CÁCH CẮT ĐỨT DUYÊN ÂM

, , Leave a comment

1. Duyên khởi
Cách đây hai ngày trước, có một người bạn cũ đã lâu không nhắn tin, hỏi tôi rằng em được nhiều người có căn cô căn cậu xem qua thì nói là có duyên âm. Vì có duyên âm nên gia đình em không tốt, không ổn, bản thân em tu hành cũng không thuận lợi, và cũng chẳng yêu ai được – chuyện tình duyên lận đận. Em hỏi tôi liệu có cách nào hóa giải trong đạo Phật, hay là phải nhờ đến thầy Pháp, thầy Bùa để cắt duyên âm.
Tôi có hứa sẽ viết cho em vài dòng, sẵn cũng là gởi lên đây để một số bạn có chuyện tương tự có thể đọc được và cũng có thể biết cách giải quyết.
2. Tất cả đều là sự vận hành của nghiệp duyên quả báo
Dưới quan kiến của Phật gia thì mọi thứ trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đều là nghiệp duyên quả báo, là kết quả từ những gì chúng ta nói, làm và suy nghĩ trong quá khứ. Phải là có nhơn duyên với nhau mới gặp nhau, phải có hạt giống trước đó nên mới có quả.
Nghiệp thì có thể chuyển hóa, nghiệp cũng có thể cắt đứt và chấm dứt. Muốn chấm dứt hay chuyển hóa được nghiệp chúng ta cần chuyển hóa tâm mình.
3. Sám hối tiêu nghiệp
Sám hối tức là mình hối hận về những điều đã làm chưa đúng trước kia, và hứa là sẽ không lặp lại những sai sầm đó nữa.
Sám hối bằng nhiều cách khác nhau, nhưng có thể sám hối bằng Hồng Danh Bảo Sám. Hồng Danh Bảo Sám có thể đọc bản phiên âm tiếng Hán – Việt, hoặc đọc bản tiếng Việt.
Hồng Danh Bảo Sám có nghĩa dùng danh hiệu quý báo của Chư Phật để làm chỗ nương tựa mà sám hối.
Mỗi một lần xướng tên Phật đều là mỗi lần trở về tự tánh. Tâm thành khẩn, chí tâm xưng niệm. Mỗi cái lạy rạp người đều là buông xả vạn duyên, đem tâm mình hòa tâm Phật, buông bỏ bản ngã giả tạo để trở về bổn tâm chân thật.
Hồng Danh Bảo Sám là nghi thức quý báo vô cùng để tịnh hóa nghiệp chướng, áp dụng cho các bạn theo truyền thống Đại Thừa và Kim Cang Thừa.
Sự lợi ích của Hồng Danh Bảo Sám là không thể nghĩ bàn, không thể diễn nói. Đọc qua Hồng Danh Bảo Sám một lần, lễ lạy danh hiệu của 89 vị Phật, nghiệp chướng sẽ được tịnh hóa đi rất nhiều. Đây là cách vô cùng đặc biệt để giúp cho mình tiêu hóa nghiệp chướng cũng như làm mới lại cuộc đời.
Hồng Danh Bảo Sám rất ngắn, không dài như Từ Bi Thủy Sám hay Lương Hoàng Sám, có thể trong một ngày đọc qua một lần hay nhiều lần để sám hối, vốn là càng nhiều càng tốt.
Truyền thống thiền môn đã xếp Hồng Danh Bảo Sám vào công phu chiều, chính là để mỗi người tu hành đều mỗi ngày có thể sám hối chứ không phải chờ đến ngày 14 hay 15.
Nhớ ngày trẻ lúc tôi còn sống ở chùa, mỗi buổi chiều cô Hương đều lên chánh điện niệm công phu chiều bao gồm Kinh A Di Đà, Hồng Danh Bảo Sám và Mông Sơn Thí Thực. Công phu của cô thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Một sư cô 80 tuổi, mỗi chiều còn có thể đọc được Kinh A Di Đà, Hồng Danh Bảo Sám, Mông Sơn Thí Thực, có thể lễ lạy đều đặn và tụng đọc thuộc lòng mà không nhìn vào sách Kinh, người trẻ như chúng ta không làm được thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
3. Siêu độ âm hồn với Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Tôi có một người bạn, em gọi tôi bằng thầy dù tôi chưa dạy em được một buổi học chính thức nào, mỗi lần niệm đều là niệm hết một bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
Em lên Đà Lạt sống với tôi đã truyền cảm hứng cho tôi về sự tụng niệm và tu hành của tôi. Sau khi thấy em mỗi lần niệm hết một bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tôi cũng làm như em, cảm thấy bản thân thật sự đã tịnh hóa được nghiệp chướng nhiều hơn, có thêm chút phước lành, thiện hạnh.
Địa Tạng Vương Bồ Tát có duyên rất lớn đối với chúng sanh ở cõi Ta-bà. Nguyện lực, thần thông và trí tuệ của Ngài là không thể nghĩ bàn. Nương tựa vào năng lực của Ngài thì chúng ta có thể từ đó giải quyết rất nhiều sự việc trong cuộc sống của mình một cách không thể nghĩ bàn.
Sự linh ứng của Địa Tạng Vương Bồ Tát là vô cùng lớn, nếu có thể niệm tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, cùng niệm danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Người muốn có sức khỏe tốt, tiêu trừ bệnh tật triền miên, muốn giàu sang sung sướng, công việc hanh thông thuận lợi, bỏ được nỗi khổ chia ly mất mát,… cho đến cầu trí tuệ, chấm dứt sanh tử luân hồi đều có thể đạt được.
Vong linh, âm hồn, cả Chư Thiên đều rất thích nghe tụng niệm Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Niệm tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện sẽ giúp cho cả người còn hay mất, vô hình hữu hình đều hưởng vô vàn lợi lạc.
4. Phát khởi từ bi tâm
Cốt lõi của con đường Phật đi là dạy bạn cách phát triển tâm yêu thương trong trái tim mình, từ đó giác ngộ bổn tâm chân thật và giúp đỡ những chúng sanh hữu duyên hạnh ngộ. Tình yêu luôn đi kèm với sự biết ơn. Học yêu thương cũng chính là để học cách biết ơn nhiều hơn.
Trong truyền thống nguyên thủy, niệm tâm từ (rải tâm từ) có thể phòng tránh được những tai nạn, hóa giải được oán thù, an định khu vực nơi mình sinh sống.
Tâm từ bi chính là chiếc áo giáp tốt nhất để mình bảo vệ bản thân mình và người khác.
Trong truyền thống Đại Thừa thì bạn có thể niệm Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát trong Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc chỉ niệm Nam mô Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát thì tâm từ bi của bạn sẽ tăng trưởng.
Trong truyền thống Kim Cang Thừa thì niệm Lục Tự Đại Minh Chú Om Ma Ni Bát Mê Hum, Chú Đại Bi hoặc thực hành pháp tong-len cho nhận sẽ giúp bạn mở rộng tâm từ bi.
Phải có tâm từ bi, từ từ bi mới hiện đủ mọi phương tiện để giúp đỡ và hóa độ chúng sanh.
Bản thân tôi chính là nhờ vào cả rải tâm từ, niệm Kinh Phổ Môn, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và cả niệm Lục Tự Đại Minh Chú mà trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cũng đầy yêu thương hơn. Thời gian gần đây khi cùng chung cộng tu khóa thất online 100 triệu biến Om Ma Ni Bát Mê Hum với các bạn đồng tu trên khắp thế giới đã giúp tôi phát khởi được sự yêu thương trong bản thân mình càng ngày càng lớn hơn nữa.
5. Hồi hướng
Tụng đọc Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm, hoặc thất chi nguyện theo truyền thống Kim Cang Thừa đều được.
Mười nguyện Phổ Hiền chính là biến từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện lực không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Vương Bồ Tát, trí tuệ cao tột thấu suốt ba đời của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thành hành động thực tế.
Niệm Phổ Hiền Hạnh Nguyện càng nhiều sẽ càng biết cách sống tử tế, yêu thương trong sự sáng suốt.
6. Tổng kết lại
– Niệm Hồng Danh Bảo Sám x 1 lần/1 ngày.
– Niệm Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện x 1 bộ/ 3 ngày hoặc 1 ngày.
– Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát từ 108 đến 108 lần x 10 / 1 ngày.
– Niệm Rải tâm từ x 3 lần/ 1 ngày.
– Niệm Chú Đại Bi x 5 lần / 1 ngày.
– Niệm Nam Mô A Di Đà Phật x 108 đến 108 lần x 10 / 1 ngày.
– Niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 108 đến 108 x 10 lần / 1 ngày.
– Niệm Om Ma Ni Bát Mê Hum 108 đến 108 lần x 10 / 1 ngày.
– Niệm Phổ Hiền Hạnh Nguyện hoặc Thất Chi Nguyện x 3 đến, 7, 21, 108 lần / 1 ngày.
Đem tất cả các công đức này hồi hướng cho vong linh đi theo mình, nguyện họ giải thoát.
Hành theo đây chắc chắn có hiệu quả. Vừa tịnh hóa nghiệp chướng bản thân, vừa giúp tăng thêm công đức và siêu độ vong linh.
Phải tự mình cố gắng, sắp xếp thời gian mà tu trì. Mình tu mình mới có kết quả, người ta tu người ta hưởng phước, hồi hướng cho mình chỉ được chút ít mà thôi.
Nhờ các Thầy cầu cúng cho mình chỉ là biện pháp tạm thời, vốn là không triệt để, không khéo còn lại tạo thêm nghiệp xấu.
Nguyện cho bài viết này giúp ích được cho những ai thấy nghe, bao nhiêu công đức có được nguyện hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, nguyện cùng làm bạn sen, cùng thấy Phật, nghe Pháp, chứng quả vô thượng bồ-đề.
Lam sơn trang,
11/06/2020
 

Leave a Reply