Monthly Archives For Tháng Mười Hai 2021

TU TẬP TRONG MỘT NGÀY

, , No Comment

I. Sáng: 1. Thức dậy là nhớ niệm Phật liền. Niệm Phật hay trì Minh Chú đều được. Nhưng ý niệm đầu tiên ngay khi thức dậy chính là nhớ đến Phật. 2. Vệ sinh,&hellip

Read Post →

LOẠI BỎ TỨC GIẬN

, , No Comment

Ngày đăng (https://www.lamayeshe.com): Tháng 8 năm 2009 Lama Zopa Rinpoche đã đưa ra lời khuyên này cho một tài xế ở một trung tâm Phật pháp. Người lái xe phàn nàn rằng mình rất hay&hellip

Read Post →