Recent Posts

BÀI KỆ UỐNG NƯỚC

, , No Comment

Nam mô Bảo Kế Như Lai. BÀI KỆ UỐNG NƯỚC Phật quán nhất bát thủy, Bát vạn tứ thiên trùng, Nhược bất trì thử chú, Như thực chúng sanh nhục. Án, phộc tất, ba ra&hellip

Read Post →

TU TẬP TRONG MỘT NGÀY

, , No Comment

I. Sáng: 1. Thức dậy là nhớ niệm Phật liền. Niệm Phật hay trì Minh Chú đều được. Nhưng ý niệm đầu tiên ngay khi thức dậy chính là nhớ đến Phật. 2. Vệ sinh,&hellip

Read Post →