GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ THẤY – NGHE/ THANH ÂM CỦA THỰC TẠI A AH SHA SA MA HA – PHẦN 2

, , Leave a comment

Giải Thoát Tôn Quý Thông Qua Sự Nhìn Ngắm Của Đại Toàn Thiện Vô Song Tối Mật Từ Tâm Giác Ngộ Không Chướng Ngại của Đức Phổ Hiền Vương (Vòng Quay Kho Báu)

Từ âm thanh của cốt tủy thực tại đã sinh ra sáu âm tiết:
A Ah Sha Sa Ma Ha.

Trong tiếng Tây Tạng, chúng được gọi là sáu âm thanh của trí tuệ siêu việt.

Con xin đê đầu đảnh lễ Đức Phật đầu tiên tự sinh khởi, Bất Động Quang Như Lai (Changeless Light).

Khởi thủy, trong phạm vi rộng lớn của toàn đại địa,
Khi mặt đất được chia tách,
Âm thanh vang lên, ánh sáng xuất hiện và những tia nắng chiếu tỏa theo cách thức tự phát sinh.
Kể từ khi ta, Phổ Hiền Như Lai nguyên thủy,
Nắm bắt trạng thái năng lượng tự nhiên của nhận thức về đại địa,
Nhận ra tất cả là chính ta,
Ta không sợ hãi trước âm thanh.
Ta không run rẩy trước ánh sáng.
Ta không nao núng trước những tia nắng.
Tất cả đều an trú như nhận thức tự hiển bày.

Vào thời điểm đó, vì nhận thức nội tại ngừng tăng trưởng,
Nên nó đã viên mãn tràn đầy.
Vì không bị gián đoạn, nó rất rực rỡ.
Vì không nhàm chán, nó an trú nguyên bản như chỉ có một vị.

Đối với hình thức bên ngoài,
Âm thanh gầm lên, vang dội và nổi sấm.
Hình thức và sự tồn tại bị đảo lộn,
Hỗn loạn, chấn động, và run rẩy.

Tinh túy của tất cả âm thanh được tập hợp lại phát sinh một cách tự nhiên theo một giai điệu ngân vang:
A Ah Sha Sa Ma Ha.

Khi âm thanh này vang lên, sáu âm tiết xuất hiện như một sự phản chiếu.
Âm thanh của ta không bị gián đoạn.
Mặc dù giai điệu của những âm thanh này được nghe thấy,
Nhưng chúng không nảy nở trong tâm trí bình phàm.
Những âm thanh ban đầu này như gầm rú, bùng nổ và ầm ầm tiếng sấm
Là những âm thanh ngăn cách sinh tử và niết bàn.
Giai điệu vang dội đó của A Ah Sha Sa Ma Ha
Là âm thanh của nhận thức về bản chất thực tại.

Thông qua giai điệu khởi sinh một cách rõ ràng của những âm thanh đó,
Sáu loại trí tuệ siêu việt1 nảy sinh trong ta.
Vì vậy, những âm thanh êm dịu của sáu âm tiết này
Vang vọng trong giai điệu tuyệt vời dẫn đến lối vào lục căn của ta.
Những âm tiết này tự phát sinh theo các hình thức khác nhau.
Giai điệu của chúng vang lên không ngừng nghỉ.
Vì vậy, bất cứ ai nghe được âm thanh của sáu âm tiết này
A Ah Sha Sa Ma Ha,
Ngay khi âm thanh lọt vào tai họ,
Ý thức bình phàm của tâm trí họ sẽ được thanh lọc.
Nhiếp tâm vào những âm thanh đó,
Đừng lăng xăng với những ý nghĩ thông thường.

Nghỉ ngơi trong trạng thái vô úy trước những âm thanh chói tai, cũng như không bám chấp vào những giai điệu êm dịu.
Ví dụ, vì âm thanh của một chiếc trống đại
Và tâm trí của người chơi trống đó là bất nhị,
Ngay cả khi âm thanh chói tai, họ cũng không sợ hãi.
Ngay cả khi âm thanh êm dịu, họ cũng không bám chấp.
Tương tự như vậy, hãy an trú trong trạng thái bất nhị của âm thanh và tâm trí.
Hãy nghỉ ngơi cùng lúc trong cả hai trạng thái.

Vì âm thanh bắt nguồn từ chính con,
Nên không cần phải sợ hãi.
Vì âm thanh khởi phát tự nhiên,
Nên không cần phải dính mắc.
Hãy nghỉ ngơi trong âm thanh vang dội siêu vượt mọi giới hạn.

Chỉ bằng cách nghe sáu âm tiết này,
Con sẽ không còn lang thang trong sinh tử.
Nếu con biên chép sáu âm tiết quý giá này và đeo nó trên người, trí tuệ siêu việt sẽ phát sinh.
Khi những người này rời bỏ thân xác,
Tất cả âm thanh đều trở thành sáu âm tiết này,
Và họ sẽ đạt đến Phật quả toàn hảo.

Bất kỳ ai nhìn thấy sáu âm tiết này,
Tất cả các ác nghiệp đã chín muồi của họ sẽ được thanh lọc sau mười lăm (15) ngày.
Vì vậy, hãy tuyên thuyết điều này cho tất cả chúng sinh trong tương lai, những ai có niềm tin vào Minh Chú sáu âm này.

Om ghirati samaya kha tham
(Bản văn của Dakini)

Nguyện cát tường đến với tất cả!

*1: Sáu loại trí tuệ siêu việt (Tạng: mngon par shes pa drug) là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông.

Lam sơn trang dịch (bản dịch của Tr.H),
26/01/2022

 

Leave a Reply