Lợi Ích Cô Đọng Liên Hoa Đảnh Minh Chú Của Bất Không Quyến Sách

, , Leave a comment

TRANH THANGKA BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH 120X80CM | Cửa hàng phật giáo Mật Tông -  Kim Cương Thừa
Mười lợi ích của việc trì tụng, thậm chí nhìn thấy, chạm vào hoặc ghi nhớ Liên Hoa Đảnh Minh Chú của Bất Không Quyến Sách, được dịch từ tiếng Tạng sang tiếng Anh bởi Lama Zopa Rinpoche ở Bendigo, Úc Châu, vào ngày 10 tháng 4 năm 2018; được cập nhật vào tháng 10 năm 2018. Được biên tập và chỉnh sửa nhẹ bởi Ven. Ailsa Cameron.
Bản dịch tiếng Việt trước đây của Lam sơn trang ngày 29/03/2020; nay cập nhật lại vào ngày 12/12/2021.
“Nếu bạn đọc thuộc lòng, hoặc thậm chí nhìn thấy, hay chạm vào hoặc ghi nhớ câu Minh Chú này (1):
1. Thanh lọc những nghiệp tội vô gián nặng nề sẽ khiến bạn vào những địa ngục khổ đau nhất.
2. Bạn sẽ không bao giờ tái sanh trong cõi thấp.
3. Trong 100.000 kiếp (eons) bạn sẽ là Vua Chuyển Pháp Luân.
4. Nếu bạn niệm 7 lần câu Minh Chú này, sau đó thổi vào tù và (ốc), trống, hoặc bất cứ nhạc cụ thì khi âm thanh cất lên, những chúng sanh nào nghe được âm thanh đó đều sẽ tịnh hóa hết năm nghiệp tội vô gián (ngũ vô gián tội), và điều đó có nghĩa là cũng sẽ thanh tịnh mười bất thiện nghiệp của bạn.
5. Nếu vị tu sĩ nào đã thọ giới cụ túc, mà sau đó lại phạm một trong bốn trọng giới (sát, đạo, dâm, vọng – sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ), gây ra sự tái sanh trong địa ngục, khi đó có một ai đó niệm Minh Chú này và nghĩ đến vị tu sĩ đó thì sẽ khiến họ được giải thoát ngay lập tức khỏi địa ngục và tái sinh ở một nơi cao hơn.
6. Sẽ giúp cho người bệnh được chữa lành.
7. Nếu bạn niệm Minh Chú này 100.000 lần bạn sẽ tiến vào Thập Địa [Bồ-tát], bất thối chuyển cho đến khi Giác ngộ. Bạn sẽ trở thành Chuyển Pháp Luân của Vương Miện Cao Quý của Hoa Sen Đầy Ý Nghĩa (Skt: Amoghapasha – Bất Không Quyến Sách).
8. Nếu bạn niệm Minh Chú này bảy lần mỗi ngày cho chúng sanh, bạn sẽ nhận được công đức như của Như Lai bằng với số hạt cát của sông Hằng. Khi bạn qua đời, sau đó bạn sẽ được sinh ra ở vùng đất thanh tịnh của Phật Amitabha (Phật A Di Đà), cõi Cực Lạc, và bạn sẽ đạt được hàng trăm tam muội.
9. Nếu bạn niệm Minh Chú này lên cát (hoặc bột, nước, v.v…) sau đó rắc nó lên xác chết hoặc xương của người hay động vật, thậm chí trong lò hỏa táng hoặc trên giàn thiêu, ngay cả khi người đó đã phá vỡ lời thề gốc và do đó được sinh ra ở các cõi thấp, cuộc sống của họ sẽ ngay lập tức thay đổi và họ chắc chắn sẽ được tái sinh trong một cõi cao hơn.
10. Nếu bạn đọc Minh Chú trên hương nhang đàn hương và hơ quần áo của bạn trên làn khói, sau đó mặc những bộ quần áo đó, khi bạn đi gặp một người quan trọng để yêu cầu một cái gì đó, nó sẽ mang lại thành công. Bất cứ ai ngửi thấy mùi hương hoặc mùi hương của hương trên quần áo bạn mặc đều đạt được Thánh Thể vẹn toàn của một vị Phật. Thanh lọc nghiệp chướng và những che khuất của người đó. Cũng chữa lành bệnh truyền nhiễm; và bạn được giải thoát khỏi kẻ thù và kẻ trộm. Giải phóng động vật bị ràng buộc và dưới sự kiểm soát của người khác.
* Ghi chú:
(1) Liên Hoa Đảnh Minh Chú của Bất Không Quyến Sách là: OM PÄDMO USHNISHA VIMALE HUM PHAT. Lama Zopa Rinpoche gọi Minh Chú mười âm tiết này là Minh Chú Liên Hoa Đảnh Vô Cấu (Stainless Lotus Pinnacle mantra), không nên nhầm lẫn với Minh Chú Vô Cấu Đảnh (Stainless Pinnacle mantra).
Cả hai câu Minh Chú này đều có thể được tìm thấy trong ”Mười câu Minh Chú mạnh mẽ được trì tụng vào lúc chết” của FPMT.”
Lam sơn trang,
12/12/2021
17/02/2022
*Bản viết tay chữ Siddham của Minh Chú này từ Lam sơn trang (Tr.Th viết)
Không có mô tả ảnh.
 

Leave a Reply