Tập 2 – Tâm Lý Học Linh Hồn – Chìa Khóa Để Thăng Thiên – Chương 15 – Mười Hai Luân Xa

, , Leave a comment

Chương 15 – Mười Hai Luân Xa

Các luân xa có bản chất là tác nhân phân phối và pin điện, cung cấp động lực và năng lượng định tính cho con người.

Djwhal Khul, qua Alice Bailey

Theo hiểu biết thông thường về hệ thống luân xa của con người, có 7 luân xa. Điều này là đúng khi xem xét duy nhất trên chiều kích thứ 3. Thực tế là cũng có 8 luân xa chiều kích thứ tư và bảy luân xa chiều thứ năm. Có thể có những luân xa vượt trên  những luân xa này trong chiều kích thứ 6 và thứ 7 của thực tại, nhưng thông tin đó vượt xa khả năng giải thích hoặc tiếp cận của tôi.

Thông tin liên quan đến 22 luân xa này được Vywamus gửi qua Dorothy Bodenburg của Tổ chức Tây Tạng. Sơ đồ trên trang tiếp theo mô tả hai mươi hai khía cạnh thiết yếu này của sinh mệnh con người.

Bảy luân xa chính là những luân xa kết nối cơ thể etheric, hay cơ thể năng lượng, với cơ thể vật chất; chúng ở trong cơ thể etheric, không phải trong cơ thể vật chất đậm đặc. Mỗi luân xa có một khuôn mẫu năng lượng cụ thể cho những mục đích cụ thể. Kể từ Sự hội tụ hài hòa, vào tháng 8 năm 1987, một cấu trúc năng lượng đã được phát triển mà cho phép chiều kích thứ 4 đi vào trong hiện hữu vật chất.

Các Luân Xa Chiều Kích Thứ 3

Luân xa gốc

Luân xa đầu tiên là nền tảng của cơ thể vật lý. Nó tập trung vào cuộc sống trần thế của bạn, kết nối bạn rất đặc biệt với Trái Đất. Nó liên quan tới các vấn đề như nối đất và sinh tồn. Vào đầu thời kỳ Lemurian, nó là luân xa cơ bản được mở nhiều nhất. Luân xa đầu tiên liên quan đến những mối quan tâm về việc ở đây trên Trái đất. Màu của nó là đỏ; nó được kết nối với các tuyến sinh dục.

 

Các Luân Xa
Chiều kích thứ 3 Chiều kích thứ 5 Chiều kích thứ 6
0 Đất 8 Chỗ ngồi của linh hồn 16 Thăng thiên, Sinh Mệnh Vũ trụ
1 Nền tảng 9 Cơ Thể Ánh Sáng 17 Ánh Sáng Vũ Trụ
2 Phân cực 10 Hợp nhất sự phân cực 18 Chiều kích thứ 6

Ý định Thiêng liêng

3 Đám rối mặt trời 11 Các năng lượng thời đại mới   Không tương ứng
4 Trái Tim 12 Ý Thức Christ 19 Năng lượng Vũ Trụ
5 Cổ họng 13 Biểu hiện

Rung Động

Giao tiếp

20 Hiện hữu
6 Con mắt thứ 3 14 Kế Hoạch Thần Thánh 21 Cấu trúc Thiêng liêng
7 Vương miện 15 Kết nối với chân thần 22 Kết nối với Nguồn

 

Luân xa thứ 2

Luân xa thứ 2 là luân xa phân cực. Nó liên quan đến sự sáng tạo, cân bằng nam tính và nữ tính, và năng lượng tình dục. Mặt phía sau của luân xa thứ hai liên quan đến vị trí của tiềm thức. Tuyến mà nó được kết nối tới là tuyến ludig, hoặc tuyến lyden (Tuyến điều hòa nội tiết sinh sản), liên quan đến hệ thống bạch huyết. Màu của nó thường được gán cho là màu cam. Luân xa này đã được tập trung vào sự phát triển của giống dân Lemuria sau này.

Luân xa Đám Rối Mặt Trời

Luân xa thứ 3 là nơi kết nối với cơ thể cảm xúc. Các tuyến thượng thận liên quan đến luân xa này, và màu sắc thường liên quan đến nó là màu vàng. Thời kỳ giống dân Atlantis tập trung vào sự phát triển của luân xa này.

Luân Xa Cổ Họng

Luân xa cổ họng liên quan đến giao tiếp, biểu đạt và sử dụng ý chí. Tuyến giáp có liên quan đến luân xa này và màu sắc thường được kết nối với nó là màu xanh lam. Luân xa này là luân xa sẽ được phát triển trong Thời đại Bảo Bình.

Luân Xa Con Mắt Thứ Ba

Luân xa con mắt thứ 3 liên quan tới khả năng nhìn vào cõi giới bên trong hay cõi giới tâm linh và sức nhìn. Các tuyến liên quan đến luân xa này là tuyến yên. Màu sắc thường liên quan đến luân xa này là màu tím. Luân xa mắt thứ ba cũng liên quan đến tâm trí có ý thức.

Bảy luân xa – Mặt phía trước và phía sau

Bức hình này được lấy từ cuốn sách của Barbara Brennan’s, có tên là “Hands of light”, tôi rất khuyến nghị bạn đọc nó.

 

Luân xa Vương Miện

Luân xa vương miện có liên quan đến tâm trí siêu thức, cái tôi cao hơn, và / hoặc Thượng Đế. Đó thực sự là cánh cổng của chúng ta để mang đến những năng lượng cao hơn. Màu sắc thường liên quan đến luân xa này là Ánh Sáng trắng, hoặc Ánh sáng Trắng lốm đốm cầu vồng. Tuyến liên quan đến luân xa này là tuyến tùng.

Các màu sắc của Luân Xa

Những màu sắc mà hầu hết các trường phái tư tưởng đã sử dụng để hình dung các luân xa được liệt kê dưới đây. Tôi cũng đã bao gồm các màu được cập nhật mà Djwhal Khul gần đây đã dẫn kênh cho vợ tôi và tôi.

Luân xa Màu tiêu chuẩn Màu theo Djwhal Khul
Gốc Đỏ Tím
Thứ 2 Cam Chàm
Rối mặt trời Vàng Vàng
Trái tim Xanh lá Hồng (Với một chút tím)
Cổ họng Xanh lam Xanh lam (Với hình tam giác màu cam ở trung tâm của nó)
Mắt thứ 3 Chàm Vàng kim
Vương Miện Tím Trắng Cầu Vồng

 

Âm điệu Luân xa

Luân xa Âm điệu theo Djwhal Khul Âm điệu theo Hindu
Gốc O (oh) Lam
Thứ 2 SHU (shuck) Yam
Rối mặt trời YA (yawn) Ram
Trái tim WA (way) Yam
Cổ họng HE (he) Ham
Mắt thứ 3 HU (hue) Om
Vương Miện I (eye) Aum

 

Các Luân Xa Chiều Kích Thứ 4

Tôi biết rằng có hơn bảy luân xa cách đây vài năm khi Djwhal Khul nói với tôi rằng có mười hai luân xa. Ông nói rằng khi một người tiến hóa, các luân xa cao hơn bắt đầu di chuyển xuống dưới, đi xuống các luân xa chiều thứ ba trước đây. Tôi hỏi liệu các luân xa cao hơn của tôi đã giáng hạ xuống chưa. Anh ấy nói với tôi rằng luân xa thứ 10 đã ở trong luân xa vương miện của tôi, luân xa thứ 9 đã ở trong luân xa con mắt thứ 3 của tôi, luân xa thứ 8 đã ở trong luân xa cổ họng của tôi, và cứ thế giáng hạ xuống toàn bộ hệ thống luân xa của tôi. Tôi thấy thông tin này thật hấp dẫn. Kể từ thời điểm đó tôi đã gọi luân xa 12 của tôi giáng hạ xuống đi vào luân xa vương miện của tôi. Tôi cũng đang tập trung vào các phẩm hạnh của luân xa thứ 12, là ý thức Christ, một cách rõ ràng hơn trong cuộc sống của mình. Trong cuộc trò chuyện sau đó với Djwhal, anh ấy nói rằng tôi đã ổn định luân xa thứ 12 trong luân xa vương miện, luân xa thứ 11 trong con mắt thứ ba, và cứ tiếp tục như vậy.

Gần đây tôi có nhận được thêm thông tin từ Vywamus khiến tôi ý thức được rằng thực tế có 20 luân xa. Trọng tâm hiện tại của tôi trong con đường tâm linh của tôi là neo luân xa thứ 15 vào luân xa vương miện của tôi, luân xa thứ 15 liên quan tới kết nối với chân thần.

Luân xa thứ 16 là luân xa được neo vào luân xa vương miện khi điểm đạo đồ thăng lên. Djwhal Khul đã khuyến cáo rằng trước khi thăng thiên, mọi người không nên gọi bất kỳ chakra nào cao hơn thứ mười lăm, vì sẽ có nguy cơ đốt cháy cơ thể vật chất với tần số năng lượng quá cao. Tuy nhiên, được phép gọi ra màu sắc của các năng lượng liên quan đến luân xa chiều kích thứ năm.

Bảy Luân Xa Và Các Tuyến

 

Luân xa thứ 8

Luân xa thứ 8 là luân xa đầu tiên của chiều không gian thứ tư; nó là nơi ở của linh hồn. Cũng giống như trong chiều không gian thứ ba của Trái đất, được chỉ định là số 0, đại diện cho sự tồn tại vật chất, vì vậy trong chiều không gian thứ tư, nơi ở của linh hồn trở thành nơi tồn tại.

Màu sắc của các luân xa từ tám đến mười hai hoàn toàn giống với màu sắc của các tia cao hơn trong chiều kích thứ 4. (Những tia này sẽ được giải thích ở chương sau.) Màu của luân xa thứ tám là xanh lục bảo và tím.

Luân xa thứ 9

Luân xa thứ 9 tương ứng với luân xa cơ cở, luân xa 1 trong chiều kích thứ 3. Nó có liên quan đến cơ thể của Ánh sáng và niềm vui. Khi luân xa này được kích hoạt, nó sẽ đốt cháy cơ thể Ánh sáng hiện nằm trong cấu trúc tế bào và tiểu tế bào của bạn. Màu sắc của luân xa này là xanh lam-xanh lục.

Luân xa thứ 10

Luân xa thứ mười liên kết với luân xa 2 của chiều kích thứ 3. Nó liên quan đến sự hòa nhập của tính nam và tính nữ trong bản thân. Luân xa này bắt đầu hoạt động khi năng lượng nam tính và nữ tính hoàn toàn cân bằng. Nó được trải nghiệm như một trạng thái nỗ lực và phù hợp với linh hồn bạn. Màu sắc của luân xa này là màu vàng lê.

Luân Xa Thứ 11

Luân xa thứ 11 là luân xa của năng lượng Thời đại mới. Nó tương ứng với luân xa đám rối mặt trời của chiều kích thứ 3. Kết nối luân xa thứ 3 với luân xa thứ 11 cho phép bạn giảm bớt những tổn thương trong cuộc sống hiện tại và quá khứ được lưu trữ trong luân xa thứ 3. Cảm giác của năng lượng luân xa thứ 11 là của một làn sóng, và nó sẽ di chuyển khắp cơ thể bạn và ra ngoài một lần nữa mà không ở lại và không gắn bản thân vào một vùng nhận thức sai lầm. (Trước khi chiều không gian thứ tư được sẵn sàng, một phản ứng cảm xúc sẽ tự gắn với một số nhận thức sai lầm trong cơ thể.) Màu sắc của luân xa này là hồng cam.

Luân Xa Thứ 12

Luân xa thứ mười hai là ý thức Christ, là một năng lượng chuyển hóa kết nối tất cả các dạng năng lượng. Nó được liên kết với luân xa tim của chiều kích thứ ba, và màu sắc của nó là một màu vàng lung linh.

Luân xa thứ 13

Luân xa thứ 13 có liên quan đến biểu hiện của rung động giao tiếp. Đây là luân xa được sử dụng để vật chất hóa và phi vật chất hóa mọi thứ và trong dịch chuyển tức thời. Luân xa này cũng được sử dụng để chữa bệnh. Nó có màu hồng tím nhạt.

Luân xa thứ 14

Luân xa thứ mười bốn liên quan đến Kế hoạch Thần thánh. Nó cho phép tâm trí buông xuôi. Luân xa thứ mười bốn nói rằng bạn đang cho phép Kế hoạch Thần thánh chỉ đường cho bạn mà không cần xem xét hoặc đánh giá bởi các quá trình tâm trí của bạn.

Luân xa này tương ứng với con mắt thứ ba của chiều kích thứ 3. Nó đưa khả năng thấu thị vào chiều không gian thứ tư và bắt đầu kích hoạt tính không giới hạn của bạn. Màu sắc của luân xa này là xanh tím đậm.

Luân xa thứ 15

Luân xa thứ 15 liên quan đến kết nối chân thần của bạn. Nó tương ứng với luân xa vương miện của chiều kích thứ ba, sự kết nối tâm linh của bạn. Khai mở luân xa thứ 15 cho phép bạn kết nối tâm linh mới với chân thần của bạn. Điều đó xảy ra khi bạn vượt qua lần điểm đạo thứ tư. Vào lần điểm đạo thứ năm, bạn trở nên hợp nhất với chân thần, đưa bạn đến ngưỡng cửa của sự thăng thiên. Khi luân xa này hoạt động, nó nói rằng cấu trúc linh hồn của bạn đủ ổn định để xử lý năng lượng và phạm vi thông tin sẽ đến từ cấp độ chân thần. Nó có màu trắng – vàng kim nhạt.

Các Luân Xa Chiều Kích Thứ 5

Luân Xa Thứ 16

Luân xa thứ mười sáu liên quan đến việc thăng thiên và trở thành một sinh mệnh vũ trụ. Nó là luân xa thứ 16 giáng hạ xuống luân xa vương miện ở tại thời điểm thăng thiên. Khi luân xa này đã được kích hoạt, chủ nhân cần phải quyết định xem liệu mình có tiếp tục tồn tại ở dạng vật chất hay không. Sinh mệnh vũ trụ này di chuyển giữa mọi khung thời gian và chiều không gian và có thể thích ứng với bất kỳ dạng năng lượng hoặc cơ thể nào cần thiết.

Là luân xa đầu tiên của hệ thống luân xa chiều thứ năm, luân xa của sự thăng thiên này đi vào chân thần và trở thành một sinh mệnh vũ trụ là đường cơ sở mới, cũng như luân xa thứ 8, nơi trú ngụ của linh hồn, là đường cơ sở của luân xa chiều kích thứ 4. Màu sắc của luân xa này là màu trắng tím nhạt.

Luân Xa Thứ 17

Luân xa thứ 17 liên quan đến Ánh Sáng vũ trụ, và nó tương ứng với luân xa thứ chín, hay cơ thể Ánh Sáng của chiều không gian thứ tư. Sự tiến triển là từ chiều kích thứ 3 là trạng thái đậm đặc, tới chiều kích thứ 4 là trạng thái đậm đặc và Ánh Sáng tới chiều kích thứ 5 hoàn toàn là Ánh Sáng. Màu sắc của nó có nhiều màu trắng.

Luân Xa Thứ 18

Luân xa thứ 18 liên quan đến ý định thần thánh chiều kích thứ 6. Luân xa này khi được kích hoạt sẽ tạo ra khả năng mang tới chiều kích thứ 6 của thực tại. Khi nhìn vào biểu đồ của các luân xa, bạn sẽ thấy rằng có một khoảng cách giữa luân xa thứ 18 và 19 có nói rằng “không có sự tương ứng”. Lý do cho điều này là ở cấp độ chiều kích thứ năm không có sự tương ứng với đám rối mặt trời vì nó đã kết hợp với luân xa tim. Nó có màu vàng hồng.

Luân Xa Thứ 19

Luân xa thứ 19 liên quan đến năng lượng vũ trụ. Năng lượng tim là trọng tâm trong chiều kích thứ ba; ý thức Đấng Christ là năng lượng mở rộng của chiều kích thứ tư; trong chiều kích thứ năm, sự tương ứng là năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ này được cảm nhận bởi những người cho phép nó đi qua luân xa này, thông qua cấp độ chân thần, và thông qua cấp độ linh hồn đến cơ thể vật lý. Nó có màu đỏ tươi.

Luân Xa Thứ 20

Luân xa thứ 20 tập trung vào sự hiện hữu. Trong không gian thứ ba, bạn cần giao tiếp; trong chiều kích thứ tư, bạn có thể giao tiếp theo cách mở rộng hơn bằng cách rung động thông qua Ánh Sáng; trong chiều kích thứ năm không cần phải trao đổi. Có một sự hiện hữu thuần khiết mà trong đó trao đổi là không cần thiết để giao tiếp. Nó có màu vàng kim – tím.

Luân Xa Thứ 21

Luân xa thứ 21 liên quan đến cấu trúc thần thánh. Nó đang tạo ra từ một điểm tiến hóa, đó thực sự là một điểm cần giải quyết. Có con mắt thứ ba cho phép thấu thị trong chiều kích thứ ba; trong chiều kích thứ tư, có Kế hoạch Thần thánh. Bây giờ bạn đang vượt ra ngoài cấu trúc của chiều kích thứ năm và bước vào quá trình học tập đang diễn ra trong cấu trúc thần thánh. Vywamus nói về luân xa này, “Bây giờ tôi phải nói với bạn rằng không có ai trong số các bạn phải lo lắng về điều này trong hai hoặc ba năm tới.” Nó có màu vàng kim – xanh lam.

Luân Xa Thứ 22

Luân xa thứ 22 là sự kết nối với Thượng Đế Cha – Godhead. Nó có màu bạch kim.

Lưu Ý Cuối Cùng

Tôi muốn tỏ lòng biết ơn tới tổ chức The Tibetan Foundation và Dorothy Bodenburg về bản sao của tài liệu mà cô ấy đã dẫn kênh từ Vywamus, tôi đã sử dụng nó làm cơ sở cho thông tin trong chương này. Chúng là một trong những chủ đề hay nhất tôi từng thấy mà được dẫn kênh, thông qua tổ chức The Tibetan Foundation do Djwhal Khul thành lập thông qua Janet McClure.

Hết Chương 15.

 

 

Leave a Reply