều người dường như chỉ tập trung vào một hoặc hai cơ thể riêng rẽ.

Khi một người tập trung quá mức hoặc quá ít vào mỗi cơ thể, thì dòng chảy năng lượng đi xuống từ Đấng Sáng Tạo sẽ di chuyển không đúng cách. Nếu một tình huống như vậy cứ tiếp tục, cuối cùng nó sẽ biểu hiện thành bệnh ở một trong bốn cơ thể.

Cơ thể vật lý thường là nơi biểu lộ cho sự phản chiếu của việc mất cân bằng tâm lý này. Điều này dựa trên quy luật: “Trong sao, ngoài vậy, trên sao, dưới vậy”. Bạn có thể thấy được sự liên hệ nhân quả giữa thể trí, cảm xúc hay tâm linh với vị trí các vấn đề sức khỏe trên cơ thể vật lý.

Bạn có thể không nghĩ về bốn cơ thể của mình cho đến khi bạn cảm thấy không thoải mái, nhưng mục tiêu là tích hợp bốn cơ thể và đồng điệu các quan điểm khác nhau của chúng để sử dụng được tất cả vào mục đích sáng tạo hoàn toàn với tiềm năng đầy đủ  và mục đích thần thánh của bạn ở đây. Bạn là một tế bào trong cơ thể của Thượng Đế. Khi bạn không làm việc trong sự hài hòa với kế hoạch thiêng liêng của Thượng Đế, thì theo một nghĩa nào đó, Thượng Đế bị ung thư. Một phần của bài học về hệ thống bốn cơ thể là để có được tất cả các tế bào hoạt động cho cùng một mục đích – lý tưởng, tăng trưởng tâm linh và biểu lộ Thượng Đế Tính.

Khi bốn cơ thể được cân bằng và tích hợp, không còn sự hạn chế và bạn được tự do tuôn chảy. Khi bốn cơ thể được cân bằng, bạn có thể nhận ra Thượng Đế một cách trọn vẹn. Nhiều bạn hiểu được điều này với thể trí nhưng chưa thực sự đồng điệu với các cơ thể khác trong sự thật này.

Điều tương tự cũng xảy ra trong sự cân bằng của bộ ba tâm trí. Chẳng hạn tâm trí ý thức có thể không muốn lo lắng hay chán nản nữa, nhưng tâm trí tiềm thức có thể không hợp tác. Cơ thể trí có thể hiểu về mặt quan niệm, ý tưởng, nhưng để trải nghiệm nó đầy đủ trong cả bốn cơ thể để biến ý tưởng thành thực tại sống có thể mất nhiều công sức hơn.

Mỗi một cơ thể trong bốn cơ thể và bộ ba tâm trí có một món quà thông tin và sự hướng dẫn duy nhất để cung cấp cho bạn. Linh hồn hay chân thần có thể cung cấp cho bạn nhận thức trực giác và tiếng nói từ lương tâm của bạn. Tâm trí có ý thức cung cấp cho bạn logic và suy luận. Tâm trí tiềm thức cung cấp cho bạn những phản ứng cảm xúc. Cơ thể vật lý cung cấp cho bạn các phản ứng và các cảm giác bản năng. Cơ thể cảm xúc, được kết nối với tiềm thức, tập trung vào cảm giác của bạn tại bất kỳ thời điểm nào và có thể tạo ra những ấn tượng siêu hình. Cơ thể tâm trí cung cấp cho bạn một viễn cảnh liên quan tới sự logic của những điều đang xảy ra. Cơ thể tâm linh, được kết nối mật thiết với chân thần, mang đến cho bạn trực giác, lương tâm và sự hướng dẫn của Thượng Đế.

Khi bạn bị chi phối hay đồng hóa quá mức với một cơ thể hay tâm trí thì bạn đang mất đi những thông tin vô giá. Bản ngã một cách tự nhiên sẽ nói với bạn rằng cách mà nó xử lý thực tại là tốt nhất. Tôi ở đây để nói rằng sự hiểu biết của Thượng Đế về cách thức tốt nhất để xử lý thực tại đó là bạn nên sử dụng tất cả các cấp độ của sự hướng dẫn.

Nếu trong công việc kinh doanh của mình, bạn hòa hợp với bộ ba tâm trí và hệ thống bốn cơ thể khi đưa ra các quyết định lớn, tôi chắc chắn rằng việc kinh doanh của bạn sẽ thành công hơn nhiều và bạn sẽ ít mắc lỗi hơn. Phương tiện tinh thần của bạn có thể cho bạn biết một điều, tâm trí của bạn cho bạn biết một điều khác, cảm xúc, cơ thể vật lý và bản năng cũng vậy. Bạn giới hạn bản thân bằng cách chỉ tập trung vào một loại đầu vào. Tại sao bạn không truy cập tất cả các cấp thông tin và hướng dẫn mà Thượng Đế đã cung cấp?

Khi bạn trở nên ngày càng cân bằng hơn, bạn sẽ thấy ba tâm trí và bốn cơ thể của bạn hoạt động trong sự hài hòa với mục tiêu thành công 3 mặt trên tất cả các cấp độ, thể hiện Thượng Đế Tính, và hoàn thành phần kế hoạch thần thánh của bạn trên Trái Đất.

Cơ Thể Cảm Xúc

Một sự tập trung của cảm xúc vào cuộc sống có thể là tuyệt vời trong khía cạnh tích cực của nó. Nó làm cho bạn rất nhạy cảm với vẻ đẹp, nghệ thuật, thiên nhiên, âm nhạc và khiêu vũ. Sự tập trung vào cơ thể cảm xúc ở các khía cạnh tiêu cực của nó thường khiến bạn như phải ngồi trên một chiếc tàu lượn cảm xúc, liên tục bị quăng quật bởi sự bất ổn của cơ thể cảm xúc. Bạn có thể học cách sử dụng sức mạnh cá nhân và ý chí để kéo mình ra khỏi tiêu điểm cảm xúc bởi vì chính suy nghĩ của bạn đang tạo ra cảm xúc của bạn. Điều này có thể sẽ khó khăn để thực hiện nếu bạn đã đặt tiêu điểm của bản thân vào cảm xúc, bởi vì bạn đã quá quen với việc chỉ truy cập vào cơ thể cảm xúc. Vì vậy, bạn phải học cách phân tích và xử lý logic những gì bạn trải nghiệm. Một hình ảnh hữu ích để sử dụng khi cơ thể cảm xúc đang gặp khủng hoảng là tưởng tượng một chiếc thang màu đỏ, là biểu tượng của ý chí. Hình dung leo lên thang màu đỏ để thoát khỏi cảm giác tiêu cực. Một công cụ khác là ngay lập tức đưa ra một số lời khẳng định hoặc hô vang danh xưng của Thượng Đế và hình dung hình thể của Ngài. Mục đích là sử dụng chức năng của thể trí để cân bằng việc đồng hóa quá mức vào cảm xúc đang xảy ra ở thời điểm đó.

Bạn có thể tưởng tượng bong bóng vàng của Ánh Sáng bảo vệ xung quanh mình. Bong bóng này cho phép tình yêu và sự hướng dẫn của Thượng Đế và các bậc thầy thăng thiên đi vào. Nó bảo vệ bạn khỏi những cảm giác tiêu cực trong tiềm thức của bạn và khỏi những năng lượng tiêu cực ở người khác và ở thế giới bên ngoài. Bong bóng vàng kim là loại bán thấm, có khả năng cho phép năng lượng tích cực đi vào và ngăn không cho năng lượng tiêu cực đi vào. Bây giờ, trong con mắt của tâm trí của bạn, hãy mở một lỗ nhỏ trên bong bóng từ bên trong và đẩy ra tất cả năng lượng tiêu cực hoặc cảm giác xấu có thể vẫn còn bên trong bong bóng. Một khi chúng đã được đẩy ra, đóng lại lỗ và niêm phong nó lại.

Bây giờ từ trên cao, hãy tưởng tượng một Ánh Sáng trắng-vàng kim tuôn ra từ linh  hồn, chân thần và Thượng Đế của bạn, lấp đầy bên trong bong bóng với năng lượng tích cực và cảm xúc yêu thương. Nếu bạn bắt đầu mỗi ngày với hình ảnh này, hãy sử dụng nó như là tấm áo giáp tinh thần và tâm trí, bạn sẽ thấy mình bình tĩnh hơn, bình yên và vui vẻ hơn nhiều.

Ngay cả Trái Đất cũng có bốn cơ thể. Cơ thể cảm xúc của Trái Đất trông như thế nào? Nó có mối quan hệ với nước. Bạn có thể thấy sự tương phản giữa một cơn mưa xối xả và một hồ nước êm đềm lúc mặt trời mọc.

Hiểu hệ thống bốn cơ thể có thể giúp bạn rất nhiều để hiểu về mối quan hệ lãng mạn và tình bạn. Nếu bạn nghĩ về mối quan hệ của bạn với những người bạn thân nhất, bạn có thể xác định liệu họ tập trung về mặt nào như: cảm xúc, tinh thần, thể chất, tâm linh hay kết hợp giữa các mặt. Bằng cách hiểu điều này, bạn có thể tránh áp đặt tiêu điểm tập trung của riêng bạn lên họ.

Rất thường xuyên trong các cuộc hôn nhân và các mối quan hệ lãng mạn, người đàn ông có xu hướng tập trung vào tâm trí nhiều hơn và người phụ nữ tập trung vào cảm xúc nhiều hơn. Rất nhiều trận cãi vã xảy ra bởi vì anh ấy hay cô ấy không đánh giá cao món quà mà người kia đang mang đến cho mình. Có thể nói rằng người kia là phần đang bị coi nhẹ, chối từ của chính họ.

Trong mối quan hệ của tôi với vợ tôi có phần giống như vậy. Terri có xu hướng tập trung hơn vào cơ thể cảm xúc và tâm linh của mình. Tôi có xu hướng tập trung hơn vào cơ thể tâm trí và tâm linh của mình. Vào lúc khởi đầu mối quan hệ của chúng tôi, đã ra một số xung đột vì chúng tôi đang cố gắng áp đặt cách xử lý thực tại của chúng tôi lên nhau. Mặc dù cả hai chúng tôi đều uống từ cùng một nguồn, nhưng chúng tôi xử lý thực tại hoàn toàn khác nhau. Bây giờ chúng tôi đã học được cách thực sự đánh giá cao những món quà mà người khác mang lại. Terri được phát triển trong các lĩnh vực mà tôi không chuyên, và tôi được phát triển trong các lĩnh vực mà Terri không chuyên. Khi chúng tôi cùng nhau phát triển, chúng tôi đã học được cách hòa hợp hơn và đánh giá cao những món quà mà chúng tôi mang đến cho nhau. Sự hiểu biết về hệ thống bốn cơ thể này là vô giá đối với tôi trong việc hiểu và thực sự đánh giá cao sự khác biệt của chúng tôi. Trong thực tế, cùng với nhau chúng ta tạo ra một tổng thể lớn hơn nhiều.

Trong thực tế đó là linh hồn đang học hỏi khi bạn làm việc với hệ thống bốn cơ thể. Điều tôi muốn nói ở đây là linh hồn hóa thân vào 12 phàm ngã, hay các linh hồn mở rộng, trở thành hiện thân vật lý. Mỗi phần linh hồn mở rộng này được linh hồn trải nghiệm một cách đồng thời, chứ không phải theo thời gian tuyến tính. Nếu trong một linh hồn mở rộng đang cố gắng giải quyết một vấn đề tình cảm cụ thể và không thành công, thì nó sẽ giải quyết bài học đó thông qua một phàm ngã khác.

Linh hồn có thể tập trung vào một người đàn ông trong nền văn minh Maya, một phụ nữ ở Lemuria và một phụ nữ khác sống ở Los Angeles trong thế kỷ 21 để làm việc trong cùng một bài học. Cuối cùng, thông qua tất cả các trải nghiệm của 12 phần linh hồn mở rộng, bốn cơ thể trở nên đủ cân bằng và phát triển để một phần linh hồn mở rộng có thể chấp nhận sự biểu lộ đầy đủ của linh hồn. Điều này được gọi là sự hợp nhất linh hồn hay cuộc điểm đạo lần thứ ba. Quá trình tương tự này xảy ra ở cấp độ cao hơn khi một phần linh hồn mở rộng hợp nhất hoàn toàn với chân thần khi thăng thiên.

Terri và tôi đều đến từ cùng một chân thần. Do đó, chân thần của chúng tôi đang đạt được một viễn cảnh toàn thể từ việc chúng tôi ở cùng nhau. Djwhal Khul đã gọi đây là sự kết hợp giữa nhà huyền môn (mystic) và nhà huyền bí học (occultist). Cả hai đều là những con đường hoàn toàn hợp lệ quay trở lại với Đấng Sáng Tạo. Khi chúng ta học hỏi lẫn nhau, tôi ngày càng trở thành nhà huyền môn bậc thầy và Terri ngày càng trở thành nhà huyền bí học bậc thầy, tất cả đều tốt lành cho chân thần của chúng tôi.

Thấy được sự phát triển tâm linh từ quan điểm của linh hồn hay chân thần thay vì từ hóa thân phàm ngã là một điều khá thú vị. Từ góc nhìn của linh hồn, các phần linh hồn mở rộng trên Trần Thế như là những ngón tay trên bàn tay của linh hồn. Nếu một ngón tay làm việc không phù hợp, nó sẽ sử dụng một ngón tay khác hoạt động tốt hơn. Tất cả các ngón tay đều thuộc về cùng một cơ thể, vì vậy nó thực sự không quan trọng việc sử dụng ngón tay nào để học bài học.

Cơ Thể Trí

Ý thức đại chúng trên Trái đất đang trong quá trình đạt được sự phát triển toàn diện của cơ thể trí. Điều này là do Trái Đất hiện đang trong chu kỳ của chủng tộc Aryan với trọng tâm là sự hòa hợp với thể trí. (Thời kỳ Atlantis tập trung vào sự hòa hợp với thể cảm xúc và Lemuria tập trung vào sự hòa hợp với thể chất.) Những nhân loại tiến bộ đã đạt được sự phát triển thể trí và đang làm việc với chu kỳ Bảo Bình của tương lai với sự phát triển của cơ thể tâm linh.

Những người tập trung vào thể trí thường bị cuốn hút vào sự tập trung đó tới mức ít chú ý tới cảm xúc của mình. Người đó giống như giáo sư đại học chỉ theo đuổi đời sống trí thức.

Nếu bạn chú ý đến cơ thể trí và tâm linh, bạn có thể trở thành một nhà huyền bí học phát triển cao, nhưng không đủ tập trung vào các mối quan hệ yêu đương. Rất thường xuyên, nếu bạn tập trung thể trí, bạn sẽ kém phát triển về mặt tâm lý và trực giác.

Nguy cơ của việc bị đồng nhất quá mức với sự tập trung thể trí là bạn có thể cảm thấy vượt trội so với người đang tập trung vào thể cảm xúc. Điều cần thiết là cần nhận ra sự bình đẳng của cả bốn cơ thể. Điều tương tự cũng đúng với tất cả các luân xa. Những cái cao hơn không tốt hơn những cái thấp hơn. Lý tưởng là để cho tất cả các luân xa được cân bằng.

Trạng thái cân bằng và hợp nhất và trạng thái mà Thượng Đế được biểu lộ. Những người có tập trung vào thể trí sẽ tìm cách nghiên cứu mọi thứ, tìm kiếm sự thú vị cuộc sống và luôn tìm kiếm kiến ​​thức cao hơn. Điều này là tốt, miễn là nó được cân bằng với ba cơ thể khác.

Các học giả vĩ đại thường quên đi nhu cầu vật chất của họ và trở nên suy kiệt về thể chất. Nếu bạn quá tập trung vào sự tập trung thể trí, bạn cần sử dụng ý chí của mình để chuyển sự tập trung này và cân bằng nó với tình yêu, nhu cầu của đứa trẻ bên trong, và thời gian vui chơi và giải trí. Để leo lên nấc thang nhận thức, tiến hóa tâm linh, và đạt được tiềm năng đầy đủ của mình, bạn phải sử dụng cả bốn cơ thể. Cơ thể trí tự nó có một quan điểm giới hạn.

Một bài tập hữu ích có thể thực hiện là để cho thể trí và thể cảm xúc nói chuyện với nhau, hoặc nói lớn hay trong bài viết nhật ký của bạn, để giúp tạo ra sự cân bằng tốt hơn. Sau đó, bạn có thể để cơ thể tâm linh hướng dẫn cả hai phần này, đồng thời phát ra tiếng nói với cơ thể vật lý. Bốn cơ thể sẽ vui vẻ hợp tác miễn là mỗi cơ thể trong số chúng biết rằng nó có vị trí cân bằng để phục vụ cho kế hoạch thần thánh.

Khi một vấn đề hoặc thách thức phát sinh, hãy xác định xem đó là vấn đề về thể chất, cảm xúc, trí hoặc tinh thần hay là sự kết hợp. Xác định xem các liên kết giao tiếp giữa bốn cơ thể có hoạt động hiệu quả hay không và cố gắng xác định làm thế nào bốn cơ thể có thể làm việc cùng nhau như một đội để giải quyết vấn đề trong sự hài hòa với mục đích của linh hồn.

Trong hệ thống bốn cơ thể Trái Đất, cơ thể trí có thể được coi là các cấu trúc nhân tạo như các kim tự tháp, các tòa nhà chọc trời và các nhà thờ lớn. Từ một quan điểm khác, yếu tố không khí có thể được coi là cơ thể trí của Trái Đất, như nước là cơ thể cảm xúc của Trái Đất.

Cơ Thể Vật Lý

Cơ thể vật lý là bộ phận của cái tôi mà hoạt động ở đây trên Trần Thế. Phương tiện này, cũng như các cơ thể khác, chỉ hoạt động tốt khi nó được chăm sóc. Nếu bạn không cho nó thức ăn thích hợp, tập thể dục, ánh nắng mặt trời, không khí trong lành và giải trí, nó sẽ có vấn đề.

Một điều nữa cơ thể vật lý này cần là tình yêu. Khá thường xuyên cơ thể vật lý được coi là hiển nhiên và không được thừa nhận là sinh mệnh thần thánh như nó là. Bạn có thể quên cảm ơn nó mặc dù nó đã phụng sự đầy tuyệt vời dành cho bạn.

Bạn có thể là một trong số nhiều người đã chọn trải nghiệm những bài học tâm linh của bạn trong cuộc sống thông qua cơ thể vật lý dưới dạng bệnh tật và các loại rối loạn chức năng khác. Khi điều này xảy ra, cơ thể đang cố gắng nói với bạn rằng bạn mất cân bằng theo một cách nào đó. Đây là một món quà và một bài giảng.

Như đã đề cập trước đó, cơ thể vật lý là một gương phản chiếu hoặc gương về trạng thái hoạt động của các cơ thể khác của bạn. Nếu bạn có vấn đề về dạ dày, thì khá thường xuyên là bạn sẽ phải làm việc với sự mất cân bằng thể cảm xúc của mình. Nếu bạn có vấn đề về chân, bạn sẽ phải làm với sự hiểu biết của bạn. Nếu bạn bị đau đầu, bạn sẽ phải làm với các vấn đề về sự kiểm soát, hoặc là bạn quá kiểm soát hoặc mọi người kiểm soát bạn quá nhiều.

Khi bạn thực sự học cách cân bằng trong cả bốn cơ thể và được hướng dẫn và hợp nhất với linh hồn của bạn, và sau đó là chân thần của bạn, cơ thể vật lý theo nghĩa đen sẽ sống mãi mãi. Một chân sư thăng thiên có thể sống vô thời hạn trên Trần Thế, như nhiều bậc thầy thăng thiên đã chứng minh.

Điều rất quan trọng là đảm bảo rằng van nạp năng lượng ở đỉnh đầu của bạn luôn mở. Nó có thể được hình dung như một cái phễu. Nếu van này đóng, kết quả sẽ là sự kiệt sức và mệt mỏi. Khi bốn cơ thể mất cân bằng, nó sẽ gây ra tổn hại cho cơ thể vật lý, vì dòng năng lượng thích hợp không được cung cấp cho nó.

Các khuôn mẫu tiềm thức thường được nhúng vào trong phương tiện vật lý. Chỉ xóa sạch suy nghĩ của bạn là không đủ; tập thể dục và thể hình cũng sẽ giúp thay đổi các khuôn mẫu. Bạn phải làm việc trên tất cả các cấp độ để làm sạch bản thân, không chỉ trên cấp độ thể trí hoặc tâm linh.

Cơ thể vật lý cung cấp một điểm tập trung vào Trái Đất mà thông qua đó linh hồn có thể trải nghiệm. Đó là một phương tiện để linh hồn đi vào trường học và học một bộ bài học hoàn toàn mới, để có thể thúc đẩy sự phát triển tâm linh rất nhiều. Khi một linh hồn không ở trong một cơ thể vật chất, sự tăng trưởng tâm linh chậm hơn nhiều. Khi bạn hiểu được nhu cầu lớn lao của thế giới tâm linh vào cơ thể vật lý, bạn sẽ tôn trọng nó nhiều hơn nữa.

Cơ thể vật lý cũng cung cấp một nơi tiếp đất cho linh hồn mà từ đó nó có thể khám phá và tích hợp những gì nó học được ở các cấp độ khác. Bạn không thể trải qua quá trình điểm đạo mà không ở trong một cơ thể vật lý.

Bạn phải học cách đối xử với cơ thể vật lý như là đấng thiêng liêng và là đối tác của nó. Nó có trí thông minh và có thể giao tiếp. Nó mong muốn được phục vụ bạn và cho kế hoạch thiêng liêng miễn là bạn dành cho nó sự tôn trọng của một đối tác bình đẳng.

Bốn cơ thể giống như các nhạc cụ, mỗi loại có độ rung và âm sắc khác nhau. Bạn phải học cách dệt những cơ thể này lại với nhau trong một bản giao hưởng tuyệt đẹp. Chỉ chơi một nhạc cụ sẽ nhàm chán và đơn điệu. Để chơi tất cả chúng cùng nhau trong sự cân bằng và hài hòa hoàn hảo, phục vụ cho linh hồn và kế hoạch thần thánh của Thượng Đế, là một điều đáng để lắng nghe. Đó là điều mà các vị thầy đã từng đề cập tới như là âm nhạc của vũ trụ.

Bạn có thể tập trung mạnh mẽ vào một trong bốn cơ thể của mình trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như khi viết sách, đi nghỉ mát, đi thiền định hoặc tập luyện để chạy marathon. Điều này là tốt miễn là bối cảnh tổng thể của cuộc sống của bạn là một sự cân bằng và tích hợp.

Cơ Thể Tâm Linh

Phương tiện hay cơ thể tâm linh, là phương tiện để bạn trải nghiệm bản thân như là một phần riêng rẽ của Đấng Sáng Tạo. Nó là phương tiện để bạn bắt đầu trải nghiệm của mình và trong đó bạn được định sẵn để hoàn thành trải nghiệm của mình.

Khi bạn trưởng thành và tiến hóa, cuối cùng bạn bỏ đi phương tiện vật lý, rồi phương tiện cảm xúc, rồi phương tiện trí, cuối cùng trở lại phương tiện tâm linh của bạn. Bạn thả chúng từng cái một cho đến khi bạn trở về bản chất của chính bạn, linh hồn của bạn, và sau đó đến chân thần của bạn.

Các phương tiện khác là phương tiện của bạn để đạt được mục tiêu cuối cùng là thăng thiên. Để đạt được mục tiêu này, bốn cơ thể phải được cân bằng và tích hợp đúng cách trong cuộc sống hàng ngày trên cõi giới Trần Thế trong việc phụng sự kế hoạch thần thánh của Thượng Đế.

Để trở thành một thợ cơ khí bậc thầy, bạn phải biết cách tách một chiếc xe hơi ra thành từng phần và lắp đặt nó trở lại với đôi mắt hầu như là bị bịt lại. Là một nhà đồng sáng tạo với Thượng Đế ở cấp độ cao nhất, Là một người tạo ra tương lai với Thượng Đế ở cấp độ cao nhất, bạn phải biết cách tách bốn cơ thể của mình ra và đặt chúng trở lại với nhau trong sự hài hòa và cân bằng hoàn hảo trước khi bạn có thể thăng thiên và trở thành một bậc thầy. Khi bạn học những bài học này, kiến ​​thức được hấp thụ trở lại vào cơ thể tâm linh. Sau đó, bạn đang đẩy về phía trước đi vào một cấp độ cao hơn của ý thức và sự mở rộng tâm linh.

Phương tiện tâm linh, trên bất kỳ mức độ ý thức nào bạn nhận thức được nó, là sự hòa hợp mãi mãi với Thượng Đế. Khi bạn đạt đến cấp độ đó, không còn đau đớn nữa bởi vì không bao giờ có một điểm mà bạn mất tập trung vào Thượng Đế. Bạn đau khổ trong bốn cơ thể của mình bất cứ khi nào bạn không hòa hợp với Thượng Đế và các quy luật của Thượng Đế.

Chừng nào bạn còn hòa hợp với các quy luật của Thượng Đế trên cõi giới này, bạn sẽ không phải chịu đựng. Khi bạn đau khổ, đó chỉ là một dấu hiệu cho thấy bạn cần tìm kiếm sự thật và rằng bạn đã vi phạm một trong những quy luật của Thượng Đế. Đây không phải là một hình phạt, mà là một món quà. Nếu bạn không đau khổ, tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đi tìm kiếm Thượng Đế. Lượng niềm vui nhỏ mà nhân cách có thể có được trong cuộc sống Trần Thế là vô cùng nhỏ so với niềm vui và tình yêu được tìm thấy trong Thượng Đế và con đường tâm linh. Đau khổ giống như một cú đá nhẹ nhàng từ Thượng Đế để giữ bạn trên con đường thẳng và hẹp, hướng tới việc biểu lộ Thượng Đế Tính và phụng sự nhân loại. Sự đau khổ chỉ là một biện pháp bảo vệ giúp bạn đi đúng hướng.

Cơ thể tâm linh bao gồm tất cả các tiềm năng mà bạn chưa có khả năng để sử dụng ngay. Cơ thể tâm linh giống như một cái thang mà bạn leo lên bằng cách tương tác với các cơ thể khác. Nói một cách khác là bạn sử dụng các cơ thể khác của mình để leo lên các bậc thang nhận thức tới tiềm năng tâm linh đầy đủ của bạn.

Mỗi khi bạn đạt được một nhận thức, bạn làm sáng lên cơ thể tâm linh của bạn, hay Cơ Thể Ánh Sáng (Lightbody). Một người có khả năng thấu thị có thể cho biết bạn đã đạt đến điểm nào trong quá trình tiến hóa của mình bằng cách nhìn vào lượng Ánh Sáng bạn đang cho phép đi vào các cơ thể vật lý, trí, cảm xúc và tâm linh của bạn.

Lý tưởng nhất, ba cơ thể hoạt động hướng tới mục tiêu của cơ thể tâm linh, và linh hồn, hoặc chân thần. Khi linh hồn hợp nhất vào hệ thống bốn cơ thể, nó mang lại sự cân bằng hơn nữa. Linh hồn (và sau này là chân thần) không có khả năng phản ứng. Chỉ có duy nhất cái tôi tiêu cực khiến bạn mất cân bằng. Đó là lý do tại sao sự hợp nhất linh hồn, hay cuộc điểm đạo thứ 3, là một thành tựu quan trọng như vậy trong sự tiến hóa của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn đã cân bằng bốn cơ thể của mình đủ để đạt được sự hợp nhất này, điều này giúp tạo ra sự ổn định thậm chí còn lớn hơn trong mối quan hệ của bốn cơ thể. Sau khi hợp nhất linh hồn, có nhiều năng lượng và sinh lực sống hiện diện trên cấp độ vật lý.

 

Leave a Reply